امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

این کتاب تمامی چهارقسمت الکترونیک،مخابرات،وآموزشهای عیبیابی تلفن همراه بهمراه کدهای مخفی تلفنهای همراه رادارااست.کتاب آموزش صفرتاصدتعمیرات تلفن همراه معرفی تمامی قطعات تلفن همراه،آموزش کارباتمامی دستگاه های تعمیرتلفن …..


عتیقه زیرخاکی گنج