گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سنگ هاي رسوبي بيش ازهفتادوپنج درصدسطح زمين را مي پوشانند. يك توده رسوبي شامل موادي است كه در سطح يا نزديك سطح زمين ودر محيطي كه داراي فشار و حرارت پايين مي باشد، انباشته مي‌گردد. معمولاً مواد رسوبي از مايعي كه آن ها را در بر مي گيرد، در محيط هاي مختلف رسوبي ته نشين مي گردند ، رسوبات به روش هاي مختلفي تشكيل مي شوند. رسوبات در برخي از مواقع از هوازدگي و فرسايش سنگ هاي قديمي تر تشكيل مي شوند كه در اين شرايط به رسوب تخريبي يا آواري مي گويند. گاهي اوقات رسوبات در اثر فرايند هاي بيولوژيكي ، شيميايي و يا بيو شيميايي ، نيز تشكيل مي شوند. 
بعنوان مثال تشكيل رسوبات تبخيري نظير نمك و گچ يك فرايند شيميايي محض و تشكيل بافيمانده صدف جانداران آب زي يك فرايند بيوشيميايي است. مواد رسوبي هرگاه تحت تاُثير فرايندهاي سنگ زدايي قرار گيرند تبديل به سنگ رسوبي مي شوند . مطالعه سنگ هاي رسوبي براي ما بسيار حائز اهميت است ، زيرا اطلاعات ما درباره‌ي چينه شناسي و بسياري از معلومات ما درباره تاريخ گذشته زمين در اين سنگ ها نهفته است. بخش مهمي از ذخاير معدني كه داراي ارزش قابل توجهي مي باشند از سنگ هاي رسوبي بدست مي آيند. بعنوان مثال همه يا قسمت عمده نفت ، گاز طبيعي ، زغال ، نمك ، گوگرد، املاح پتاسيم، سنگ گچ ، سنگ اهك ، فسفات، اورانيوم ، منگنز، و همچنين موادي مانند‌ : ماسه، سنگ هاي ساختماني، رس هاي سفال سازي، از سنگ هاي رسوبي بدست مي‌ آيند. بدليل ارزش اهميت مطالعه اين گونه سنگ ها در كشورهاي پيشرفته ،دين رشته هاي تخصصي بررسي اين سنگ ها در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري داير شده است، در كشور ما نيز بعد از انقلاب پرشكوه اسلامي توجه خاصي بر زمين شناسي خصوصاً رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي شده است و اين رشته تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تدريس شده است.
سنگ هاي رسوبي

سه جزء اصلي بافتي سنگ هاي رسوبي تخريبي عبارتند از
۱- دانه ها كه در حد گراول ، ماسه ، و سيلت مي‌باشند

 

۲- ماتريكس يا ماده زمينه كه از ذرات دانه ريز در حد سيلت و رس تشكيل شده و دانه هاي رسوبي را در بر مي‌گيرد.
۳- سيمان كه به صورت شيميايي تشكيل شده وعمدتاً از جنس سيليس و يا كربنات كلسيم مي باشد، البته برخي از اوقات سيمان از جنس اكسيد آهن نيز دربين دانه ها تشكيل مي شود. سيمان  دانه‌ها را به يكديگر مي چسباند. در بسياري از مواقع بين دانه ها فضاهاي خالي باقي مي ماند كه بعداً ممكن است توسط آب هاي زيرزميني و يا نفت و گاز اشغال شود كه برخي از رشته هاي تخصصي زمين شناسي نظير آب شناسي و زمين شناسي نفت وظيفه بررسي اين فضاهاي خالي را كه اصطلاحاً تخلخل ناميده مي‌شوند را دارند.
 
۱_ اندازه دانه‌ها
يكي از مهمترين شاخصه هاي بافتي رسوبات و سنگ هاي رسوبي اندازه دانه هاي تشكيل دهنده آن مي باشد. زيرا توسط بررسي اندازه دانه ها مي‌توان انرژي عامل حمل ونقل و دوري و نزديكي رسوب نسبت به ناحيه فشار را تعيين نمود و به واسطه اندازه دانه ها تقسيم بندي رسوبات و سنگ هاي رسوبي مطابق جدول زير انجام مي شود. طبقه بندي دانه ها از روي بلندترين قطر آنها صورت مي گيرد كه براي اولين بار توسط ونثورث واودرن ارايه شد. اين مقياس لگاريتمي بوده و در آن ، هر درجه اي برابر بزرگتر از درجه قبلي است. امروزه اين مقياس ميلي متري نيز معروف است. 
 
۲_شكل دانه grain shape
شكل دانه عبارت از توصيف فرم هندسي دانه در رسوب يا سنگ است كه توسط فرم، كروپت ، گردشدگي و بافت سطح دانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف ) فرم form : فرم عبارت است از رابطه بين سه قطر اصلي تشكيل دهنده يك دانه مي باشد ( اقطار بلند، كوتاه، متوسط) كه براساس آن دانه ها ممكن است به اشكال زير ديده شوند.

ب) كرويت sphericity
كرويت عبارتست از اين كه شكل دانه تا چه حد به كره نزديك باشد. كرويت يكي از ويژگي هاي ارثي دانه ها مي باشد.
 
ج) گردشدگي roundness
گردشدگي عبارتست از اين كه دانه رسوبي زوايا و گوشه هاي تيز خود را در حين حمل و نقل از دست بدهد. هرچه دانه رسوبي بزرگتر باشد گردشدگي سريعتر اتفاق مي افتد. امروزه اگر كنار بستر يك رودخانه برويد ذراتي را خواهيد ديد كه كاملاً‌ گوشه هاي تيز خودرا از دست داده اند. به واسطه ميزان گردشدگي مي توان به راحتي مقدار مسافت طي شده رسوب را تخمين زد. هرچه رسوبي مسافت بيشتري را طي نموده باشد گردتر مي شود. بايد توجه داشت ذرات دانه ريز در صد سيلت هيچگاه گرد نمي شوند. ميزان گردشدگي بستگي به درجه سايش دانه در هنگام حمل ونقل ، اندازه دانه ومسافت حمل ونقل دارد.
 
د) بافت سطح دانه grain surface texture
عوارض مواد در سطح دانه ، بافت سطح دانه را تشكيل مي دهند. بعنوان مثال رسوبات از منشاء يخچالي كه در حد گراول باشند عمدتاً برروي آن‌ها خطوطي ديده مي شود كه نمايانگر جهت حركت يخچال مي‌باشد. و يا اينكه در كنار ساحل دريا به دانه هاي ماسه اي توجه نمايند متوجه مي شويد كه دانه ها ماسه‌اي درخشان و براق مي باشند. زيرا سطح اين دانه‌ها در اثر حركت بر روي يكديگر توسط امواج براق گرديده است.
 

در محيط هاي بياباني سطح دانه‌ها كدر يا مات است ، امروزه دانشمندان زمين شناسي توسط بررسي اين اختصاصات توسط ميكروسكوپ هاي پيشرفته ، به راحتي مي توانند فشار بسياري از رسوبات را شناسايي نمايند.

۳ – جورشدگي sorting
جورشدگي به يكنواختي اندازه دانه‌ها در سنگ اشاره مي نمايد، اگر سنگي از دانه هاي بااندازه تقريباً يكسان تشكيل شده باشد را سنگ با جورشدگي خوب مي نامند و اگر سنگ از مخلوطي از دانه‌ها در سايزهاي مختلف نظير گراول ، ماسه و گل تشكيل شده باشد آن را سنگي با جورشدگي بد مي‌نامند، به طور كلي رسوبات ساحل دريا از جورشدگي بسيار خوب و رسوبات يخچالي از جورشدگي بدي بهره مي‌برند. دانشمندان از جورشدگي در تشخيص مقدار منافذ خالي موجود در سنگ استفاده مي‌نمايند.
 
۴- طرز قرارگيري دانه ها
نحوه آرايش دانه هاو رسوبات در مقدارفضاي خالي بين ذرات حايز اهميت بسزايي است. بطوريكه هرگاه دانه ها به صورت مكعبي آرايش پيدا نمايند مقدار تخلخل به صورت ۴۷ % و اگر به صورت رومبوئدر آرايش يابند ميزان تخلخل تقريباً نصف خواهد شد. اين مسئله در آب شناسي حائز اهميت است.

 سنگ هاي رسوبي دانه ريز 

براساس اندازه تشكيل دهنده اين گونه سنگ‌ها آن را به دو قسمت تقسيم مي‌شوند.
۱- سيلت سنگ ها ( اندازه دانه‌ها يابين ۴ تا ۶۴ ميكرون)۲- رس سنگ ها(اندازه دانه‌ها از ۴ ميكرون كوچكتر مي‌باشد).


۱- سيلت سنگ‌ها 
اندازه دانه‌ها تشكيل دهنده اين گونه سنگها مابين ۶۴ تا ۴ ميكرون مي‌باشد. از نظر بافتي سيلت سنگ‌ها مابين ماسه‌ها و فسيل‌ها مي‌باشند. تشخيص اندازه دانه‌ها توسط چشم غير مسلح مشكل است، اما يكي از ساده ترين راهها براي تشخيص آن در طبيعت اين است كه اگر مقداري از آن را مابين دندان هاي خود قرار دهيم، دانه‌هاي تشكيل دهنده آن را احساس خواهيم نمود. كوارتز عمده‌ترين ذره تشكيل‌دهنده سيلت‌ها است.
 


۲- رس سنگ ها 
شيل ها ويا رس سنگ ها از دانه هاي بسيار ريز ( كوچكتر از ۴ ميكرون) تشكيل شده‌اند. بنابراين دانه‌ها بقدري ريز هستند كه توسط لنز دستي و ميكروسكوپ با بزرگنمايي كم هم قابل تشخيص نمي‌باشند. در طبيعت جهت تشخيص اين گونه سنگ ها از سيلت سنگ ها كافي است قدري آن را مابين دندان‌هاي خود بگذاريم بر اثر فشار هيچگونه دانه‌اي را در بين دندان‌هاي خود احساس نمي‌ نماييم. اين گونه سنگ ها را براساس رده‌بندي و نحوه شكسته شدن به دودسته شيل و رس سنگ تقسيم مي نمايد. 
ـ شيل : داراي خاصيت فيسيليستي است fissile ) اين داراي لايه بندي ظريف بوده و در امتداد اين لايه بندي به راحتي جدا مي‌شود.
 
ـ رس سنگ : فاقد فيسيليستي بوده و به صورت نامنظم مي شكند.
ـ رنگ رسوبات دانه‌ريز بسيار متغير است كه علت برخي ازرنگ ها به شرح زير است. 
رنگ سياه بعلت وجود مواد آلي مي‌باشد كه به اين گونه شيل ها ، شيل سياه مي‌گويند.
رنگ قرمز در شيل هاي قرمز بعلت وجوداكسيد آهن است ونمايانگر رسوبگذاري آن در محيط هاي اكسيدان مي‌باشد.
 

ـ كائولن : نوعي گل سنگ سفيد رنگ است كه عمدتاً از كاني كائوليونيت تشكيل شده است. اين گونه سنگ كاملاً اقتصادي است واز آن در ساخت چيني، كاغذ ، پلاستيك و صنايع ديگر استفاده مي‌شود. كشور مانسبت به اين ماده معدني نسبتاً غني مي‌باشد و معادن آن در استان آذربايجان شرقي ، خراسان و لرستان موجوداست.
 

گل
از نظر علمي گل عبارتست از مخلوط سيلت رس مي‌باشد. ومعادل سنگي گل را گلسنگ مي‌نامند. هرگاه گل سنگ داراي خاصيت فيسيليتي بود به آن گل شيلي مي‌گويند
 

سنگ هاي آواري دانه درشت
اجزاء تشكيل دهنده اين دسته از سنگ هاي آواري اندازه بزرگتر از ۲ ميلي متر داشته و بر اساس گردشدگي دانه ها به دودسته كنگلومرا (Conglomerate) و برش (Breccia) تقسيم مي‌شوند. كنگلومرا يا سنگ جوش از قطعات گردودانه درشتي تشكيل شده كه اختلافش با برش در فقدان ذرات زاويه دار مي باشد. طبق نظريه پتي‌جان (Pettijohn) اگر ده درصد ذرات سنگي ابعاد بيش از ۲ ميلي متر داشته باشند آن‌ سنگ را كنگلومرا مي نامند. برش سنگي است كه از قطعات زاويه‌دار و دانه‌دار درشت تشكيل شده است. اصولاً برش در وسعت خيلي كمتر از كنگلومرا در رسوبات ديده مي‌شود. علت گوشه دار بودن برش دراين است كه قطعات متشكله آنها بوسيله آب يا عامل ديگري حمل نشده‌اند ودر نتيجه زواياي آن ها محفوظ مانده است. از انواع برش ها مي توان به برش انحلالي ، برش گسلي وبرش آتشفشاني اشاره نمود.
 
سنگ هاي آواري دانه متوسط (ماسه سنگ ها sandston)
ماسه سنگ‌ها از دانه‌هاي در حدوداندازه ماسه (بين دو میلی متریا شصت وچهارمیکرون)تشكيل شده‌اند.
ماسه‌ها و ماسه سنگ‌ها نسبت به كنگلومرها داراي گستردگي بيشتري مي‌باشند و بر خلاف رسوبات دانه درشت از جورشدگي بهتري بهره مي‌برند. ذرات ماسه در ماسه سنگ ها عمدتاً توسط سيمان سيليس يا كربنات به يكديگر چسبيده است. در صورتي‌كه دركنگلومرها اين امر بيشتر توسط ماتريكس انجام مي‌شود. ماسه سنگ‌ها را براساس تركيب شيميايي ذرات به سه دسته عمده تقسيم مي نمايند.

 

۱- ماسه هاي كوارتزي Quartz Sand stone يا كوارتز آرنايت Quartz  arenite كه اين گونه ماسه ها حاوي بيش از نودو پنج درصد دانه‌هاي كوارتزمي‌باشند. علت فراواني دانه‌هاي كوارتزدراين دسته از ماسه سنگ ها فرسايش و حذف دانه‌ها ديگر نظير فلدسپات‌ها و… به علت هوازدگي مي‌باشد. اين گونه ماسه سنگ ها از نظر اقتصادي حايز اهميت فراواني مي‌باشند زيرا از آنهامي‌توان بعنوان سنگ معدن اس ای او دو جهت شيشه سازي و الكترونيك استفاده نمود. در ايران كوارتز آرنايت به وفور ديده مي‌شود. يكي از مهمترين سازند‌هاي اين ماده معدني است، بيس كوارتزيت به سن كامبرين است. كوارتز آرنايت ها در نواحي تشكيل مي‌شوند كه از نظر تكتونيكي فعال نباشد.


۲- اركوز Arkose : ماسه سنگي است كه حدودبیست وپنج درصدحجم دانه‌هاي آن را ذرات فلدسپات تشكيل داده‌اند. بنابراين اركوز يك سنگ رسوبي آواري است كه از كوارتز و فلدسپات تشكيل شده است. فلدسپات ها معمولاً رنگ صورتي به اين قبيل ماسه سنگ‌ها مي دهند. از آنجايي كه فلدسپات ، يكي از كاني هاي اصلي تشكيل دهنده اركوز است واين كاني به سهولت توسط هوازدگي تجزيه مي‌شود. وجود فلدسپات فراوان در اين گونه ماسه سنگ مي تواند نمايانگر شرايط آب و هوايي كاملاً خشك و يا بالا آمدگي سريع تاچه بعلت فعاليت هاي شديد تكتونيكي و فرسايش شديد پي آمدآن باشد. امروزه در نواحي گرم وخشك ايران در بستر رودخانه هاي فصلي عمدتاً  رسوبات ماسه‌اي غني از فلدسپات نهشته مي‌شود.
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

دانلود گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت-خرید اینترنتی گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت-دانلود رایگان مقاله گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت-تحقیق گزارش نهايي عمليات اكتشافي معدن كروميت

این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تـقـسـیـم بـنـدی كـرومیت ها بـراسـاس مـوارد مصرف به چهاردسته: كرومیت با درجه متالوژی،شیمیایی،نـسوزومـاسـه ریخته گری تـقـسـیــم  بـیــش از  3/1fe/cr وcr2o3 
استفاده مــی شود،بـرای مـتالـوژی كـرومـیتهای بابیش از۴۶ درصدحـد قـابل استـخراج كـرومـیـت درحال حاضرحدود ۳۸درصدcr2o3 است نوع كانسنگ كرومیت از لحاظ مقدارcr2o3  آن به درجات زیر تقسیم می كنند.
الف – كرومیت درجه ۱ كه مقدارcr2o3 بیشتر از ۴۸ درصد باشد.
ب – كرومیت درجه دو با مقدارcr2o3 بین ۴۲ تا ۴۸ درصد می باشد.
ج – كرومیت درجه ۳ كه مقدارcr2o3 کمتر از ۴۲ درصد می باشد.
كانی كرومیت دارای ساخت اتومورف  (دانه ریز) و قسمتی گزنومرف دیده می شود و بـافـت آن در ۳ نـوع لـك دار،پـوسـت پلنگی و كوكاددیده می شود.و رنگ خاكستری آن قهوای و جرم مخصوص آن ۳/۸ تا ۴/۸ وسختی آن ۵ تا ۵/۵ می باشد.
كروم فلزی است شفاف و به رنگ آبی روشن كه از لحاظ جلای فلزی مشابه پلاتین می باشد ، این فلزدر تماس با هوا به روی آن قشر اكسیدی بسیار نازك ، متراكم و چسبیده و محافظی ایجاد میگردد كه بقیه فلزرا از اكسید شدن و خوردگی حفظ می نماید .
این فـلزدر خالصترین حالـت خـود ( بـیـش از ۹/۹۹% cr) بـه مـقـدار محدود از طریق روش های ویژه وتبخیر در خلا تولید می شود و به دلیل كاربرد وسیع آن در صنایع ،به عنوان فلز استراتژیك مطرح می باشد.
این فـلز به واسطه ویژگیهای فیزیكی خاص ،موارد استفاده وسیعی در صنایع متالوژیكی ، شیمیایی ودیرگدازها ( نسوزها) یافته است وهمچنین در آلیـاژهای آهـنـی وغیرآهنی به منظورایجاد سختی و مقاومت درمقابل اكسایش و خوردگی به كار برده میشود.
نقطه ذوب آن حدود ۱۶۰۰تا۱۷۰۰ می باشد كه البته به هنگام مخلوط شدن باچسب های  ویژه جهت تولیدمواد نسوزاین نقطه ذوب كاهش می یابد،مقاومت حرارتی كانه كروم به مـشـخصه هــا ومـجـمـوع سـیـلـیـكـاتــهـای موجود در كانه بستگی دارد.چون ماده اصلی 
موردكاوش دراین مهم كــروم ((cr  می بـاشــد،لذا به طورخلاصه به ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی آن نیز اشاره خواهد شد.
خصوصیات فیزیكی كانسنگ كرومیت در نوع كاربرد آن نیز موثر است،به عنوان مثال صنایع متالوژیكی نـوع كـلـوخه ای كانی را نسبت به كنسانتره آن ترجیح می دهند ، نوع ترد و خرد شونده آنرا درصنایع شیمیایی ترجیح می دهند.
از نظر شكل ظاهری كانسنگ كرومیت را به سه گروه تقسیم می كنند:
A: سخت یا كلوخه B: نرم یا میز   C: خاك یا نرمه
بعضی از كرومیت ها به طور خیلی ضعیف در مقابل مغناطیس دست عكس العمل نشان داده،ولی عمدتا چنین خاصیتی راندارند،معمولا دانه های كرومیت درماده معدنی به ابعاد ۳- ۵/۰میـلـیـمـتـر (عمدتا ۵-۱) درمتن سنگ دیده می شود،درصد باطله درسنگ معدنی حداقل ۳%-۲وحـداكـثـرتـا%۲۵است،اضافه شدن باطله درسنگ معدن باعث تغییر شكل كروم ازحالت توده ای بـه دانـه های پراكنده می شوند،دانه های كروم در سنگ معدن به اشكال  منظم یا نامنظم قرار دارند.از كانی های مشابه آن می توان به كانی های مگنتیت (FE3O4)وفرانگلینیت اشاره نمود.
وضـعـیـت فـرانـگــلـیـنیت:معدن سنگ كرومیت به صورت رگه ای وگاهی پوست پلنگی  درنقشه۲۵۰۰۰۰/۱سبزواردرفاصله۴۰كیلومتری شرق سبزواركه درتاریخ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ تحـت شـماره ۲۳۶۳۳۴/۴ درسـازمـان صـنایـع ومـعـادن خـراسان رضوی به ثبت رسیده است.پـس ازطـی مـراحـل مـیـلـه گـذاری ومـراحل اداری مختلف طرح اكتشاف ارایه شده 
درتاریخ۱۵/۱۲/۱۳۸۴به شماره۲۳۶۳۴/۴تأیید گردید وپروانه اكتشاف صادرگردید حال پس از اتمام عملیات اكتشافی تقدیم می گردد.


محدوده ی معدن كرومیت اكتشاف شده در فاصله ی ۵۷ كیلومتری  شهرستان سبزوار به ساطان آباد (در مسیر شمال شرق)و سپس حدود ۱۷كیلومتری حركت به سمت جنوب سلطان آباد به روستای فوجی و نورآباد می رسیم كه در نزدیكی محدوده ی اكتشافی است می رسیم.كروكی محدوده ی مورد نظر درزیر قابل مشاهده است :
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مهمترين نگرش در اين مورد فراوري هرچه بهتر مواد معدني و نتيجتاً افزايش ارزش آن به چند برابر قيمت خام بوده است. توليد كرم نيز در اين بازار آشفته، خالي از مشكل نبوده، بطوريكه قيمت آن به دلايل بالا، شديداً سقوط كرد. راه چاره اين بود كه كارخانه‌هاي فراوري توسعه داده مي‌شد، به جز يك مورد عمده احداث كارخانه فروكرم در استان هرمزگان در بقيه موارد توفيق آنچناني حاصل نشد، زيرا به دليل آلوده كردن محيط زيست توسط كارخانه‌هاي تبديل كاني كرم به مواد قابل استحصال، كمتر كشور پيشرفته‌اي حاضر به خريد كرم به صورت خام بوده. با توجه به ذكر مشكلات بالا، به عنوان Case دو مورد از تغليظ كرم به روش‌هاي مختلف در اين نوشتار آمده است. 
كانسارهاي كرم 
ژئوشيمي كرم: كرم در طبيعت هميشه به صورت سه ظرفيتي (Cr3+) پيدا مي‌شود. اين فلز در پوسته زمين تقريباً در سنگ‌هاي آذرين قليايي مربوط به مرحله اول تبلور ماگما و سرپانتين حاصل از آنها ديده مي‌شود. در اين سنگ‌ها كرم معمولاً با آهن (دو و سه ظرفيتي) نيكل و منيزيم و كبالت همراه است، احتمالاً سيلكات‌هاي قليايي همچون هورن بلند اوژيت و اوليوين نيز ممكن است در تركيب خود داشته باشد.

كاني‌شناسي كرم
كرم به صورت اكسيد مضاعف كرم و آهن و به صورت FeOCr2O3  و يا FeCr2O4  مي‌باشد. 
فرمول عمومي كرميت به صورت (Mg, Fe, …) (Cr, Al, Fe, …) نوشته مي‌شود.

سنگ‌هاي كرميت‌دار
كانسارهاي كرميت‌دار با وجود تنوع اشكال آن در داخل سنگ‌هاي آذرين قليايي تا بسيار قليايي تشكيل مي‌شود. سنگ‌هاي فوق فاقد كوارتز و فلدسپانهاي و آلكالن‌ها مي‌باشد و از نظر تركيبات گوگردي نيز در درجه پائين قرار دارند. مقدار سيليس كمتر از ۴۵ درصد مي‌باشد. نوع كانه كرم شكل و وسعت كانسار آن تابع تركيب شيميايي ماگما و به طور كلي تغييرات عوامل ptc (فشار)، درجه حرارت و تركيب) مي‌باشد.

كانسارهاي كرميت
كانسارهاي كرميت كه داراي ارزش اقتصادي است، به دو صورت لايه‌اي و آلپي مي‌باشد.
۱٫ نوع لايه‌اي: مثال بارز در اين مورد كرميت بوشولد (آفريقاي جنوبي) و كمپلكس استيل واتر (آمريكا)، كمپلكس دايك بزرگ در جنوب رود زيارا را مي‌توان نام برد. 
۲٫ نوع آلپي: از مشخصات اين نوع كانسار، همراهي آنها با سنگ‌هاي پريدوتيت‌هاي سرپانين مي‌باشد.
مهمترين مثال در اينگونه كرم، توده‌هاي كوه دون (نيوزلاند) دموا و ناحيه كاماگئي (كوبا) را مي‌توان نام برد.
كانسارهاي كرميت ايران همراه سرپانتين‌ها و پريدوتيت‌هاي سرپانتين مي‌باشد و اغلب از نوع آلپي است، اما در جنوب ايران از مشخصات كانسارهاي لايه‌اي نيز گزارش شده است. تا كنون كانسارهاي كرميت زياد در ايران مورد بهره‌برداري قرار گرفته و تعدادي از اين معادن، به علت پائين بودن عيار و مشكلات مالي و بالا رفتن قيمت تمام شده تعطيل شده است. 
تا كنون از وجود معادن كرم در هفت استان كشور گزارش شده است، ولي عمده‌ترين آنها عبارتند از: فارياب و اسفندقه، خواجه جمالي در نيريز شيراز مي‌باشد. در نزديكي‌هاي اين معادن، كارگاه‌هاي فراوري در مقياس كوچك احداث شده است. از جمله فراروي كرم در خواجه جمالي، گفت در جغتاي با استفاده از اسپيرال و جيك به روش ثقلي انجام مي‌گيرد، ولي عمده‌ترين كارخانه فروكرم در استان هرمزگان مي‌باشد.

كاربرد كرم در صنايع مختلف 
با توجه به خصوصيات فيزيكي و شيميايي فلز كرم و كاني‌هايي كه اين فلز در آنها يافت مي‌شود، موجب شده كه اين فلز در صنعت كاربرد گسترده‌اي داشته باشد. همانند: صنعت آبكاري، تهيه فولادي‌هاي مرغوب، صنعت ديرگدازها، رنگ، چرم، شيشه و داروسازي از صنايع برجسته‌اي هستند كه مواد ياد شده را به گونه‌هاي مختلفي به كار مي‌گيرند. در صنايع متالوژي معمولاً موادي با ۴۸ درصد اكسيد كرم كه نسبت    آن بيش از ۳ و ميزان گوگرد و فسفر آن كمتر از يك درصد باشد. 
در صنايع شيميايي موادي با بيش از ۴۴ درصد اكسيد كرم كه Fe2O3 آن كمتر از ۱۴ درصد و سيليس آن كمتر از ۵ درصد باشد، مصرف مي‌شود. در صنايع ديرگدازها براي تهيه آجرهاي نسوز بكار مي‌رود. در ديرگدازهاي كروميتي موادي مصرف مي‌شوند كه داراي ۴۵-۳۱درصد اكسيد كرم، ۳۵-۲۴درصد آلومين، ۲۰-۱۴درصد اكسيد منيزيم، ۲۰-۱۲درصد اكسيد آهن، 
۶-۳ درصد سيليس و كمتر از يك درصد اكسيد كلسيم مي‌باشد. 
سبزهاي كروم يا كروم ـ كبالت (به همراه عناصري چون سيليسيم، آلومينيوم و يا كلسيم) يا زرد و نارنجي (به همراه آنتي‌موان و نيتانيوم) يا قرمز و بنفش (به همراه كلسيم، سيليسم و قلع) يا قهوه‌اي (به همراه آهن، زيركونيم، سيليسيم، واناديم، آهن و منگنز) در صنايع رنگسازي، جايگاه ويژه‌اي دارند. علاوه بر آن كرميت به عنوان رنگ طبيعي در صنايع شيشه، سراميك و آجرهاي صنعتي بكار گرفته مي‌شود. كروميت به عنوان كاسه‌ ريخته‌گري جايگاه ويژه‌اي دارد. مواد اوليه‌اي با حداقل ۴۴ درصد اكسيد كروم، حداكثر ۲۶ درصد اكسيد آهن، ۴ درصد سيليس، ۵درصد اكسيد كلسيم و با دانه‌بندي معين بكار مي‌رود.

در حاشيه روش‌ها
جنبه‌هاي نو در فراوري مجدد باطله كرميت به روش ثقلي 
چكيده:
پرعيارسازي كرميت (Karagedik) كه در منطقه Fathiye (جنوب تركيه)  واقع شده است، توسط شركت ETI انجام يافته است. اين كرميت داراي Cr2O3 با عيار ۳۵-۳۰ درصد مي‌باشد. از آن كرميت‌هاي داراي Cr2O3 با عيار ۴۸-۴۷ درصد در سال ۱۹۲۰ توليد مي‌شده است. باطله به مقدار ۲/۱ ميليون تن داراي Cr2O3 با عيار ۱۴-۱۳ درصد بوده است. عموماً تغليظ‌ كننده‌هاي كرم مانند تغليظ كننده‌هاي كرم Karagedik ذرات با سايزهاي ريز را (حدوداً ۰٫۰۳۸ميليمتر) را به عنوان باطله دفن مي‌كرده‌اند. 
ذرات كوچكتر از ۰٫۰۳۸ ميليمتر، ۴۲درصد كل باطله را تشكيل مي‌دهد كه از اين مقدار ۲۳درصد Cr2O3  مي‌باشد كه ۷۶درصد آن به صورت پراكنده است. در جهت بازيابي ذرات خيلي ريز از كرميت Karagedik فرايند جديدي شامل جدايش به روش مغناطيسي تروفلوتاسيون گسترش يافت و تحقيقات در سطح بايلوت پلنت در سال ۱۹۹۹ شروع شد. در اين طرح در محصول نهايي غلظت Cr2O3 بين ۴۸-۴۷ درصد مي‌باشد و بازيابي طرح بين ۶۰ تا ۶۵ درصد نيز مي‌باشد.

مقدمه
استفاده از متدهاي جدايش به روش ثقلي براي پرعياركردن كرم، اگر ساير ذرات كرم حدوداً كمتر از ۱ ميليمتر باشد، بنا به ساختمان مينرالوژيكي و ژنر ماده معدني تمايل دارند به صورت خرد درآيند، عموماً بعد از خردايش ميزهاي لرزان و اسپيرالها به عنوان تغليظ‌كننده بكار مي‌روند. بنابراين ذرات ريز كرميت (۰۳۸/۰ميليمتر) به قسمت باطله انتقال مي‌يابد.
توزيع ابعادي نمونه موجود بدست آمده از بخش باطله معدني Karagedik  در شكل a-1 آورده شده است. مقدار Cr2O3  فراكسيون ابعادي ۱/۰ ميليمتر ۳/۵۲درصد از كل و ۵۸/۱۹درصد Cr2O3  با توزيع ۶/۸۲درصد مي‌باشد. در جهت افزايش عيار ذرات فراكسيون ابعادي كمتر از ۱/۰ ميليمتر باطله با عيار ۲۰درصد Cr2O3 پايلوت پلنت Karagedik كه شامل دستگاه‌هاي جداكننده مغناطيسي شدت بالاي مرطوب و واحد فلوتاسيون ستوني مي‌باشد كه بوسيله بخش كانه‌آرائي دانشگاه صنعتي استانبول نصب و راه‌اندازي شد پايلوت پلنت Karagedik در شكل ۱ نشان داده شده است. 

عتیقه زیرخاکی گنج