امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 77 views
 • بدون نظر

عدد F10146 از کجا آمده ؟ قطعا این رمز هیچ وقت لو نمی رود اما روش آن به شکل ساده توضیح داده شده
است و می توانید براحتی با مطالعه ی این کتابچه ی چند صفحه ای به علم این روش از فعالیت اینترنتی دست
بیابید .
این کتاب دومین کتاب از آموزش کسب درآمد هست که منتشر می کنم .
در این کتاب نکات فلسفی و داستان های آموزشی نوشته نشده است ، بلکه باید با خواندن این کتاب مو به مو
عمل کنید و طبق دستورالعمل پیش بروید تا به درآمدی که شما می خواهید و ما تضمین می کنیم برسید .-

 • بازدید : 72 views
 • بدون نظر
امروزه معمولا افرادی که بااینترنت سروکار دارند کم وبیش بادرامد زایی از طریق اینترنت اشنایی دارندامروزه باپیشرفت علم معمولا

اینگونه درامدزایی کارچندان دشواری نیست در حالی که خیلی ازشرکتها محصولات خود را از این طریق به فروش میگذارندوکسب

درامد میکنند.مادراین مجموعه سعی میکنیم دانسته های خود را تنها در ازای ۸۰۰۰ تومان که قیمت یک پیتزاست به شما ارائه دهیم

وباتعدادی از راه های کسب درامد از اینترنت رابه شمااموزش دهیم.امیدواریم این کتاب مفید واقع شده باشد…

 • بازدید : 76 views
 • بدون نظر
شروع کسب و کار يكي از جالبترين عملكردهايي است که يك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله کسب و

کاري را آغازميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون کسب و کار کوچك هر ساله ايجاد ميشود.


کارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است. درك ابعاد اين رقابت و طرح کسب و کار دقيق

و کارا ميتواندمنجر به شروع يك کسب و کار موفق شود. آيا عملكرد شما ازين مراحل تبعيت ميكند؟ سعي کنيد آنچه را که

ديگران انجام ميدهند، بررسي کنيد تا به چگونگي شروع کار پي ببريد.

در این پکیج سعی شده اطلاعات مفید از تجربه های دیگرلن و روش های نوین و بروز این کسب و کار داده شود… • بازدید : 104 views
 • بدون نظر


میخواهم یک کسب وکار اینترنتی راه بیاندازم، از کجا شروع کنم؟

اصن چه توانایی هایی راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی باید درما باشد؟

شناخت از ویژگی های کارآفرین و همچنین ازریاابی آنها در خود باعث می گردد تا شناخت بهتری نسبت باه توامندی هایمان پیاده

کنیم تا نقاب ضعف را بر طر، و نقاب قوت را تقویت نماییم.قطعا با این کار احتمال موفقیت کسب و کار اینترنتی ما بیشترخواهد

شد.آزمون های متعددی در این زمینه وجود دارد…

این مجموعه را با قیمت استثنایی ۷۹۰۰ تومان خریداری کنید.

متشکرم.

 • بازدید : 73 views
 • بدون نظر

در این بسته آموزشی به شما در طول ۱ روز آموزش یک فرصت شغلی فوق العاده

آسان و پولساز داده می شود و شما از روز اول می توانید بدون کسرمایه گذاری

حتی ۱ ریال شروع به کار کنید و کسب درآمد کنید …

 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر

اصن چه توانایی هایی راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی بایاد درما باشد؟

شناخت از ویژگی های کارآفرین و همچنین ازریابی آنهاا در خاودباعث می گردد تا شناخت بهتری نسبت باه

توامندی هایمان پیادهکنیم تا نقاط ضعف را بر تر، و نقاط  قوت را تقویت نماییم.قطعا با این کار احتمال موفقیت

کسب و کار اینترنتای مان بیشترخواهد شد.


عتیقه زیرخاکی گنج