گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۱۰۳
فرمت فایل :pdf
هدف از ارائه این گزارش بررسی امکان احداث کشتارگاه دام اعم از گاو و گوسفند میباشد انواع
تولیدات کشتارگاهی از قبیل گوشت قرمز ، پوست ، دل و جگر، روده و غیره می باشد که بدلیل
استفاده از فرآیند صنعتی در این نوع کشتارگاهها به همراه سایر تولیدات قابل استفاده ناشی از
کشتار دام ( از قبیل خون و امعاء و احشاء ) بصورت بسته بندی و کاملاً با رعایت نکات بهداشتی

تاریخچه:
اگر به تاریخچه کشتار گاهها نظر افکنیم ملاحظه می کنیم که قبل از اینکه کشتار گاهها به شکل
امروزی پدید بیاید و کشتار ها در محل خاصی متمرکز گردند,هر گوشت فروشی در جوار مکان خود
دام مورد نیاز خودراذبح میکردو بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به فروش گوشت میکردند که این
سلامت اهالی شهر را به مخاطره میانداخت.در ابتدا دولتها به کمک شهرداریها اقدام به ساخت مکانهای
ذبح دام به صورت بهداشتی نمودندو سپس این امر به بخش های خصوصی سپرده شد .اما پس از
مدتی این قضیه احساس شد که کنترل و تصدی دولت بر کشتارگاهها لازم است.ناگفته نماند که در
برخی کشور ها هنوز کشتارگاههای خصوصی وجود دارد لکن فعالیت آنها تحت نظر سازمان بازرسی
گوشت همان کشور صورت گرفته و کنترل و بازرسی نیز به گونه کشتار گاههای دولتی توسط
دامپزشکان و بازرسان ذیصلاح انجام میگیرد.
در اروپا وامریکا ابتدا کشتارگاههای خصوصی تبدیل به کشتار گاههای خصوصی گردیده ولی به تدریج
جای خود را به کشتارگاههای صنعتی و تعاونی داد.به طوریکه در حال حاضر اغلب کشتارگاههای
موجود در کشور های پیشرفته دارای تاسیسات عظیم صنعتی وروش اتوماتیک میباشد که بصورت
تعاونی اداره میشوند.
ضمناض چون کشتار گاههای تعاونی هر شهر تحت تاثیر ویژگیهای فرهنگ بومی اهالی را به نحوی
که با موازین بهداشتی مغایرتی نداشته باشد میتوان مورد اعتنا قرار داد.
اداره امور کشتارگاههای تعاونی به عهده هیئتی است که شرکتهای تعاونی منطقه یا شهر تعیین
مینمایند وکلیه درآمد های حاصل طبق مقررات خاص پس از کسر مخارج به حساب شرکت تعاونی
منظور می گردد و مبلغی هم با تصویب هیئت مذکور صرف تهیه تجهیزات جدید و بهبود ساختمان
کشتارگاه میشود.

چکیده ۱
-۱ معرفی محصول ۲
-۱-۱ مشخصات کلی محصول ۲
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۲
-۳-۱ شرایط واردات ۲
-۴-۱ استانداردهای ملی وجهانی ۱۳
-۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۱۸
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۲۰
-۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۲۲
-۸-۱ اهمیت استراتژیککالا در دنیای امروز ۲۳
-۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۲۴
-۱۰-۱ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا : ۲۶
۲- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای – ۱-۲ و ۲
توسعه
٤
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۲۷
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۲۹ ۸۵
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۳۲
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ۳۵
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم ۳۹
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۴۲
-۲ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های ۴۵
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۴۸
-۱-۳ زمین ۴۹
-۲-۳ محوطه ساز ۵۰
-۳-۳ ساختمان ۵۱
-۴-۳ ماشین آلات ۵۲
-۵-۳ تاسیسات ۶۱
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ۶۲
۷-۳ – وسائط نقلیه ۶۲
-۷-۳ هزینه های قبل از بهره برداری ۶۳

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۶۴
-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۶۴
-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۷۰
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ۷۲
-۸ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی ۷۵
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید ۷۵
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه
خواهد بود ۷۷
مراجع ۷۵
پیوست ها ( بخشنامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات اسانس) ۷۵


عتیقه زیرخاکی گنج