گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۲۵ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱- جمع آوري و محصول برداري گياهان دارويي
۲- نكات لازم در بهره برداري گياهان دارويي
۳- نكات فني در جمع آوري و محصول برداري گياهان دارويي
۴- زمان برداشت اندامهاي مختلف گياهان داروئي
۵- جدول پيش بينی هزينه های سوخت و انرژی
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
جمع آوري و محصول برداري گياهان دارويي
نكات لازم در بهره برداري گياهان دارويي
تعداد گياهاني كه امر وزه به عنوان گياه دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد بسيار
زياد است ولي تنها عده اي از اين گياهان در فا رماكوپه ها و كتب دارويي به عنوان
دارويي يا افيسينال قلمداد ميشود و د ر بين اين تعداد تنها گياهاني كه داراي اثر درماني
مهم هستند و يا مواد موثر خاصي دارند ب ه علت مصارف زيادي كه دارند به طور انبوه
پرورش داده ميشوند.
پرورش گونه هاي ديگراز اين گياهان كه دارويي نيستند، جون در طب عوام مورد
توجه است معمول ميباشد .بهره برداري از گياهان دارويي خودرو و همجنين پرورش
آنها بايستي متناسب با ميزان احتياجات سالانه يك ناحيه صورت ميگيرد زيرا اگر بيش از
حد مورد نياز بهره برداري يا كشت شود ، باعث ميشود به علت عدم مصرف در
انبارها باقي بماند و در نتيجه غالب آنها كه حاوي اسانس ميباشد ، خواص درماني خود
را به خاطر از دست دادن اسانس از دست مي دهند و تنها مخارج بيهودهاي صرف
تهيه آنها ميگردد.
نكات فني در جمع آوري و محصول برداري گياهان دارويي
مواد متشكله اندامهاي يك گياه بسيار متفاوت است و تنها قسمتهاي بخصوصي از گياه
براي تهيه دارو مورد استفاده قرار ميگيرد .بايد توجه داشت كه ميزان مواد موثر در
اندامهاي گياه ثابت نيست و متناسب با كيفي ت رشد گياه تغيير ميكند . جمع آوري گياهان
دارويي در زماني كه گياه داراي حداكثر ميزان مواد موثره است بايد انجام گيرد زيرا
ميزان مواد موثره گياه در طول سال و حتي در ساعات يك روزه متغير است .
به عنوان مثال كورم سورنجان در پاييز فاقد مواد تلخ و عاري كلشي سين اس ت و در
عوض داراي مقادير زيادي نشاسته ميباشد، در صورتي كه در فصل بهار و اوايل تابستان
كورم گياه داراي مزه تلخ و حداكثر مقدار ماده مو .ثره كلشي سين بوده و جهت رفع
نقرس جمع اوري ميشود و يا در گياه بذالبنج ميزان الكالوئ يد آن در فصل زمستان
كمتر از تابستان ميباشد و ميوه شوكران كه داراي ۳ در صد الكالوئ يد كونيين ميباشد كه
در هنگام رسيدن ميوه مقدار آن به درصد ميرسد.
این فقط قسمتی از متن مقاله بود.برای دریافت کل متن مقاله لطفا آنرا دانلود کنید.

عتیقه زیرخاکی گنج