گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

با سلام
این پايان‌نامه  جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته زبان وادبيات فارسي در ۱۴۵ صفحه تنظیم شده است

  استاد راهنما : دكتر مهين پناهي   ،  استاد مشاور : دكتر حسين فقيهي  ،  دانشجو  زينا السادات فلاح

فهرست مطالب

چكيده ، مقدمه

فصل اول: تعاريف ، منشأ پيدايش تصوف اسلامي ، مكتب زهد ، مكتب كشف و ش ، مكتب وحدت وجود ، نويسندگان پنج كتاب اصلي ، عبدالله بن علي سراج طوسي ، ابوسعيد ابوالخير ، ابوالحسن علي بن عثمان هجويري ، عبدالکریم قشیری ، ابوحامد شيخ فريدالدين عطار ، آثار عطار ، تجربه عرفاني و مشكلات آن ، تعريف كشف و شهود ، ستروتجلي (با ارائه جدول) ، آپوكاليپس وواژه گان همسو با آن ، مكاشفه واسطوره ، مكاشفه (آپوكاليپس) دراديان زنده جهاني ، مكاشفه دركتابهاي مقدس (عهدين ) و كتابهاي آسماني ديگر  ، تعريف كشف و شهود از متون عرفاني ، سرمنشأ منحصر به فرد مكاشفه، از دیدگاه غربیان  اشارات ديني و الهيات ، خلاصه فصل اول

فصل دوم: راههاي رسيدن به كشف و شهود ، راههاي رسيدن به كشف و شهود.، ۳۴  راههاي رسيدن به كشف و شهود درمكتب زهد ۳۵  طريق وصول به مكاشفه درمكتب كشف و شهود ۳۷   كشش آنسويي در كشف و شهود. ۴۶   مكاشفه با همراهي جسم. ۴۷   مكاشفه با همراهي دل ۴۸ مكاشفه با همراهي روح ۵۲  خلاصه فصل دوم:   57

فصل سوم: انواع و مراتب مكاشفه (مشاهده، معاينه، محاضره) ۵۸  ارجعیت مشاهده ، معاینه،محاظره با ارائه جدول ۷۲  انواع مکاشفه با ارائه جدول. ۷۹  حالت عارفان در هنگام مكاشفه ۷۹ سخنان شطح آميز به هنگام مكاشفه ۸۴  منابع شطيحات .۸۵  آيا هر رويايي مكاشفه است؟.۸۵  انواع خواب و رویا با ارائه جدول ۹۲

مكاشفه در بيداري ۹۳  مكاشفه درخواب ۱۰۵  دراحوال پس ازمرگ  116 پيشگويي  118  لطف وجذبه الهي  119 ديدار ماوراءالطبيعه  122  فراست ۱۲۲انواع مصاديق وتعدادآن با ارائه جدول  137 نتيجه گيري ۱۳۸ خلاصه فصل سوم.  139

فهرست منابع. ۱۴۰  چكيده انگلیسی

مكتب كشف وشهود:

گوشه نشيني با حفظ بسياري از اصول خود به سوي نوعي درون نگري كشيده شد كه بر حالات روحي عارفان بي تأثير نبوده است .عارفان در اين مكتب معتقدند كه نفس انسان گنجايش پذيرش انوار حق را در خود دارد .ابو عبدالله حارث بن اسد مغازي محاسبي (وفات ۲۶۲ هـ .ق ) نقش به سزايي در ايفاي نظريه بينش درون نگري داشت . در حقيقت محاسبي به دنبال ايجاد تعادل بين اعمال انسانها واميال قلبي آنهاست.

     محاسبي خشنودي خاطر را تنها با حفظ ظواهر شرع قبول نداشت.از نظروي آنچه كه حائز اهميت بود ه است ،متفاوت نبودن حالات دروني با اظهارات بيروني است . از همه اينها گذشته از ديدگاه حارث محاسبي به احوالات دروني بيشتر اهميت داده مي شد تا به رفتار ظاهري.در اين زمان بود كه صوفيه كم كم به اين نتيجه رسيدند ،نيت اعمال بسيار مهمتر از شكل ظاهري آن است .

   مكتب بغداد كه باعث ترويج ريا كاري در عبادت وامور ديني شده بود ،در برابرموج جديدي كه تنها به نيت اعمال توجه داشت ونه به رفتار ظاهري آن ،به شدت برخورد كرد .اين برخورد منجر به ايجاد فرقة جديدي به نام ملامتيه شد.


عتیقه زیرخاکی گنج