گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تجهيزات ذخيره و بازاريابي بار كوچك به دو دسته تقسيم مي شوند: يكي كارگر- براي- محموله كه براي زماني است كه كارگر به محل ذخيره حركت كرده و مواد را بازيابي مي‌كند. و ديگري محموله- براي-كارگر كه براي وقتي است كه به مواد به صورت مكانيكي براي بازيابي به نزد كارگر مي روند. كه تجهيزات محموله- براي كارگر اغلب بهره وري بالاتر و نظارت ساده تر و امنيت بيشتري دارد و گران تر بوده
تجهيزات ذخيره از نوع كارگر- براي – محموله:
شامل ۳ نوع: قفسه بندي ظرف، كشوهاي تكه اي ذخيره در كابينت، قفسه جريان جاذبه مي شود و هر كدام از اين سه نوع را مي توان به شكل سيار يا نيم طبقه بكار ببردو
قفسه بندي ظرف: قديمي ترين و رايج ترين روش است. كه براي انتخاب سفارش از قطعات كوچك، استفاده مي شود. هزينه كم و نصب راحت و احتياجات نگهداري كم از مزاياي اين روش است و از معايب آن هم اين كه در اين روش اغلب فضا به طور مطلوبي مورد استفاده قرار نمي گيرد و همچنين مشكلات نظارت، امنيت و حفاظت اقلام نيز وجود دارد چون قفسه بندي ظرف يكي از انواع سيستمهاي باز است و اقلام در معرض نمايش و قابل دسترسي هستند.
كشوهاي تكيه اي ذخيره در كابينت
به اين دليل تكه اي ناميده مي شوند كه هر كابينت، كشورهاي ذخيره تكه اي را در بردارد و اينها به قسمت هاي ذخيره تكه اي تقسيم مي شوند و ارتفاعه كشوها از ۳ تا ۲۴ اينچ است. فريت اين كشوها اين است كه تعداد زيادي SKU را مي توان در آنها جاي دارد بنابراين مواد بيشتري را مي توان در يك محوطه كوچك ذخيره كرد پس احتياجات فضا كمتر است و همچنين هزينه‌هاي فضا نيز كاهش مي يابد و زمان حركت نيز كاهش يافته پس احتياجات فضا كمتر است و همچنين هزينه هاي فضا نيز كاهش مي يابد و زمان حركت نيز كاهش يافته پس احتياجات نيروي انساني نيز كم مي شود و از منافع ديگر اين روش مي توان دقت در انتخاب و امنيت و حفاظت اقلام را نام برد. اين روش نسبتاً گران است به دليل تعداد كشوها و مقدار ورق فلزي كه در كابينت ها به كار مي رود.
قفسه جريان كارتن:معمولاً براي اقلامي استفاده مي شود كه با شكل و اندازه يكسان در كارتن ذخيره مي شوند. كارتن ها از طريق راهروي پشت صفحه  داخل قفسه قرار مي گيرند و غلطك ها آنها را به طرف جلو حركت مي دهند تا آماده برداشتن شوند. هزينه قفسه جريان به ظرفيت طول و ارتفاع قفسه ها بستگي دارد و مانند قفسه بندي ظرف، داراي احتياجات نگهداري كمي است.
نيم طبقه:قفسه بندي ظرف، كشورهاي تكه اي ذخيره در كابينت، قفسه جريان را مي توان و يك نيم طبقه جاي داد از مزاياي اين روش اين است كه با صرف هزينه كم مي توان دو برابر معمول ذخيره كرد. براي طراحي يك نيم طبقه بايد مواردي مانند انتخاب صحيح درجه بارگيري نيم طبقه و طراحي سيستم انتقال مواد و… را رعايت كرد.
ذخيره سيار: همه ي موارد بالا مي توانند سيار باشند. معمول ترين روش براي سيارسازي روشن واگن- مسير است كه مسرهاي موازي در كف كارگاه مي سازند و چرخ هايي كه در زير تجهيزات قرار مي گيرند تجهيزات سيار را بوجود مي آورند. اين روش باعث صرفه جويي در فضا مي شود چون فقط يك راهرو بين همه تجهيزات ذخيره مورد نياز است و تنها عيب آن هم اين است كه در آن زمان لازم براي دسترسي به اقلام افزايش مي يابد.
تجهيزات بازيابي- سيستم هاي كارگر- براي- محموله: در انواع اين تجهيزات كارگر يا به صورت سواره يا پياده به سمت محل كالا مي رود كه شامل كاري انتخاب- ارابه هاي انتخاب كننده ي سفارش، ماشين هاي AS/R به همراه كارگر و بازيابي روباتيك است.
گاري انتخاب: براي راحتي دسترسي، جداسازي و يا انباشته سازي سفارشات مورد استفاده قرار مي گيرند. و طوري طراحي نشده اند تا يك انتخاب گر سفازش بتواند در يك گردش، چند سفارش را برداشت كند. بعضي از آنها داراي محل هايي براي جداسازي سفارش و يا مستندات كاغذي و قلم هستند و معمولاً يك نردبان پله اي نيز براي دسترسي به ارتفاع بالا دارند. انواع پيچيده تري نيز دارد كه شامل گاري با مرتب كننده نور و يا به همراه كامپيوتر و… مي شود.
ارابه انتخاب كننده ي سفارش: يا انتخاب كننده ي محموله، به كارگر اجازه مي‌دهد تا به محل بازيابي در بالاي سطح كف برود و با اين كار بهره وري كارگر كاهش مي يابد و براي افزايش بهره وري مي توان از سازه هاي عمودي و… استفاده كرد.
ماشين ذخيره يا بازيابي خودكار به همراه كارگر: ماشيني است كه انتخاب كننده روي صفحه ماشين سوار مي شود و بين محل هاي بازيابي حركت مي‌كند و معمولاً انتخاب گر از جلوي سيستم و سطح كف راه مي افتد و مكان هاي ذخيره مورد نياز را بازديد مي‌كند و بسته به اندازه سفارش، يك يا چند سفارش را پر مي‌كند. اين روش باعث كاهش فضاي كف و همچنين كاهش زمان مي شود چون نيروي محركه لازم براي حركت به طور خودكار فراهم مي شود.
بازيابي روباتيك: خيلي كم مورد استفاده قرار مي گيرد. هر وسيله بازيابي روباتيك يك گردان كوچك دارد كه امكان جداسازي و جمع آوري و در ظرف قرار دادن را فراهم مي‌كند، يك دكل را كه روي روبات نصب شده است را به بالا و پايين مي برد تا روي راهروهاي انتخاب تنظيم شود.
تجهيزات محموله- براي- كارگر
اگر محموله نزد كارگر برود، تجهيزات درد بسته محموله- براي- كارگران قرار مي گيرد در اين روش زمان مربوط به جستجو جهت انتخاب سفارش كاهش مي يابد چون به صدا خودكار محموله خود، نزد كارگر مي آيد و در سيستم هايي كه خوب طراحي نشده باشند بهره وري در اين حالت افزايش مي‌يابد و اين تجهيزات شامل گردان ها، ماشين هاي ذخيره و بازيابي خودكار با بار كوچك و توزيع كننده ها هستند كه مورد آخر نسبتاً گران بوده.

عتیقه زیرخاکی گنج