گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق مراحل ساخت تونلهای بزرگ-دانلود رایگان مراحل ساخت تونلهای بزرگ-دانلود رایگان مقاله مراحل ساخت تونلهای بزرگ-تحقیق مراحل ساخت تونملهای بزرگ
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
      ابتداي مسيري را كه مي خواهند در آن تونل حفاري شود را مورد بررسي قرار مي دهيم . به اين صورت كه هياتي از مشاورين ، طراحان و نقشه بردران مسير را بصورت هوايي يا زميني بازديد كرده و سه مسير پيشنهادي در نظر گرفته مي شود بعد در دفتر فني اين سه مسير از نظر هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد و بهترين مسير از بين آنها انتخاب مي شود در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

نحوه چاشني گذاري؛ 

      در موقع چاشني گذاري و استفاده از مواد منفجره چه از نظر مقدار ، فاصله چالها و ترتيب بندي انفجار بايد دقت زيادي كرد .

از نظر مقدار مواد جداولي وجود دارد كه مي توان به آنها رجوع كرد و آنها را مورد استفاده قرار داد ولي با توجه به مختلف بودن جنس سنگها و مواد منفجر بهتر است از روش تجربي مقدار موارد را بدست آورد .

اگر در مقدار مواد دقت نشود ، چه كم و چه زياد خسارت را به همراه دارد اگر مقدار مواد كم باشد مقاطع مورد نظر به ميزان دلخواه حفاري نمي شود و لازم به  انفجار مجدد مي باشد و اين امر از نظر وقت و مقدار مواد اقتصادي نيست ، و اگر مقدار مواد زياد باشد . اولاً ممكن است موجب ريزش تونل شود و ثانياً مقدار ريزش تونل بايد بعداً‌ توسط بتن يا سنگچين تا سقف خود كوه پرشود و اين عمل هم از نظر هزينه و وقت به ضرر مي باشد .

از نظر چاشني گذاري :

     چاشني به چند گروه تقسيم بندي مي شوند مهمترين آنها چاشني فوري  و تاخيري مي باشد كه چاشني هاي تاخيري نيز بر اساس سرعت زمان انفجار آنها به يك ناحيه ،  دو ثانيه و . . . تقسيم بندي مي شوند ، پس بايد تربيت چاشني گذاري رعايت شود . مثلاً‌ در ترانشه ها چاشني ها بايد به ترتيبي كارگذاشته شوند كه از بالا به پائين منفجر شوند تا بهترين كاربري را دارا باشند و استفاده بهينه از مواد و مصالح شود .

فاصلــه چـــالها :

     فاصله چالها بايد به نحوي باشد كه شعاع انفجار هر چال ، شعاع انفجار چال بعدي را پوشش دهد تا مقطع دلخواه تخريب شود .

بعد از هر انفجار سنگهاي خرد شده بوسيله لودر و كاميون به بيرون از تونل حمل مي شود . اگر سنگهاي خرد شده داراي مقاوت كافي باشند مي توان از اين سنگها براي مصالح بتن و غيره استفاده كرد . براي اين كار مي توانيم مقدار مواد منفجره را افزايش داده و يا چالها را به هم نزديك كنيم تا مصالح ريز بدست آيد . اين كار چند مزيت دارد ، اول اينكه ازنظر تعداد دفعات حمل ونقل به نفع بوده و استفاده بهينه از مصالح تونل مي شود و ديگر اينكه دانه هاي سنگي كه دربتن استفاده مي شود صد درصد در همه جهت شكسته و عاري از خاك مي باشند .

كـف بــرداري تــونل :

       بعد از حفاري قسمت فوقاني تونل و رسيدن دو طرف تونل به هم نوبت به كف برداري تونل مي شود اين كف برداري همانند مقطع فوقاني تونل توسط چالزدن وانفجار صورت مي گيرد با اين تفاوت كه اين بار چالها به جاي افقي بصورت عمودي و يا مايل زده و انفجار مي شوند همانطور كه در كف برداري تونل جلو مي رويم مي توان مراحل بعدي تونل را پشت سر هم انجام داد از جمله پي ريزي ، ديوار سازي ، قالب بندي ، بند ريزي ، سنگ چيني و . . . 

      بعد از پايان پي كني نوبت به بتن ريزي پي مي رسد ، اين بتن ريزي حجمي و وزني  مي باشد و فقط براي اتصال به مرحله اول ديوار ستون آماتورهائي به شكل انتظار در درون بتن خز مي كنيم ، معمولاً‌ بتن ۳۰۰ مورد مصرف قرار مي گيرد .


 بعد از بتن ريزي پي نوبت به قالب بندي وبتن ريزي مرحله اول ديوار بتني تونل مي رسد كه بتن اين مقطع نيز معمولاً بتن ۳۰۰ مي باشد

       همانطور كه ديواره ستون ساخته وبتن ريزي مي شود ،پشت سر آن تا ارتفاع بالاي ديوار خاك دستي ريخته مي شود.

اين امر براي ساختن در قالب بندي وكم كردن ارتفاع براي سنگ كاري مي باشد.

    در نزديكي تونل معدني را پيدا مي كنيم كه سنگهاي ان از نظر مقاومت و از نظر رنگ مورد قبول استاندارد ماباشد بعد اين سنگها را توسط سنگتراشان جدا كرده وبه شكل مورد نظر تراشيده مي شود.

سنگهايي كه در نما استفاده مي شود بايد ، سنگ مالويي باشدكه حتماً يك طرف آن صاف باشد وشكل آن بصورت مربع يا مستطيل باشد.وسنگهايي كه درپشت آن براي پر كردن استفاده مي شود لازم نيست صاف وصيقلي شوند.

     سنگ چيني به اين صورت انجام مي شود كه اول سنگهاي مالون نما گذاشته مي شوند وبعد از آن پشت  آن را با سنگ وملات ماسه سيمان به صورت لايه لايه كار مي كنند .

بايد توجه داشت كه اين سنگ چيني بايد تا زير سقف انفجار شده و حفاري شده ادامه پيدا كند  تا به ان بچسبد و بين آن هيچ فاصله اي نباشد .

    بايددر هرچند متر چند متر ، در طول تونل درز انبساط در نظر گرفت و اين درز انبساطها  فاصله  اشان با يونوليت پر مي شود اين امر براي انقباض و انبساط تونل و ديگر اينكه اگر قسمتي از ديوار صدمه ديد و ريزش پيدا كرد . فقط ان قسمت تعمير شود .

     بعد از اتمام سنگ چيني چند روز بعد قالبها برداشته مي شود  و بعد از خاك خاك دستي تونل به بيرون تخليه مي شود و اين كار تا حدود ۶۰ سانت زير پي صورت مي گيرد .

    قبل از كف سازي ، كانالي در يك طرف تونل تصفيه مي شود . و اين كار بخار تخليه آبهاي تونل از بارش باران و برف است صورت مي گيرد .


 

 


عتیقه زیرخاکی گنج