گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۸    کد محصول : ۱۷۴۹۶    حجم فایل : ۸۵۹۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه و پایان نامه رشته مهندسی عمران تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود در آبراههاي قوسي (به كمك دادههاي آزمايشگاهي)

دانلود فایل تحقیق پروژه و پایان نامه رشته مهندسی عمران تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود درآبراههاي قوسي (به كمك دادههاي آزمايشگاهي)

جريان در قوس رودخانه هاي طبيعي سه بعدي و غير يكنواخت بوده كه از آن جمله مي توان به وجود يك جريانحلزوني در آن اشاره كرد كه از اندركنش جريان ثانويه و ج ريان اصلي بوجود مي آيد. با توجه به نوع الگوي جريان در كانالهاي قوسي متناسب با قدرت جريان حلزوني و مشخصات رسوبات بستر، فرسايش و رسوبگذاري رخ مي دهد . درنتيجه اين مسئله همواره در انتخاب موقعيت سازه هاي رودخانه اي نظير آبگيرها و پل ها وغيره داراي اهميت و توجه بوده است. ازآنجا كه هدف اصلي در آبگيرهاي جانبي تسهيل در انتقال آب بدون رسوب بوده و اكثر رودخانه ها در بيشترين مسير خود داراي پيچ وخم مي باشند. با توجه به وجود جريان ثانويه حلزوني، قوس خارجي رودخانه مكان مناسب براي موقعيت آبگيري پيشنهاد شده است. بنابراين ضرورت تحقيقات بيشتر در مورد تحليل جريان در محدوده آبگيرهاي جانبي و پيش بيني روند فرسايش و رسوبگذاري لازم بنظر مي رسد. جهت رسيدن به اين هدف، در تحقيق حاضر داده هاي آزمايشگاهي برداشت شده توسط پيرستاني ( ۱۳۸۳ ) درمحدوده آبگيرهاي جانبي با بستر ثابت واقع در آزمايش گاه تربيت مدرس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جهت بررسي اثر آبگير بر روي تغييرات مؤلفه هاي سرعت، قدرت جريان ثانويه و ميزان توسعه آن، تغييرات ايجاد شده، در تراز سطح آب و تنش برشي بستر و پيش بيني نواحي محتمل فرسايش و رسوبگذاري، سه موقعيت آبگيری۴۰°،۷۵°،۱۱۵°نسبت به ابتداي قوس با زاويه آبگيري ۶۰ درجه انتخاب شد. با توجه به تحليل هاي انجام شده، مشخص شد با نزديك شدن به آبگير جانبي موجود در قوس مؤلفه هاي سرعت، قدرت جريان ثانويه، مومنتم جريان عرضي، تراز سطح آب و تنش برشي بستر دچار تغييرات زيادي مي شود بطوريكه بيشترين اين تغييرات در لبه انتهائي دهانه آبگير اتفاق مي افتد. دليل اين امر در هر قسمت از اين تحقيق به تفصيل ارائه شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج