گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سكسيونركه به زبان انگليسي به آن ايزولاتو هم گويند وسيله قطع و وصل سيستمهايي است كه تقريبا ً بدون جريان هستند به عبارت ديگر سكسيونر قطعات و وسائلي را كه فقط زير ولتاژ هستند از شبكه جدا مي ساز د .
علت بدون جريان بودن سكسيونر در موقع قطع يا وصل مجهز نبودن سكسيونر به وسيله جرقه خاموش كن است . لذا به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه عمل قطع و وصل كردن سكسيونر بايد بدون جرقه يا با جرقه ناچيزي صورت گيرد .بر حسب اين تعريف در صورتيكه از سكسيونر جريان عبور كند ولي در موقع قطع اختلاف پتانسيلي بين دو كنتاكت آن ظاهر نشود   قطع سكسيونر بلا مانع مي باشد . 
كليد بدون بار ( سكسيونر )‌وسيله قطع و وصل سيستمهايي است كه تقريبا بدون جريان هستند و به عبارت ديگر سكسيونر قطعات و وسايلي را كه فقط 
زيرولتاژ هستند از شبكه جدا مي سازد ‚ تقريبا بدون بار بدان معني است كه مي توان به كمك سكسيونر جريان هاي كاپاسيتور‚ مقره ها‚ ماشين ها و تاسيسات برقي و كابلهاي كوتاه و همين طور جريان ترانسفورماتور ولتاژ را نيز قطع نمود و يا حتي ميتوان ترانسفورماتورهاي كم قدرت را با سكسيونر قطع كرد. سكسيونر يك كليد نيست بلكه يك ارتباط دهنده يا قطع كنده مكانيكي بين سيستمها است بدون اينكه مداري بسته شود سكسيونر بايد در حالت بسته يك ارتباط مكانيكي محكم و مطمئن دركنتاكت هر قطب برقرار سازد و مانع افت ولتاژ گردد . لذا بايد مقاومت عبور جريان در محدوده سكسيونر كوچك باشد تا حرارتي كه در اثر كار مداوم در كليد ايجاد مي شود ازحدمجاز متجاوز نشود . اين حرارت توسط ضخيم كردن تيغه و بزرگ كردن سطح تماس در كنتاكت و فشار تيغه در كنتاكت دهنده كوچك نگه داشته مي شود . درضمن بايد سكسيونر طوري ساخته شود كه در اثر جرم و وزن تيغه با فشا ر‚ باد ‚‌برف و غيره خود به خود بسته نشود. يا در موقع بسته بودن كليد نيروي 
ديناميكي شديد كه در اثر عبور جريان اتصال كوتاه به وجودمي آيد باعث لرزش تيغه يا احتمالاً باز شدن آن نگردد.
به طور كلي سكسيونر ها يك وسيله ارتباط دهنده مكانيكي قطعات و سيستمهاي مختلف مي باشند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصديان مربوطه در مقابل برق زدگي به كار برده مي شوند . بدين جهت طوري ساخته مي شوند كه درحالت قطع يا وصل ‚ محل قطع شدگي ‚‌يا چسبندگي بطو ر واضح و آشكار قابل رويت باشد . 
براي جلوگيري از قطع و يا وصل بيموقع و در زير بار سكسيونر معمولا ً بين سكسيونر و كليد قدرت ‚‌چفت و بستي (‌مكانيكي يا الكتريكي )‌به نحوي برقرار مي شود كه با وصل بودن كليد قدرت نتوان سكسيونر را قطع و يا وصل نمود . 
انواع سكسيونرها
سكسيونر را مي توان از نظر ساختماني به انواع مختلف زير تقسيم كرد . ۱-۱-۳سكسيونر تيغه اي : براي ولتاژ هايي تا kv 30 كيلو ولت بصورت يك پل 
ساخته مي شود و دارا ي تيغه يا تيغه هايي هستند كه در ضمن قطع كليد ‚‌عمود بر سطح افقي حركت مي كنند و در بالاي ايزولاتور (‌پايه )‌قرار مي گيرند.
۲-۱-۳-  سكسيونر كشوئي : براي كيوسك يا قفسه هايي كه داراي عمق كم هستند ‚‌بسيار مناسب است . در اين سكسيونر تيغه متحرك در موقع قطع در امتداد خود (‌در امتداد سطح افقي يا عمود بر سطح محور پايه ها )‌ حركت مي كند و بدين جهت فضاي اضافي براي تيغه  درحالت قطع از بين مي رود . چنين سكسيونرها را براي جريان ۴۰۰ آمپر و ولتاژ ۲۰ كيلو ولت مورد استفاده قرار مي گيرند . 
۳-۱-۳-سكسيونر دوراني : براي ولتاژهاي زيادساخته مي شود . به جاي يك تيغه بلند و يك كنتاكت ثابت داراي دو تيغه دوار متحرك  و دوراني مي باشند كه با برخورد 
آنها به هم ارتباط الكتريكي برقرار مي شود . در شكل زير يك سكسيونر دوراني نشان داده مي‌شود.
۴-۱-۳-سكسيونر قيچي : اين نوع سكسيونر براي ولتاژهاي زياد داخلي بسيار مناسب است . به علت اينكه كنتاكت ثابت آن شين يا سيم هوايي تشكيل مي دهد احتياج به دو پايه عايقي مجزا از يكديگر كه در فشار قوي باعث بزرگي ابعاد و سنگيني وزن آن مي شود ندارد . فقط شامل يك پايه عايقي است كه چنگك يا تيغه قيچي مانند كنتاكت دهنده روي  آ ن نصب مي شود و با حركت قيچي مانندي با شينه يا سيم هوايي ارتباط پيدا مي كند . 
لازم به ذكر است كه سكسيونر ها با كليدهاي قدرت اينترلاك هستند . اينترلاك عبارت از قفل داخل تجهيزات سيستمي است . براي جلوگيري از خطاي انساني مثلا ً براي جلوگيري از قطع ووصل بي موقع و زير بار سكسيونر معمولاً‌بين سكسيونر و كليد قدرت بريكر يك اينترلاك مكانيكي و الكتريكي به نحوي برقرار شود كه با وصل بودن كليد قدرت سكسيونر را نمي توان قطع ياوصل نمود .
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته  مهندسی برق  کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  این پروژه پایان نامه در قالب ۹۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-کلیدهای فشار قوی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ 
۱-۱-کلیدهای قدرت – دیژنکتور…………………………………………………………………………………………………………………..۲                     
۱-۱-۱-  مشخصات الکتریکی کلیدها…………………………………………………………………………………………………………۱۳  
۱-۲ – کلیدهای بدون بار یا سکسیونر…………………………………………………………………………………………………………۱۴         
۱-۲-۱- سکسیونر تیغه ای (کاردی)…………………………………………………………………………………………………………..۱۵                          
۱-۲-۲-  سکسیونر کشوئی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵                                            
۱-۲-۳-  سکسیونر دورانی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵                                  
۱-۲-۴-  سکسیونر قیچی ای ( پانتوگراف )………………………………………………………………………………………………..۱۵            
۱-۳-  سکسیونر قابل قطع زیر بار  ……………………………………………………………………………………………………………..16
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸ 
۲-۱- كليات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲ – تقسیم بندی تجهیزات در طرح حفاظتی ………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۳ – کیفیت مناسب رتبه بندی حفاظتی………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۴ –  اجزاء رله……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹ 
۲-۵-  ترانس ولتاژ…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰      
۲-۶-  ترانس جریان ۱  :……………………………………………………………………………………………………………………………….21                    
۲-۷  برقگیر۲ :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱                  
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
ساختار عملكرد رله………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۱- انواع رله‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۱-۱- رله اضافه جريان ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۱-۲-  انواع رله های جریانی از نظر قرار گرفتن در مدار…………………………………………………………………………۲۵
۳-۱-۳  عملکرد رله های جریان زیاد……………………………………………………………………………………………………………۲۶                                       
۳-۱-۴  نحوه ی قرارگیری رله های جریانی و ارت فالت ……………………………………………………………………………۲۹
۳-۱-۵  رله های جریان زیاد جهت دار ……………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۱-۶- رله ديستانس…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۲-  رله وصل مجدد اتوماتیک۲………………………………………………………………………………………………………………..۳۳              
۳-۱- ۷رله ديفرانسيل( رله تفاضلی)…………………………………………………………………………………………………………….۳۴ 
۳-۳-ترانسفورماتور تطبیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸                                 
۳-۳-۱رله ولتاژي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۳-۲ رله اضافه شار يا اضافه تحريك…………………………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۳-۳- رله فركانسي…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۴-  رله اتصال زمین محدود  4 :……………………………………………………………………………………………………………….40              
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۱- تعاريف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۱- زمان پاك شدن خطا………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۴-۱-۲- زمان عملكرد رله……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۱-۳- زمان عملكرد رله‌هاي تريپ و كمكي……………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۱-۴- زمان بازشدن كليد قدرت……………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۵- حفاظت اصلي………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۶- حفاظت پشتيبان…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۷- محدوده حفاظتي…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۸- قابليت اطمينان……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۴-۱-۹- حساسيت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳ 
۴-۱-۱۰- تشخيص‌گذاري ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۵-۱- كليات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۵-۲- حفاظت خطوط انتقال…………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۵-۲-۱- حفاظت ديستانس…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۵-۲-۳- حفاظت اضافه جريان خطوط………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۵-۲-۴- حفاظت اضافه / كاهش ولتاژ…………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۵-۳- حفاظت ترانسفورماتور قدرت……………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۵-۳-۱- حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت………………………………………………………………………………………..۵۴
۵-۳-۲- رله بوخهلتس …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵                                           
۵-۳-۳ طرز قرارگیری رله بوخهلتس…………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۵-۳-۴- حفاظت خطاي زمين محدودشده …………………………………………………………………………………………………۵۶
۵-۳-۵- حفاظت افزايش شار/ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۵-۳-۶- حفاظت كاهش ولتاژ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۳-۷- حفاظت اضافه جريان فاز و نوترال………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۳-۸- حفاظت تپ چنجر…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۵-۳-۹- ساير حفاظتها………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۵-۴- طرحهاي حفاظتي پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۵-۵- نيازمنديهاي ترانسفورماتورهاي جريان………………………………………………………………………………………………..۶۱
فصل ششم………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۶-۱- نصب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۶-۲- آزمونهاي راه‌اندازي………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۶-۳- آزمونهاي دوره‌اي تجهيزات حفاظتي…………………………………………………………………………………………………..۶۸
فهرست منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶


کلیدهای فشار قوی تنها  یک وسیله ایجاد ارتباط یا جدا کننده ارتباط بین مولدها و ترانسفورماتورها با مصرف کننده ها و سیستم های انتقال انرژی نمی باشند،بلکه وظیفه اصلی آنها حفاظت دستگاه ها و سیستم های الکتریکی در مقابل اضافه جریانها(بار زیاد و اتصال کوتاه ها) می باشند. بنابراین این کلیدها باید هر نوع جریانی اعم از جریان های کوچک(جریان های خازنی خطوط) و… تا بزرگترین جریانی که ممکن است در شبکه بوجود آید(جریان اتصال کوتاه) را از خود،بدون تاثیر پذیری از اثرات حرارتی و یا دینامیکی عبور دهد. 
کلیدهای فشار قوی بر حسب وظایف محوله به انواع زیر تقسیم می گردند :
۱) کلید قدرت یا دیژنکتور       
۲) کلید بدون بار یا سکسیونر                                   
۳) کلید قابل قطع زیر بار یا سکسیونر قابل قطع زیر بار

۱-۱-کلیدهای قدرت – دیژنکتور  :                    
کلیدی که قادر به قطع جریان عادی شبکه در موقع لزوم و قطع جریان اتصال کوتاه و جریان اتصال زمین در موقع خطا و یا هر نوع جریانی باشد، دیژنکتور نامیده می شود.
ولتاژ نامی کلید می تواند در حدود ۱۵% از ولتاژ شبکه کوچکتر باشد ولی به خاطر اطمینان بیشتر در استحکام شبکه ولتاژ نامی آن را قدری بزرگتر از ولتاژ شبکه می گیرند.
قدرت نامی قطع کلید باید با قدرت اتصال کوتاه در محل نصب کلید مطابقت داشته باشد.
فرمان وصل کلید می تواند بصورت دستی ، الکتریکی، هوای فشرده، هیدرولیک یا فنری باشد.
یکی از مشخصات مهم کلید، زمان تاخیر در قطع کلید است . این زمان حد فاصل زمانی بین لحظه فرمان قطع توسط رله مربوطه و آزاد کردن ضامن قطع کلید تا خاموش شدن کامل جرقه می باشد.
کلیدهای قدرت باید بعد از هر ۳۰۰۰ بار قطع و وصل یا ۵ سال کارکرد، یک بار مورد بازدید اساسی و سرویس قرار گیرند.

انواع کلیدهای قدرت :
الف)  کلید روغنی(OCBS                         ب )  کلید SF6                          ج )  کلید نیمه روغنی         د )  کلید اکسپانزیون                        ه )  کلید قدرت هوایی                       و )  کلید خلاء            ی )  کلید گاز سخت(جامد)

الف)  کلید روغنی(OIL CIRCUIT BREAKER)  :                                            
این کلید که در سالهای ۱۹۲۵-۱۹۱۰ از متداول ترین کلیدهای قدرت با قدرت زیاد به شمار میرفت،امروزه توسط کلیدهای مدرن دیگر(گازی و کم روغن) بخصوص در اروپا بکلی کنار زده شده است.
در این کلید از روغن به عنوان عایق استفاده می شود و هر چه فشار الکتریکی شبکه بیشتر باشد حجم روغن داخل  کلید نیز زیاد می گردد . بطور مثال وزن روغن در کلید روغنی KV230 در حدود ۲۰تن می باشد که این حجم زیاد روغن یکی از بزرگترین معایب این نوع کلید بخصوص در مواقع آتش سوزی می باشد.
 با توجه به پایین بودن تکنولوژی ساخت آن و حجم و وزن زیاد آن و مقرون بصرفه نبودن این کلیدها در حال حاضر ساخته نمی شود.
 
شکل ۱-۱
شکل بالا یک کلید روغنی یک قطبه را بطور شماتیک نشان می دهد. در این کلید بخاطر اینکه مکانیسم خاصی برای خاموش کردن جرقه استفاده نشده است،جرقه در اثر ازدیاد طول باید از بین برود و بدین جهت کنتاکت های کلید  طوری ساخته شده است که جرقه در دو نقطه بطور متوالی شروع شده،و با یک حرکت قطع کلید، مدار جریان در دو نقطه قطع گردد. بدین جهت این این کلید از دو کنتاکت ثابت که به انتهای دو مقره عبور نصب شده تشکیل شده است و تیغه متحرکی که توسط اهرم عایقی فرمان می گیرد،ارتباط بین دو کنتاکت ثابت را فراهم می سازذد.
در موقع قطع کلید و جدا شدن تیغه از کنتاکت همانطور که گفته شد تراکم جریان در یک نقطه از کنتاکت ها بقدری زیاد می شود که باعث شروع جرقه در آن محل می گردد. در اثر حرارت شدید جرقه،روغن تجزیه و ایجاد گاز می کند که بصورت حبابی اطراف جرقه را می پوشاند.با جدا شدن هر چه بیشتر تیغه از کنتاکت ثابت و طویل شدن جرقه،حباب گازی بزرکتر و بزرگتر می شود و در ضمن اینکه مقداری از حرارت جرقه صرف بخار کردن و تجزیه روغن می شود،در اثر ازدیاد بیش از حد طول جرقه،قوس می شکند و جرقه قطع می شود.

عتیقه زیرخاکی گنج