گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در پايان سده ي  16  ميلادي تحولي در هنر ايتاليا پديد آمد كه ((باروك)) ناميده شد و بتدريج از حدود  1600  تا اوايل سده ي  18  ميلادي با هنر نمايي بجاي هنر رنسانس بر سراسر اروپا مسلط شد.
واژه ي باروك معاني متفاوتي را در خود دارد كه از جهت تاريخي و زيبا شناسي با يكديگر مربوط هستند . اين واژه كه هم به طور منفي و هم نگاهي مثبت هموتره در تاريخ هنر مورد ارزيابي قرار گرفته است . ا زكلمه ي ((باروكو)) پرتقالي ريشه گرفته است كه معناي نامنظم و يا غير طبيعي را ميرساند. از اين نظر بيشتر اصطلاح مورد استفاده ي جواهر سازان محسوب ميشود 
اين اصطلاح كه بخصوص از سده ي  18  در جهت تغيير هنر اواخر سده ي  16 تا اوايل سده ي ۱۸ بكار گرفته شد.
بنوعي معناي انحراف ذوق از اصول كلاسيك دوره ي رنسانس را در نظر  مي آورد.
اما از سده ي  19  به بعد واژه ي باروك بعنوان يك مفهوم تاريخي بدون در نظر آوردن معناي منفي آن به كار گرفته شد . در اين معنا گوياي هنري است كه پس از شيوه گري ظهور يافت . و خصوصيات  مشتركي را در آثار هنري بنمايش ميگذارد كه جنبه هاي گذران وشور زندگي را در صحنه هاي پر تحرك و نمايش گونه اي بتصوير ميكشد.
اروپا از اواسط قرن  16 بمدت ۱۰۰ سال بطور مداوم در جنگ غوطه ور بود چنان كه پروتستانها و كاتوليكها براي عقايدشان  ملتها براي استقلال خود و طبقات كاسب و بازرگانان براي آزادي خود ميجنگيدند.
كليساي رومي كه بوسيله ي نهضت پروتستانها متلاطم شد در يك سختگيري مبارزه جويانه و بيرحمانه ي ملهم از اسپانيا بر ضد اصلاحاتي كه براي عقب راندن موج پروتستانگرايي طراحي شده بود صفوف خود را پالوده كرد .
در حدود  1625  اصلاح ستيزان مطمئن شدند كه پروتستانگرايي اگر هم شكست نخورده باشد  قابل كنترل است و روشهاي خشونت آميز را كنار گذاشتند و به تبليغات فريبنده روي آوردند .يك سبك هنري و معماري براي تامين نيازهاي اين روح جديد خود عفو كردن پديد آمد. اين سبك موسوم به باروك به شكلهاي گوناگون هر ناحيه از اروپا را كه  محروميت هاي ناشي از جنگ بهبود يافته بود در نور ديد .معماري كلاسيك تا اين زمان خود را در هر جا جلوه گر مي ساخت وبا اقتباس و پزيرش جهاني باروك تمام قاره براي نخستين مرتبه از قرن  13  در يك نوع معماري با يكديگر سهيم و مشترك  شدند.
مجسمه ساز و معمار رومي (جان لورنتسو برنيني)يكي از مهمترين اشخاص در توسعه ي باروك بود .در كليساي اد در (سنت آندريا آل كوئيرنيال) (شكل………۴)كه در روم ساخته شده در سال  1658  عناصر گوناگون كلاسيك و نقشه با روشي منظم تقسيم بندي نشده بلكه با هم تركيب شده اند تا بنايي مجسمه وار و وسيع بسازند كه باگسترش عناصر آشنا و هماهنگ
                                                                          (11)
 كردن آنها با يك سري منحني هاي ظريف تماشاچي را غوطه ور كند و اجازه دهد كه بنا هيجانات را با موجي از نشاط نمايشي دامن زند.
نخستين بناهايي كه در فرانسه بقاياي سنت گوتيك را كنار نهادند از سبك منريست ايتاليا استفاده كردند كه موجب تولد باروك شد. اين نخستين ابداع            سنت مهار شده تري در فرانسه ايجاد كرد كه از وسوسه و انجام افراط در ايتاليا و اسپانيا جلوگيري كرد .
كليساي  سوربن(شكل………۵) كه بوسيله ي  ژاك لومر سيه در  1635  شروع شد يكي از نخستين نمونه هاي اين سبك ايتاليايي در فرانسه بود.تزئينات غني اما استادانه ي كلاسيك –فاصله گذاري متنوع سطح متشكل از ستونهاي متمركز بر روي در ورودي مركزي –وقرار گرفتن يك گنبد جالب توجه بر بالاي آنها ساختمانها را شبيه بناهاي  60 سال پيش روم كرد.
قدرت سياسي فرانسه در رن  17 موجب ارائه و معرفي سبك جديد به همسايگان شمالي آن شد.وقتي كه جنگ داخلي در انگلستان بپايان رسيد وپادشاه از تبعيد فرانسه بازگشت معماري باروك براي يك برنامه ي فعال بازسازي الگو قرار گرفت بطوري كه شاهد خلق بناهاي بزرگي مانند كاخ بلنهايم (شكل………۶) هستيم كه بوسيله ي معماران ( وان برو   و    هاكس تمور ) ساخته شد. 
نمايش و ظاهر با ابهت باروك كمك بزرگ و ماندگاري به سنت كلاسيك بود.اكر چه باروك براي دستيابي به آزادي و ابتكار خود بر گسستن همنوايي با رنسانس و انحراف عمدي منريسم تكيه داشت-معماري باروك در بسياري از جنبه ها به آزادي موجود در معماري كلاسيك روم باستان نزديكتر بود.

عتیقه زیرخاکی گنج