گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق کمک پایان نامه با عنوان تئاتر نوع اروپایي که شامل ۵۴ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

مرحله نخست :

آثار وثمرات تدريجي مجاهدات وخيزش هاي ملي ومردمي براي اخراج خلفاي  عرب ، بخصوص درسده نهم ميلادي ، نابودي مغول ها در سده چهاردهم ، پاك سازي روس ها وترك ها  در سده هفدهم ، تحقق  استقلال ايران در دوران صفوي ، افشار و زند بود ، كه ازاواخر  سده هجدهم  با دست اندازي  كشور گشايان اروپايي  مواجه گرديده بود . (۱)

حاصل جنگهاي  دوست وپنجاه ساله ايران ،  جدايي افغانستان ، سرزمين هايي  وسيع از شمال  ايران وعقد قرار دادهاي خفت بار «  گلستان  1813»  و «تركمن  چاي  1828 » ميان ايران وروسيه  بود .

جنبه مترقي اين جدايي ، آشنايي  وبهره گيري  روشنفكران  ايران از فرهنگ  مترقي  وتجارب  انقلابي روشنفكران روسيه  و قفقاز  و آگاهي ازافكار  واشكال مبارزه  با غاصبان  خارجي واپسگرایان  داخلي بود ،  به طورمختصر بايدگفت ،  كه هجوم نفوذ  اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي  واقتصادي ،  به صورت اعزام  دانشجو به اروپا ، اخذ  وام هاي خارجي  ودادن امتيازهاي بازرگاني ،  عقدقراردادهاي نابرابر  به تبديل ايران  به كشوري  نيمه مستعمره انجاميد . (۲)

ترور ناصرالدين  شاه ، خيزش  موج شورش ، تعطيل كارخانه ها ،  بازارها ، تحصن كسبه وعلماي دين ،  به نشانه بي عدالتي  هاي صدر اعظم ،  اعتراض عليه انحصارها ، عقب نشيني  وموافقت  با تشكيل  پارلمان ، تدوين  قانون اساسي  واجراي انتخابات  مرحله اي  ودر نتيجه  منع قراردادها ، عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها  واعطاي  امتياز  انحصارهاي  تجارتي  ، صنعتي وفلاحتي  نمود .

انقلاب  مشروطيت ،  مهترين رويداد  آغاز سده  بيستم ،  به منزله  انقلاب بورژروازي  ملي وضد  امپرياليستي  ايران ،  در سال ۱۳۸۲  شمسي آغاز  شد وشش سال ادامه يافت . (۳)

نهضت  مشروطيت  پديده تاريخي  هم وپيچيده  اي بود كه زمينه اجتماعي ،  اقتصادي ، فرهنگي وتشكيلاتي  آن به تدريج ازنيمه دوم سده  هجده  به وجود آمد و ….

دو: دوران معاصر

بخش نخست

تئاتر نوع اروپائي : ۱۳۳۷- ۱۲۶۲

مرحله نخست :

پيشتازان : آخوند  زاده  وتبريزي

آخوند زاده ( ۱۲۵۷-۱۱۹۱)

ميرزا آقا  تبريزي

تئاتر  نوع اروپايي

دوره نخست : ۱۲۹۹-۱۲۶۲  ، « تئاتر  دارالفنون  »

تلاش هاي آماتوري  : تروپ هاي مشخص نمايشي

« انجمن  اخوت »

« شركت علميه فرهنگ » ( ۱۲۸۸-۱۲۸۶ )

تئاتر ملي ( ۱۲۹۴- ۱۲۸۸ )

نمايشنامه نويسان ملي

نرميان نريمانف ( ۱۹۲۵-۱۸۷۰)

عزيز حاجي بگف ( ۱۹۴۸-۱۸۸۰)

جليل محمد قلي زاده ( ۱۹۳۲-۱۸۶۶)

افراسياب آزاد

مرتضي  قلي خان فكري ( مؤيد  الممالك )( ۱۳۳۸-۱۲۸۸)

« ارشاد»

ميرزا احمد خان  محمودي  كمال الوزاره( ۱۳۰۹-۱۲۵۱)

نشريات  تئاتري

« اختر » – آقا محمد طاهر  تبريزي

روزنامه  « تئاتر »

ميرزارضاخاني  ناييني  طباطبايي

« ايران نو » – محمد امين  رسول زاده

خان ملك ساساني

مرحله دوم : ۱۳۲۰-۱۲۹۹

تاثير خلع  دودمان قاجار

و

آغاز سلطنت  خاندان پهلوي

ميرزاده  عشقي ( ۱۳۰۳-۱۲۷۲) 

ابوالقاسم لاهوتی

حسن مقدم

گروه هاي نمايشي :

« كلوپ موزيكال »  – علينقي  وزيري

« كمدي اخوان »  – محمود ظهير الديني۱۳۱۴-۱۲۷۸

« كمدي  ايران »  علي نصر

«جامعه باربد »

« استوديو درام  كرمانشاهي »

رضد كمال شهرزاد ۱۳۱۵-۱۲۷۸)

هنرمندان  ارمني  پاپا زيان

واهرام پایازیان

بازيگر  وكارگردان  ارمنستان شوروي

هزاره فردوسي

هنرستان هنر پيشگي  تهران وعلي نصر

علي نصر ۱۳۴۰-۱۳۶۵

« تئاتر فرهنگ »

عبدالحسين  نوشين  1350-1285

« تئاتر سعدي »

لرتا

حسين خيرخواه ( ۱۳۴۱-۱۲۸۸)

انحطاط  وافول

علي اصغر گرمسيري

محمد علي جعفر ۱۳۶۵-۱۳۰۳

« گروه هنر ملي »

انقلاب در تئاتر ایران

دوران معاصر- بخش دوم

مصطفي  اسكويي  1337

جايگاه ووضعيت  « سيستم »  ستانيسلافسكي  درايران


عتیقه زیرخاکی گنج