گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۱۳۷

شرح محتوا

فهرست

عنوان صفحه 
چكيده ۱
فصل اول 
مقدمه ۳
بيان مساله ۵
اهميت و ضرورت تحقيق ۷
اهداف تحقيق ۸
فرضيه هاي تحقيق ۹
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم ۱۰
فصل دوم 
اختلالهاي اضطراب تعميم يافته و هراس ۱۳
تعريف اضطراب ، جنبه ها و جلوه هاي مختلف آن ۱۷
شيوه هاي بيان اضطراب ۲۲
اضطراب و اختلال حركتي ۳۱
طبقه بندي اختلال هاي اضطرابي ۳۸
اضطراب در كودك پس از اكتساب زبان ۴۴
اختلال هاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي ۵۳
افسردگي هاي دوره اول كودكي ۶۲
افسردگي هاي ناشي از محروميت هاي جزيي و افسردگي مادرانه ۶۸
رفتار معادل افسردگي ۷۷
افسردگيهاي يك قطبي ۹۱
گستره ي افسردگي مهاد ۹۴
ديدگاه دوان تحليل گري ۱۰۰
فصل سوم 
جامعه مورد مطالعه ۱۱۹
روش نمونه گيري ۱۱۹
ابزار اندازه گيري تحقيق ۱۲۰

روش آماري مربوط به فرضيه ها ۱۲۲
فصل چهارم 
نمرات اضطراب آزمودنيها ۱۲۷
نمرات آزمودنيها از آزمون افسردگي ۱۲۹
فصل پنجم 
بحث و نتيجه گيري ۱۳۸
پيشنهادات ۱۴۰
محدوديت ها ۱۴۰
منابع ۱۴۱

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارت است از مقايسه افسردگي و اضطراب و كمرويي – در بين فرزندان اول و آخر و رابطه آنها با ترتيب تولد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه از بين ۸۵۰ نفر دانش آموز ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون بر روي آنها اجرا گرديده كه آزمونهاي مورد استفاده آزمون اضطراب و افسردگي و كمرويي است كه نتايج بدست آمده را با روش آماري ضريب همبستگي و t متغير مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين ترتيب تولد و افسردگي و اضطراب و كمرويي رابطه معني داري وجود دارد و تفاوت بين اين مقياس ها در فرزندان اول و آخر وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۰۵/۰ ≤ α است .

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

اختلالات رفتاري ناپسند و خشم برانگيز ممكن است نخستين نشانه هاي درگيري نوجوانان با يك سلسله عاطفي باشند تند خويي ، پرخاشگري و امتناع از رفتن به مدرسه اغلب مدتها قبل از بر ملا شدن اضطراب نوجوان چهره خود را نشان مي دهند كه معمولاً اين اضطرابها ناشي از محيط خانه و بيرون است و گاه در اثر معلوليت هاي ناشناخته و جهاني و گاه از طريق ترتيب تولد و اهميت به فرزندان مي تواند باشد اضطراب و افسردگي و موارد ديگر زماني بروز مي كند تضادهاي ميان خواسته هاي دروني و محرك ها از يك سو و دنياي بيرون از سوي ديگر و يا ميان محركهاي دروني و وجدان شخص وجود داشته باشد كه هنگام غلبه اضطراب فرايندهاي رواني ويژه اي براي حمايت از فرد در برابر رفتار از كنترل خارج شده بكار مي افتد كه اينها مي تواند به ترتيب تولد و اينكه فرزندان اول و آخر و يا وسط كه تحت مراقبت و تربيت قرار مي گيرند رابطه داشته باشد و به نوعي كه فرزندان اول به علت خود كفايي و مستقل بودن و يا فرزندان وسط به علت فرا گرفتن تجربه هاي بزرگتر خود و فرزندان آخر به علت وابستگي شديد مورد توجه قرار گرفته اند و اينكه آيا اين فرزندان از لحاظ ويژگي شخصيتي مي توانند  با هم تفاوتداشته باشند كه روان شناس معروف قرن ۱۹ كه آدلر است در مورد ترتيب تولد و ويژگي هاي شخصيتي فرزندان نظرات گوناگوني دارد كه مي تواند در نوع شخصيت آن نقش داشته باشد و همين طور روابط والدين و برخورد با آنها هم مي تواند در گسترش و يا كمبود يك اختلال نقش بسزايي داشته باشد به اين صورت كه نوجوان بايد رفتارش هم كنترل شده باشد و هم آزاد تا بتواند از محيط هاي اضطراب آور – اجتماعي به خوبي گذر كند تا در آينده به فردي مضطرب و افسرده كمرو تبديل نشود كه ترتيب تولد مي تواند اين عوامل را كم يا زياد نشان مي دهد به طوري كه در تقسيم بندي آدلر نشان داده شده است كه فرزندان وسط به علت تجربه كسب كردن از فرزندان اول و محتاج نبودن به كسي و عدم وابستگي شديد مي توان گفت كه هم كم مضطرب هستند و كم رو هم نمي توانند باشند . ( سياسي – 1380 )…

  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید کمرویی رو براتون گذاشتم.

دانلود مقاله کامل وبسیار مفید درباره کمرویی براتون آماده کردم.بین کمرویی وعملکرد تحصیلی رابطه ای وجود دارد وبین کمرویی وتعداد فرزندان خانواده رابطه وجود داردوبسیاری مسائل دیگرامیدوارم از دانلود مقاله درباره کمرویی استفاده کافی راببرید.
دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

از آنجایی که کمرویی یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و مانع از ظهور استعدادهای نهفته دانش آموزان می گردد و بر اساس تحقیقات انجام شده به عنوان رف تاری که مانع پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله تحصیل می گردد مورد توجه بوده است. در این پژوهش سعی شد که پدیده کمرویی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تا حدودی هم در این زمینه به بحث پرداختیم در مقدمه تحقیق مطرح شد که آیا بین کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی رابطه وجود دارد یا نه؟

برای پاسخ گویی به این سؤال اطلاعات زیادی از منابع مختلف جمع آوری کرده و در این ارتباط چند فرضیه هم مطرح شده که با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه صحت و سقم این فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

عامل اصلی در کمرویی ، ترس از عدم پذیرش (طرد شدن)است . این عامل را توسط نزدیک شدن و بر گزیدن فردی به برای دوست یا برادر خود از میان بر دارید . از آنجایی که غرور خودتان در معرض خطر نمی باشد کمتر از نزدیک شدن حذر خواهید کرد . شما خواهید دید که مسئله شاقی نیست و خواهید خواست در فرصت بعد برای خودتان نامزدی را انتخاب کنید


درمان جسماني كمرويي بيشتر براي غلبه بر حالت فوق عاطفي بودن صورت مي گيرد در حالت فوق عاطفه شديد بايد با دكتر مشورت كرد . عاطفه شديد به طور ناخود گاه در ايجاد كمرويي تاثير زيادي دارد چرا كه فرد در برابر عادي ترين رويدادها واكنشي شديد از خود نشان مي دهد . عاطفه زياد به شكل آشفتگي شديد عصبي، حالت خستگي عمومي بدن ، مسموميت و تغييرات بيولوژيكي آشكار مي شود …

  • بازدید : 239 views
  • یک نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰    کد محصول : ۱۲۸۷۸    حجم فایل : ۱۰۵ کیلوبایت   
دانلود متن کامل پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی درباره کمرویی

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید کمرویی رو براتون گذاشتم.دانلود مقاله کامل وبسیار مفید درباره کمرویی براتون آماده کردم.بین کمرویی وعملکرد تحصیلی رابطه ای وجود دارد وبین کمرویی وتعداد فرزندان خانواده رابطه وجود داردوبسیاری مسائل دیگرامیدوارم از دانلود مقاله درباره کمرویی استفاده کافی راببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج