امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

شبکه ها بدین منظور ایجاده شده اند که هم ماشین های موجود را به هم متصل کنند و هم از ریزپردازنده‌های کارآ و ارزان قیمتی که در صنایع نیمه هادی تولید می‌شوند بهره بگیرند. بیشتر شبکه های راه دور  مجموعه ای از میزبانها را در بر می‌گیرند که بوسیله‌ی یک زیر شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. این زیر شبکه می‌تواند از خطوط چند گانه نقطه ـ به ـ


عتیقه زیرخاکی گنج