گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

تشابه تحقیقات کمی و کیفی جمع آوری داده ها Quantitative Research Designs انواع مطالعات کمی مطالعه مداخله ای :Interventional مشخصات مطالعات تجربی Experimental True experiment design Three identifying properties Randomization Control Manipulation انواع مطالعات تجربی Experimental Types of Experimental Design True or classic experiment Solomon four-group design After-only experimental design Factorial design Random clinical Trial مشخصه مطالعات Quasi-Experimental pre-Experimental انواع مطالعات نیمه تجربی Quasi-Experimental Type of Quasi-experimental Design Nonequivalent control group design طرح گروه کنترل نامعادل After-only nonequivalent control group design One group (pretest-posttest) design Time series design Critical thinking decision path Experimental and Quasi-experimental Design Summary Clinical Trials کارآزمایی بالینی ویژگی های کارآزمایی های بالینی Randomized Controlled Clinical Trial متقاطع Crossover Evaluation Research اهداف و موارد استفاده Kinds of Evaluation Research Process or Implementation analyses =Formative Evaluation Outcome and Impact analyses Summative Evaluation Cast-benefit analyses Non-experimental تحقیقات غیر تجربی اهمیت وضرورت انجام تحقیقات غیر تجربی ( types of non experimental research( polite descriptive study survey study Case field study Analytic study a-retrospective studies b-prospective studies Correlational/associational study cross sectional study longitudinal study a- trend b-panel c-follow -up Analytic research comparative research types of Analytic research ex post fcto study /rertrospective cohort study/ prospective study Time dimension: Retrospective vs. Prospective Types of longitudinal study Trend Panel Follow –up انواع دیگر تحقیقات توصیفی Meta-analysis Methodological research: :Prediction research Qualitative Research Designs پديده شناسی : Phenomenology Method تئوری زمينه ای یا پایه : Grounded Theory Symbolic Interactionism Grounded Theory as a Research Method يک روش مطالعه استقرايي و قياسي است. Inductive & Deductive استقرايي: قياسي: قوم شناسی : اتنوگرافی تحقيق تاريخی : Historical Research تحقيق عملکردی : تبيين ايده کلی تحقيق (مسئله) : تفاوت تحقيق عملکردی با پژوهش مداخله ای Types of Triangulation Mixed Methods Quantitative Data Method Paradigm Perspective Qualitative Data Methodology Incorporation into other designs Conclusion گوگل newfile.filekar.ir

دانلود پاورپوینت با عنوان مطالعات تحقیق کمی و کیفی  quantitative and qualitative research  بصورت فارسی و انگلیسی بطور کامل شامل ۱۰۶ اسلاید و مشتمل بر بخش های زیر است:

نوع فایل : PowerPoint

فهرست

• Quantitative & Qualitative Designs
مقایسه مطالعات کمی و کیفی

•  مطالعات کمی

      انواع مطالعات مداخله ای

      مطالعات تجربی (انواع، ویژگی ها، ارزشیابی نقادانه)

      مطالعات نیمه تجربی (انواع، ویژگی ها، ارزشیابی نقادانه)

      مطالعات کارآزمایی (انواع، ویژگی ها، ارزشیابی نقادانه)

      مطالعات ارزشیابی (انواع، ویژگی ها، ارزشیابی نقادانه)

      مطالعات غیر تجربی

•          مطالعات کیفی

Research Methods

Qualitative and Quantitative Paradigms

 Deductive Approach  قیاسی

Induction Approach استقرایی
Elements of Qualitative vs. Quantitative Studies

انواع علوم

تشابه تحقیقات کمی و کیفی

جمع آوری داده ها

 Quantitative Research Designs

انواع مطالعات کمی

مطالعه مداخله ای  :Interventional

مشخصات مطالعات تجربی Experimental

True experiment design

Three identifying properties

Randomization

Control

Manipulation

انواع مطالعات تجربی Experimental

Types of Experimental Design

 1. True or classic experiment
 2. Solomon four-group design
 3. After-only experimental design
 4. Factorial design
 5. Random clinical Trial

مشخصه مطالعات

Quasi-Experimental

pre-Experimental

انواع مطالعات نیمه تجربی

Quasi-Experimental

Type of Quasi-experimental Design

 1. Nonequivalent control group design طرح گروه کنترل نامعادل
 2. After-only nonequivalent control group design
 3. One group (pretest-posttest) design
 4. Time series design

Critical thinking decision path

 Experimental and Quasiexperimental Design

Summary

Clinical Trials

کارآزمایی بالینی

ویژگی های کارآزمایی های بالینی

Randomized Controlled Clinical Trial

متقاطع Crossover

Evaluation Research

اهداف و موارد استفاده

Kinds of Evaluation Research

Process or Implementation analyses =Formative Evaluation

Outcome and Impact analyses

Summative Evaluation

Cast-benefit analyses

Non-experimental

تحقیقات غیر تجربی

اهمیت وضرورت انجام  تحقیقات غیر تجربی

 ( types of non experimental research( polite 

descriptive study

 survey study

Case field study

Analytic study

  a-retrospective  studies

 b-prospective   studies

Correlational/associational study

cross sectional study

longitudinal study

       a- trend

        b-panel

        c-follow -up       

Analytic research
comparative  research

types of Analytic research
ex post fcto study /rertrospective

cohort study/ prospective study

Time dimension:
Retrospective vs. Prospective

Types of longitudinal study

Trend

Panel

Follow –up

انواع دیگر تحقیقات توصیفی

Meta-analysis 

Methodological  research:

:Prediction research 

Qualitative Research Designs
پديده شناسی :

Phenomenology Method

تئوری زمينه ای یا پایه :

Grounded Theory

Symbolic Interactionism

Grounded Theory as a Research Method

يک روش مطالعه استقرايي و قياسي است.

 Inductive & Deductive

استقرايي:

قياسي:

قوم شناسی :

اتنوگرافی

تحقيق تاريخی :

Historical Research

تحقيق عملکردی :

تبيين ايده کلی تحقيق (مسئله) :

تفاوت تحقيق عملکردی با پژوهش مداخله ای

Types of Triangulation

Mixed Methods

Quantitative Data

Method

Paradigm Perspective

Qualitative Data

Methodology

Incorporation into other designs

Conclusion

References

این مجموعه ، ویژه ی دانشجویان ممتاز ، اساتید و علاقه مندان به انواع مطالعات تحقیقی میباشد.

 • بازدید : 66 views
 • بدون نظر

الف- چكيده مطالب:
ارزيابي سريع ساختمانها، بدين معني است كه با استفاده از ابزارها و روشهاي ساده شده در زماني كم و با هزينه اي
اندك بتوان از مقاومت ساختمانها در برابر زلزله شناخت حاصل كرد.
هم اكنون در ايران چنين ضوابطي براي بررسي سريع ساختمانها وجود ندارد، اما مي توان با بكار گيري آيين نامه هاي
ساختماني كشورهايي كه از نظر شرايط و هزينه ساخت، مصالح مصرفي و … به ايران مشابه هستند و يا با ارائه
راهكارهاي جديد، در جهت تدوين چنين آيين نامه هايي قدم برداشت. اميد است كه با ارائه اين پايان نامه، قدمي
ناچيز در رسيدن به اين هدف برداشته شده باشد.
در اين مطالعه با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي كه از جمله مباحث هوش محاسباتي بوده و از
شبكه هاي عصبي بيولوژيكي شبيه سازي شده است، ارتباط بين مشخصات فيزيكي ساختمانها و پارامترهاي تحليلي
مورد نياز در حصول مقاومت ساختمانها مورد بررسي قرار گرفته است تا بتوان تنها با استفاده از مشخصات فيزيكي
يك ساختمان، آن را مورد ارزيابي قرار داد.
روند ارزيابي بر اساس آموزش شبكه بر روي يك سري ساختمان كه مقاومت و يا رفتار آنها در برابر زلزل ههاي
گذشته ارزيابي شده، بوده و نيز ارائه نتيجه شبكه براي يك ساختمان جديد مي باشد. دقت عملكرد اين روش با ارائه
مثالهايي مورد بررسي قرار گرفته است. پارامترهاي مورد بررسي كه از روش مذكور حاصل شده اند در اين مطالعه
برش ) VY ،( دوره تناوب سازه در مود اول تحليل ديناميكي ) Ti ،( تغيير مكان بام در حد ايمني جاني ) DLS شامل
شتاب طيفي) مي باشند. ) Sa تسليم مؤثر) براي حصول
تعدادي سازه و مقايسه مقادير حاصله از (Random) دقت و درستي نتايج حاصله از اين روش با انتخاب تصادفي
اين روش و مقادير حاصله از روشهاي تحلي ل دقيق، بررسي و كنترل گرديده است.
نتيجه نهايي حاصل شده از اين مطالعه، سرعت بالا و دقت كافي در نتايج ارائه شده از اين روش و تناسب استفاده از
آن براي ارزيابي سريع مي باشد


عتیقه زیرخاکی گنج