گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه و پایان نامه با موضوع كنترل هوشمند سرعت موتور DC با استفاده از ANFIS که شامل 69 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : Word چكيده : مزيت اصلي استفاده از موتور DC در جهان امروز قابليت كنترل راحت سرعت و زاويه موتور آن است. خيلي از سيستم هاي كنترلي طراحي شده اند تا با كاهش اُورشورت ها و زمان نشست عملكرد بهتري را براي موتور ايجاد كنند. اين پايان نامه به كنترل سرعت موتور DC با استفاده از سيستم كنترل فازي –عصبي تطبيقي ( Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System ) مي پردازد. اين كنترل كننده بر اساس كنترل فازي – عصبي تطبيقي پايه گذاري شده است و هدف كلي آن كاهش خطاي حالت ماندگار ( stady state error ) و زمان خيز ( rise time ) مي باشد. يك كنترل كنندة PID در اين پايان نامه طراحي مي شود تا براساس اطلاعات يادگرفته شده از سيستم توسط ANFIS سرعت موتور را كنترل كند. ما اين سيستم كنترل را با نرم افزار MATLAB و با استفاده از قسمت Simulink آن شبيه سازي مي كنيم. عملكرد دو نوع سيستم كنترل PID و ANFIS در گشتاورهاي بار مختلف در اين پايان نامه ارزيابي مي شود. اجراي عملي اين سيستم در آزمايشگاه موتور DC با موفقيت بوسيلة رابط Dspace انجام شده است. در اين پايان نامه نتايج حاصل از شبيه سازي كامپيوتري با نتايج عملي مقايسه مي شوند.

دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی برق و الکترونیک با موضوع كنترل هوشمند سرعت موتور DC با استفاده از ANFIS که شامل ۶۴ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

چكيده : مزيت اصلي استفاده از موتور DC در جهان امروز قابليت كنترل راحت سرعت و زاويه موتور آن است. خيلي از سيستم هاي كنترلي طراحي شده اند تا با كاهش اُورشورت ها و زمان نشست عملكرد بهتري را براي موتور ايجاد كنند. اين پايان نامه به كنترل سرعت موتور  DC با استفاده از سيستم كنترل فازي –عصبي تطبيقي ( Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System ) مي پردازد. اين كنترل كننده بر اساس كنترل فازي – عصبي تطبيقي پايه گذاري شده است و هدف كلي آن كاهش خطاي حالت ماندگار (  stady state error ) و زمان خيز ( rise time  ) مي باشد. يك كنترل كنندة PID در اين پايان نامه طراحي مي شود تا براساس اطلاعات يادگرفته شده از سيستم توسط  ANFIS سرعت موتور را كنترل كند. ما اين سيستم كنترل را با نرم افزار MATLAB و با استفاده از قسمت Simulink آن شبيه سازي مي كنيم. عملكرد دو نوع سيستم كنترل PID  و ANFIS در گشتاورهاي بار مختلف در اين پايان نامه ارزيابي مي شود. اجراي عملي اين سيستم در آزمايشگاه موتور DC با موفقيت بوسيلة رابط Dspace انجام شده است. در اين پايان نامه نتايج حاصل از شبيه سازي كامپيوتري با نتايج عملي مقايسه مي شوند. 

فهرست

چكيده :
فصل اول 
مقدمه 
(1-1) : مقدمه اي بر simulink و dSPACE
(1-2) : مدلسازي موتور DC
مشخصات الكتريكي 
طراحي موتور DC در سيمولينك :
( ۳-۱) : كنترل آبشاري موتور DC
فصل دوم : سيستم هاي استنتاج فازي – عصبي تطبيقي 
ANFIS مخفف (Adptive Network- base Inference System) يا (Adptive Neuro- Fuzzy base Inference System)
(1-2) : سيستم استنتاج فازي 
(1-1-2) : سيستم استنتاج فازي از نوع سوگنو 
(2-2) : شبكه هاي تطبيقي 
الف- يادگيري آفلاين : 
ب- يادگيري آنلاين : 
( 3-2)‌: ساختار ANFIS
(‌۴-۲) : الگوريتم يادگيري هيبريدي 
محدوديت هاي ANFIS:
( 5-2) : يادگيري ANFIS
ANFIS Editor GUI : 
1- Load Data
2- Generate FIS
3- Train FIS
4- Test FIS
فصل سوم : طراحي كنترل كننده
( ۱-۳) : طراحي كنترل كننده PID
( 1-1-3) : مشخصات كنترل كنندة PID
(2-1-3) : تنظيم كردن PID 
(3-1-3) : كنترل كنندة سرعت PID
(4-1-3 ) : كنترل كننده جريان PID 
( 2-3) : طراحي كنترل كنندة ANFIS 
فصل چهارم : شبيه سازي 
(1-4) : شبيه سازي PID 
(2-4) : شبيه سازي ANFIS 
* مقايسه كنترل كنند هاي PID و ANFIS در گشتاور بار ثابت :
* مقايسه كنترل كنند هاي PID و ANFIS در گشتاور بارهاي مختلف :
۱- وقتي گشتاور بار N-m 1/0 باشد:
۲- وقتي گشتاور بار N-m 2/0باشد ؛ 
3- وقتي گشتاور بار N-m 3/0 باشد؛ 
(4-4) : عملكرد كنترلرهاي ANFIS و PID 
فصل پنجم : اجراي سيستم در زمان واقعي ( real- time) 
Duty ratio در سمبولينك از فرمول هاي زير ساخته مي شود:
بلوك ( DS 1104 ENC – SETUP ) Encoder Master setup 
بلوك DS 1104 ENC- POS – C1 بر حسب RPM
(1-1-5) : نتايج اجرا در زمان واقعي كنترلر ANFIS 
(2-5) : مدل سيمولينك در زمان واقعي كنترل كنندة PID
(1-2-5) : نتايج تحليل زمان واقعي كنترل كنندة PID
(3-5)‌: نتايج شبيه سازي زمان واقعي براي بارهاي آشفته (پارازیتی)
فصل ششم : نتيجه گيري 
كارهاي بعدي :
ويژگي هاي اصلي dsPACE عبارتند از :
برد كنترلي DS1104R8D:
مشخصات بورد كنترلي DS1104 R&D
نرم افزار dsPACE:
(2-B) : بورد درايو الكتريكي

……..


عتیقه زیرخاکی گنج