گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتركنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035 را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۹۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت بسیار مناسب در اختیار شما قرار می گیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان صفحه
فصل اول ۱
مقدمه ۲
مواد آهنرباي دايم ۳
اصول آهنرباي دايم ۳
مواد آهنرباي مدرن ۷
خواص مغناطيس ۸
خواص حرارتي ۱۰
تأثير آهنرهاي Nd- Fe- R روي طراحي موتور ۱۱
طراحي BLDC موتورها ۱۳
سمبلها ۱۳
تعيين معادلات ۱۵
عملكردها ۱۶
شيوه اندازه‌گيري و ابعاد موتور ۱۷
ملاحظات طراحي ۱۹
آناليز بروش عنصر محدود ۲۰
مقايسه BLDC موتور با موتورهاي DC و AC 24
فصل دوم ۲۷
توصيف سيستمهاي تحريك براي BLDC موتور ۲۸
مبدل بوست AC/DC 28
كنترلر موتور DC بدون جاروبك ۳۵
مقدمه ۴۵
توصيف عملكردي ۴۶
دكدر وضعيت رتور ۴۶
آمپلي فاير خطا ۴۸
نوسانگر ۴۹
مدولاتور پهناي پالس ۴۹
حد جريان ۵۰
قفل ولتاژ پايين ۵۲
خروجي خطا ۵۲
خروجي تحريك كننده‌ها ۵۴
خاموشي گرمايي ۵۵
كاربرد سيستم ۶۴
يك سو سازي موتور سه فازي ۶۴
كنترلر مدار بسته سه فازي ۶۹
مقايسه تغيير فاز حسگر ۷۱
يكسوسازي موتور دو و چهار فازي ۷۲
كنترل موتور جاروبكي ۷۷
ملاحظات طرح ۷۸
معكوس كننده (INVERTER) 79
پيوست
IC هاي اثر هال ۸۲
ICMC33039 84
مشخصات فني و نمودارهاي مرتبط با MC33035 IC 87
منابع و مراجع ۸۹
چکیده:

امروزه كاربرد وسيع موتورهاي الكتريكي در بخشهاي مختلف و در زندگي روزمره در مصارف خانگي و مصارف صنعتي آنچنان وسعت يافته كه تصور دنياي موجود بدون موتورهاي الكتريكي اگر نگوييم غير ممكن بايد گفت غير قبل تصور مي‌باشد. پس از طراحي و ساخت اولين نمونه ماشين الكتريكي توسط ارستد اين ماشينها تغيير و تحولات بزرگي را در دهه‌هاي اخير پذيرا بوده‌اند  جهت گيري عمومي اين تغييرات افزايش راندمان و بهبود كيفيت كار ماشين همراه با كاهش وزن و حجم و قيمت تمام شده بوده است. گر چه تجمع تمامي اين مولفه‌ها هميشه در يك طرح ممكن نيست اما طراحان ماشينهاي الكتريكي بر اساس تجربه دانش و هنر خويش هميشه سعي در تلفيق آنها نموده‌اند. 
تحقيق فوق در رابطه كنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك بوده كه شامل دو بخش طراحي و كنترل مي‌باشد. كه در بخش طراحي به نحوة طراحي بكمك نرم افزار و روابط و فرمولهاي حاصله براي توان و گشتاور اشاره شده و در بخش كنترل نحوه كنترل  دور موتور بكمك تراشته‌هاي MC33035 و MC33039 بيان گرديده است. و مدارات و عناصر مرتبط با تراشه‌هاي كنترلي نيز آورده شده است. 
در پايان جا دارد از زحمات و راهنماييهاي استاد ارجمند جناب مهندس لنگري كمال تشكر را داشته باشم. هم چنين از پدر و مادر عزيزم و برادرانم كه در طي اين مدت با صبر و تحمل و راهنماييهاي دلسوزانه خويش همواره مشوق من بودند سپاسگزارم.
 
مواد آهنرباي دائم 
آهنرباهاي دائم ممكن است در ماشينهاي الكتريكي براي ايجاد تحريك، توليد خواص مشابه الكترومغناطيسهاي تحريك شده با جريان مستقيم، مورد استفاده قرار گيرند. يك آهنرباي دائم مفيد مي‌باشد زيرا انرژي مغناطيسي را ذخيره مي‌كند و اين انرژي صرف عملكرد وسيله نمي‌گردد. نقشي را كه اين انرژي ايفا مي‌كند قابل مقايسه با يك كاتاليزور در يك واكنش شيميايي است. هنگام كار در محدوده طبيعي، آهنربا انرژي‌اش را براي يك دوره نامحدود از زمان حفظ مي‌كند. بايد توجه نمود كه اگر ميدان مغناطيسي با استفاده از آهنرباي الكتريكي به جاي آهنرباي دائم ايجاد شود، انرژي ميدان تحريك همچنان باقي مي‌ماند. با اين حال قدري انرژي، يعني تلفات اهمي جريان تحريك، از بين خواهد رفت. 
اصول آهنرباي دائم
آهنرباهاي دائم، همانطور كه در شكل  نشان داده شده، مواد مغناطيسي سخت با حلقه‌هاي هيسترزيس بزرگ مي‌باشند. زماني كه يك ماده آهنربا در معرض ميدان مغناطيسي قرار مي‌گيرد (بدين معني كه در ميان قطبهاي  مغناطيسي يك آهنرباي الكتريكي قرار گيرد)، چگالي شار در ماده همانطور كه منحني ۰-۱ در شكل۱ نشان مي‌دهد افزايش خواهد يافت، كه به عنوان، منحني شروع مغناطيس شدن، شناخته مي‌شود. در نقطه ۱ ماده اشباع مي‌شود، و افزايش خواهد يافت، كه به عنوان منحني شروع مغناطيس شدن،  شناخته مي‌شود. در نقطه ۱ ماده اشباع مي‌شود، و افزايش مجددي به صورت پيشروي حاشيه‌اي و در لبه منحني، در شدت ميدان مغناطيسي (H) و در چگالي شار (B) نتيجه مي‌شود. چگالي شار در يك نسبت نزديك به نفوذپذيري فضاي آزاد   افزايش مي يابد. 
شكل ۱: حلقه هيسترزيس آهنرباي دائم
كاهش پايدار مغناطيسي، پس از رسيدن به اشباع، باعث مي‌شود كه مسير خطي B-H ، منحني ۱-۲ را تعقيب كند. مقدار چگالي شار در نقطه ۲ روي حلقه هيسترزيس (H=0) به عنوان چگالي شار باقيمانده يا پسماند     ماده آهنربا شناخته شده، و نشان دهنده مقدار شار مغناطيسي است كه ماده مي تواند توليد كند. 
معكوس شدن جهت و افزايش ميدان مغناطيسي، حلقه هيسترزيس را در ربع دوم. يعني منحني ۲-۳ ايجاد خواهد كرد كه به عنوان منحني مغناطيس زدايي نرمال    شناخته مي‌شود و اين قسمت مهمترين ناحيه مشخصه آهنربا مي‌باشد. مقدار ميدان مغناطيسي كه در آن چگالي شار در آهنربا به صفر مي‌رسد به عنوان پسماند زدايي يا نيروي پسماند زدا   شناخته مي شود. 
افزايش مجدد ميدان مغناطيسي، ماده آهنربا را در جهت معكوس به اشباع مي‌برد (نقطه ۴ ). حلقه هيسترزيس با كاهش ميدان مغناطيسي در نقطه ۵ به صفر مي‌رسد و سپس با معكوس شدن دوباره ميدان اعمال شده به پلاريته‌هاي اوليه و افزايش آن تا رسيدن به نقطه ۱، كامل مي‌شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج