گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پس از بازديد محل و ريشه كني، اولين قدم در ساختن يك ساختمان پياده كردن نقشه مي باشد. منظور از پياده كردن نقشه يعني انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ به روي زمين با ابعاد اصلي (يك به يك) بطوريكه محل دقيق پي ها و ستونها و ديوارها و زيرزمينها و عرض پي ها روي زمين به خوبي مشخص باشد و همزمان با ريشه كني و بازديد محل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان مخصوصاً نقشه پي كني كاملاً مورد مطالعه قرار گرفته بطوري كه در هيچ قسمت ، نقطه ابهامي باقي نماند و بعداً اقدام به پياده كردن نقشه بشود. بايد سعي شود حتماً در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده گردد. براي پياده كردن نقشه ساختمانهاي معمولي و كوچك از متر و ريسمان بنائي كه به آن ريسمان كار هم مي گويند استفاده گردد.

بعد از اتمام كار پياده كردن نقشه و قبل از اقدام به گودبرداري يا پي كني بايد حتماً مجدداً اندازه هاي نقشه پياده شده را كنترل نمائيم تا حتي المقدور از وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري شود. بطور كلي بايد هميشه توجه داشت كه پياده كردن نقشه يكي از حساس ترين و مهم ترين قسمت اجرا يك طرح بوده و كوچكترين اشتباه در آن موجب خسارتهاي فراوان مي شود.
براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به كف اطاقها و سالنها ، روي زمين كوبيده شده ، به ضخامت حداقل ۱۵ سانتي متر سنگهاي درشت با قطر تقريبي ۵ سانتي متر مي ريزند. اين لايه با توجه به فضاي خالي بين سنگها ، مانع صعود نم به طبقات بالاتر مي گردد. درشتي دانه هاي بلوكاژ هر چه بالاتر مي آيد كوچكتر مي شود به طوريكه در آخرين لايه درشتي دانه ها در حدود يك ميليمتر مي باشد.

بتن مگر كه به آن بتن لاغر يا بتن كم سيمان هم مي گويند اولين قشر پي سازي مي باشد ، مقدار سيمان در بتن مگر در حدود ۱۰۰ الي ۱۵۰ كيلوگرم در متر مكعب است. بتن مگر اغلب به دو دليل زير مورد استفاده قرار مي گيرد :

الف) براي جلوگيري از تماس مستقيم بتن اصلي پي با خاك

ب) براي رگلاژ كف پي و ايجاد سطح صافي براي ادامه پي سازي

ضخامت بتن مگر در حدود ۱۰ سانتي متر مي باشد و معمولاً قالب بندي (چوبي يا آجري) از روي بتن مگر شروع مي شود.

بعد از انجام عمليات خاكبرداري پي ها ، سطح حاصله را تراز مي نمائيم و بعد از مشخص نمودن رقوم ارتفاعي به ضخامت ۵ الي ۱۰ سانتي متر بتن مگر مي ريزيم . براي اين كار مي توان در نقاط مختلف در محل ستونها ، ميلگردها و ارتفاع بتن مگر را با استفاده از دوربين نقشه برداري يا ريسمان كار و شلنگ تراز مشخص نمود. بعد از اجراي بتن مگر و خشك شدن نسبي به صورتيكه بتوان بر سطح آن ، عمليات بعدي را انجام داد، كار قالب بندي را شروع مي كنيم . براي قالب بندي مي توان از ۳ نوع قالب : آجري ، چوبي و فلزي استفاده نمود. بدليل راحتي اجرا و اقتصادي بودن قالبهاي آجري در ساختمانهاي معمولي ، معمولاً از قالب بندي آجري استفاده مي شود. اما نقطه ضعف اين قالب بندي آن است كه ممكن است قالب بندي آجري ، آب بتن را جذب نموده و عمل هيدراتاسيون آن را مختل نمايد. براي جلوگيري از اين كار روش منطقي آن است كه قسمت هاي داخلي پي ها را با نايلون يا پلاستر كم عيار سيمان پوشانيد.

روش ديگر آن است كه قالب بندي را قدري بزرگتر از بتن فنداسيون اجرا نمود. بعضي ها به اشتباه براي مقابله با اين نقطه ضعف قالبهاي آاجري ، بلافاصله قبل از شروع بتن ريزي ، نسبت به آبپاشي ديوارهاي قالب بندي اقدام مي نمايند. با توجه به اينكه تخليه آب جمع شده در داخل پي به علت وجود آرماتورها بسيار مشكل مي باشد ، از اين رو جمع شدن آب در كف پي باعث ايجاد نقطه ضعف و افت مقاومت در كف پي مي نمايد.

اصولاً بتن نيز مانند ساير مصالح ساختماني در مقابل نيروي كششي ضعيف بوده و در محل تارهاي كششي تركهايي در آن ايجاد مي شود لذا براي جلوگيري از تركيدن بتن ، در محل تارهاي كششي ميله گردهاي فولادي قرار مي دهند. تارهاي كششي در كف پي بوده و ميله گردها را در دو جهت به صورت مشبك ( در حدود ۵ سانتي متر بالاتر از كف) روي بتن مگر قرار مي دهند. در بعضي موارد بعلت كنترل بار زير ستون و كنترل برش در پي ها ، علاوه بر مش هاي كف از آرماتورهاي فوقاني يا آرماتورهاي سبدي استفاده مي شود.

آرماتورهاي شبكه اي (مش) را كه از قبل به اندازه متناسب (در حدود ۵ سانتي متر كوچكتر از ابعاد پي ها و ۵/۲ سانتي متر از هر طرف ) بافته شده است در كف پي قرار داده و زير آن را با تكه هاي كوچك شن يا تكه هاي بتن قدري بالاتر از كف پي قرار مي دهند به طوري كه در موقع بتن ريزي اين شبكه كاملاً در بتن غرق بشود و يا مي توان ابتدا در حدود ۵ سانتي متر در كف پي بتن ريخت و بعد اين آرماتورها را روي آن قرار داده و بتن ريزي را تا ضخامت تعيين شده در نقشه ادامه داد ولي اين كار هميشه ممكن نيست زيرا اغلب مواقع وجود شبكه هاي شناژ مانع اين كار مي گردد ، محل برخورد آرماتورهاي چپ و راست را بايد با مفتولهاي غير فنري ۳ يا ۴ به يكديگر متصل نمود. بايد توجه داشت كه سر كليه آرماتورها به صورت چنگك خم شده و يا به صورت گونيا گردانيده شود. بايد توجه داشت كه كليه برخورد 
ميله گردهاي چپ و راست با مفتول بسته شود.

پس از آنكه قالب بندي انجام شد و شبكه هاي زير ستون ها را در داخل پي ها قرار دادند قبل از بتن ريزي ، پي ريزي ها را بوسيله حداقل ۴ ميله گرد كه تعداد و نمره آن بوسيله محاسبه تعيين مي گردد به همديگر وصل مي نمايند اين ميله گردها بايد به وسيله ميله گردهاي عرضي كه به آن خاموت مي گويند بهمديگر متصل باشد. قطر ميله گردهاي عرضي و فاصله آنها بوسيله محاسبه تعيين مي شود. خاموتها بايد حتماً به خم غير ۹۰ درجه ختم شوند بهتر است اين خم در قسمت فشاري قطعه بتن قرار بگيرد اين قفسه هاي شناژ بايد حداقل تا يك چهارم بعد پي به داخل آن ادامه پيدا كند. بعضي از مهندسين محاسب ترجيح ميدهند كه اين قفسه شناژ سراسر پي را طي نموده و از طرف ديگر آن ادامه پيدا كند در اين صورت اين قفسه ها بايد يكديگر را قطع نمايند . آرماتور گذاري و بتن ريزي اين شناژها كاملاً مانند شناژ ديوار آجري مي باشد . در موقع بتن ريزي چنانكه ممكن باشد بهتر است كليه بتن پي ها و شناژهاي 
متصل كننده يكجا ريخته شود. اينكار با وجود ماشينهاي حمل بتن كه در ايران فراوان يافت مي شود امكان دارد ولي چنانچه ريختن بتن كليه قسمتهاي پي در يك روز ممكن نباشد بهتر است بتن ريزي را در محل يك پنج شناژها ( محور تا محور) متوقف كرد چنانچه در موقع متوقف كردن بتن ريزي چند عدد ميلگرد كمكي ۲ تا ۳ عدد را با همان نمره آرماتورهاي شناژ داخل بتن قرار داده به طوري كه تقريباً نصف طول آن در بتن روز بعد قرار گيرد بهتر است. براي نصب صفحات زير ستون به روش زير عمل مي كنيم :

با استفاده از بولت ها و مهره هايي ، بيس پليت در محل خود فيكس مي گردد. روش كار به اين شكل است كه بعد از جايگذاري آرماتورها ، صفحات زير ستون به همراه بولت در محل آكس پي ها (معمولاً صفحات زير ستون در آكس پي قرار مي گيرند. مگر در حالتي كه بعلت شرايط خاص ، صفحات زير ستون به پي خروج از مركزيت داشته باشند) در محل خود قرار مي گيرند.

براي اينكه در هنگام بتن ريزي بولت ها از موقعيت خود جابجا نشوند ، لازم است به شكل مناسب آنها را با آرماتورهاي كف پي ، متصل نمود. اين كار مي تواند با جوش يا سيم آرماتوربندي انجام شود. در مواردي بعضي از معماران براي فيكس نمودن بولت ها از بتن استفاده مي نمايند ودر حالتي ممكن است به علت بار زياد ستونها براي كنترل برش ، ارتفاع پي از حد متعارف بالا رود (۵/۱ ـ ۱ متر) در اين حالت ارتباط آرماتورها به كف پي به بولت ها وجود نخواهد داشت. لذا در اين شرايط با استفاده از خركهايي ، بولت ها را مهار مي نمائيم.

به خاطر آنكه امتداد بولت ها با سوراخ هاي بيس پليت مطابقت داشته باشند ، حتماً بايستي در جايگذاري بولت از شابلون با صفحه زير ستون استفاده نمود بعد از نصب صفحات زير ستون با روش توضيح داده شده ، كار بتن ريزي پي آغاز مي شود.

 

تعيين اسلامپ :

قالب را مرطوب كرده و آن را روي يك سطح تخت ، مرطوب و نفوذ ناپذير قرار دهيد. با ايستادن روي جاي پا ، قالب را هنگام پر كردن محكم سرجايش نگهداريد . نمونه اي از بتن تازه در قالبي به شكل مخروط ناقص ريخته مي شود ودر سه لايه كه هر كدام ۳/۱ حجم قالب مي باشند پر مي شود و توسط يك ميله متراكم مي گردد . هر لايه با ۲۵ ضربه ميله مخصوص كوبيده و ضربه هايي كه زده مي شود بايستي يكنواخت باشند . براي لايه زيرين لازم است ميله را كمي كج كرده و تقريباً نصف ضربه ها را در نزديكي محيط بزنيد و سپس بقيه ضربه ها به صورت قائم و در مسيري مارپيچ به سمت مركز ، ادامه داده شوند . ضربه هاي لايه زيرين بايد طوري باشد كه ميله در تمام عمق لايه نفوذ نمايد. لايه دوم و لايه بالايي را نيز طوري بزنيد كه ميله در تمام عمق لايه نفوذ نمايد . بنابراين در هر ضربه ميله مقداري هم به لايه زيرين نفوذ مي كند . در هنگام پر كردن لايه بالايي و قبل از آغاز ضربه ها ، آنقدر بتن به داخل قالب بريزيد تا به صورت برآمده از قالب بيرون بزند . اگر ضربه زدن باعث شد كه سطح بتن از بالاي قالب پائين تر بيايد ، مقداري بتن اضافه نمائيد، سپس قالب بالا آورده (بطور قائم) مي شود و بتن نشست مي كند. فاصله بين وضعيت اوليه و وضعيت تغيير شكل يافته بتن در مركز سطح بالايي آن اندازه گرفته مي شود و به عنوان اسلامپ بتن گزارش مي شود.

قبل از بتن ريزي بايد كليه آرماتورها با نقشه كنترل شود، مخصوصاً دقت شود كه آرماتورها به همديگر با سيم آرماتوربندي بسته شده باشد و اگر جائي فراموش شده باشد مجدداً بسته شود، فاصله آرماتورها بايستي يكنواخت باشد و محل بتن ريزي عاري از خاك و مواد زائد باشد، اگر بين اتمام كار آرماتوربندي و بتن ريزي چند روز فاصله باشد حتماً مي بايد محل كار با دقت بيشتري بازديد شود. كليه قسمتهاي قالب بندي بايد با دقت بازديد شود زيرا همانطور كه مي دانيم تا چند روز كليه وزن بتن و آرماتورهاي آن را همين قالب تحمل خواهد نمود و اگر نقطه ضعفي در آن باشد كه نتواند بتن را تحمل نمايد ودر موقع بتن ريزي شكسته و فرو ريزد ضرر مالي بزرگي به كار وارد خواهد شد زيرا در روز بتن ريزي كه رفت و آمد روي قالب زياد بوده و هر كس به كاري مشغول مي باشد ، مشكل بتوان اقدام به تعمير كفراژ نمود. در تمام روز بتن ريزي حتماً بايد يك نفر كارگر با تجربه مدام قالب ها را كنترل نموده و اثرات اضافه شدن وزن را روي آنها در نظر داشته باشد ودر موقع بروز خطر فوري افراد ديگر را مطلع نمايد.

در موقع بتن ريزي بايد از رفت و آمد زياد روي آرماتورها جلوگيري نمود زيرا در اين صورت در اثر وزن كارگران در آرماتورها انحناي موضعي بوجود خواهد آمد. بهتر است از قسمت جلو ( آنطرف كه به مركز تهيه بتن نزديك تر مي باشد) شروع به بتن ريزي نمود زيرا در اين صورت رفت و آمد كارگران از روي آرماتورها به حداقل خواهد رسيد در اين صورت براي آنكه پاي كارگران در بتن تازه ريخته شده فرو نرود بايد در مسير عبور و مرور كارگران از تخته هاي زير پا استفاده شود. بايد مطمئن شويم كه بتن تمام گوشه هاي قالب را پر نموده و كرمو نمي باشد . ( ويبره زدن كه توضيح داده خواهد شد) . بايستي حمل بتن به صورتي انجام گيرد تا اجزا آن از همديگر جدا نشوند . در موقعي كه بتن بايد به راههاي دور حمل گردد بايد حتماً از ماشينهايي كه داراي منبع گردان مي باشد استفاده نمود. در مواقعي كه مشاهده 
مي كنيم اجزا بتن در اثر حمل و نقل از يكديگر جدا شده است بايد آن را اصلاح نمود و يا از مصرف آن خودداري نمائيم . تا آنچه كه ممكن است بهتر است كه بتن ريزي بدون  وقفه انجام گيرد. بطوريكه در موقع سخت شدن يكپارچه باشد ولي نظر به اينكه هميشه ممكن نيست و گاهي مجبور هستيم كه بتن ريزي را تعطيل نموده و كار را در روز بعد شروع كنيم در چنين مواقعي مي بايد محل قطع بتن حتماً با نظر مهندس كارگاه انجام شود زيرا محل قطع بتن بايد در جائي باشد كه نيروهاي وارده صفر بوده و يا حداقل باشد در مواقع قطع بتن ريزي بايد چند عدد فولاد كمكي در مقطع گذاشته شود بطوريكه نصف طول اين ميله گردها در بتن روز بعد قرار گيرد. روز بعد بايد سطح قطع شده كاملاً با آب شسته شده و از گرد و خاك و مواد اضافي پاك گردد آنگاه بايد با قدري دوغاب سيمان خالص ، محل را اندود نموده آنگاه
 بتن ريزي جديد را شروع نمود، بهتر است حتي المقدور از مصرف چسب و هر گونه مواد ديگر در بتن خودداري گردد. فرو ريختن بتن از لابلاي آرماتورها مجاز نيست زيرا ممكن است باعث جدا شدن مواد متشكله بتن گردد.

 

عتیقه زیرخاکی گنج