گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شد وشامل موارد زیر است:

ظهور وب جهاني (WWW) کاربران کامپيوتر خانگي را با جرياني وحشتناک از اطلاعات مواجه کرده است.
 تقريباً هر موضوعي مي تواند بياد آورده شود , يکي مي تواند تکه هاي اطلاعات را که توسط ديگر شهروندان اينترنت قابل دسترس مي شوند را پيدا کند, تنظيم کردن کاربران شخصي که ليستي از مجموعه رکورد هايشان را , براي شرکت هاي خاص که در وب تجارت مي کنند مي فرستند 
کاربران وب به کمک عامل هاي نرم افزاري مصنوعي توانايي حريف شدن با فراواني اطلاعات قابل دسترس را دارند. 
عامل ها : 
پيدا کردن
مرتب کردن 
فيلتر کردن اطلاعات قابل دسترس
کنکاو محتوي وب
کاربردي از تکنيک هاي کنکاو داده براي متن بي ساخت يا نيمه ساخت يافته , به طور نمونه مستندات HTML
کنکاو ساختار وب
استفاده ساختار ابر پيوند وب همانند يک منبع اطلاعات (اضافي)
کنکاو استفاده وب
تحليل تقابل کاربر با يک سرور وب 
وب ممکن است به عنوان  يک گراف ( مستقيم) با مستندات به عنوان گره ها و ابرپيوند ها به عنوان لبه ها مشاهده شوند 
درجه هاي وارده ( تعداد پيوندهاي ورودي ) و درجه هاي خارجه ( تعداد پيوند هاي خروجي ) از پخش قانون قدرت پيروي مي کنند  .
مقدار ۲٫۴۵ =inγ : درجه هاي وارده 
مقدار= ۲٫۱ outγ : درجه های خارجه
داده ها را از جستجو در آلتاويستا ( سايت جستجو) با ۲۰۰۳ ميليون URL و ۱۴۶۶ ميليون لينک , و ساختار گراف زيرين را در يک سرور اتصال ذخيره کردند , که يک مستند کارامد تکنيک ايندکس گذاري را پياده سازي مي کند 
 اجازه دسترسي سريع به ابر پيوند صادر شونده و هم وارد شونده يک صفحه را مي دهد. 
گراف داخلي GB 9.5 از حافظه را پر کرد , و يک جستجوي سطح اول که به ۱۰۰ ميليون گره رسيد در حدود ۴ دقيقه طول کشيد. 
چندين مجموعه هاي کوچکتر وجود دارد که نمي تواند از هر نقطه اي در اين ساختار رسيده شود. 
کروکي يک نمودار از اين ساختار , که گاهي اوقات فريبنده است  به خاطر اينکه نقش برجسته بخش داخلي , خارجي , و SCC فقط بر پايه اندازه پايه گذاري مي شود
 ساختار هاي ديگري با يک شکل مشابه وجود دارد , اما قدري کوچکتر از اندازه هستند ( يعني , لوله ها ممکن است شامل اجزاء شديداَ متصل ديگر شوند که با SCC  فقط در اندازه فرق دارند)
نتيجه اصلي اين است که چندين اجزاء گسسته وجود دارد. در حقيقت , يک منطقه ميان دو صفحه به طور تصادفي انتخاب شده وجود داشته باشد فقط حدود ۰٫۲۴ است 

عتیقه زیرخاکی گنج