گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

دانلود کمک پایان نامه با عنوان کوبیسم و اکسپرسیونیسم که شامل ۶۵ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا

کوبیسم و اکسپرسیونیسم
۱-پيش گفتار:
«اي حسن تو در كل مظاهر، ظاهر وي چشم تو در كل مناظر، ناظر
از نور رخ و ظلمت زلفت دايم قومي همه مومنند و قومي كافر »
يكي از ويژگيهاي انسان كه او را از ساير موجودات ممتاز مي كند، تشخيص ظرافت و نظم و اعتدال و احساس حسن و جمال است. بدين جهت است كه مناظر زيباي طبيعت و نظام آفرينش و صفحات جالب و دواوين و لوحه‏هاي دل انگيز شعر و نقاشي و خط كه از دست سحر آفرين استادان چيره دست، ظهور يافته، او را مجذوب و مشعوف ساخته و نظرش را به سمت خود معطوف مي‌دارد.
جمال و زيبائي و كمال ورهيافت در محضر نقاش و قلم ساز و صحنه پرداز و معمار و مبدع جميلة هستي است كه منشاء هنرهاي زيباست. علاقة به زيبائي كه فطري آدمي است، ذوق را مي شكوفاند تا هر آنچه نشاني از زيبائي و جمال دارد و دفتري از معرفت كردگار همراه، او را ملهم كند و ذوق هنرمند آنرا با انديشه‏هاي عميق و دقيق خود دراميخته، به صورت اثر و هنر در منظر و مرآي باهوشان و سرمستان مي ناب هستي كه معرفت تام و تمام است قرار دهد .
جمال شاهد مقصود چشم بر راه است بكوش و پاك كن آئينه از غبار اينجا 
هنر همچون مقولة عشق است كه رفتن در وادي آن وتحقيق پيرامونش ابتدا سهل مي نمايد: اما وقتي دستي بر آن گرفتي حرارتش وجود را مي سوزاند و تنها آنان كه صابرند و به پايمردي ثابت و جانشان مجذوب معشوق ازلي تا شهر حق اليقين پيش مي رانند. 
الا يا ايها ساقي ادركاسا و ناولها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها 
در اين مجموعه گردآوري شده من سعي كردم تاثير سبكها و شيوه‌هايي كه بر روي كار من اثر گذاشته‌اند را بررسي كنم و مقدمه‌اي باشد براي آشنا شدن بيشتر شما با سبك شخصي من و مكتبهايي كه راهگشاي سبك من بوده‌اند. 
با پرداختن به سبك كوبيسم و اكسپرسيونيسم و شيوة كولاژ سعي كرد‌ه‌ام تاثير اين سبكها و تكنيك را بر روي آثارم شرح دهم و اينكه به وسيله آشنايي با اين سبكها و شيوه هاي هنري چه راهكارهايي در پيش روي من قرار گرفته‌ است و به چه صورت راهگشاي آثار هنري من بوده‌اند. 
2-معني هنر:
۱-۲ـ هنر از ديدگاه بزرگان نقاشي
اوژن دلاكروآ (۱۷۹۸- ۱۸۶۳ ميلادي) Eugene Delacroix
گوستاوكوربه ( ۱۸۱۹- ۱۸۷۷ ميلادي) Gustave Courbet
ماكس بكمان (۱۸۸۴- ۱۹۵۰ ميلادي) Max Beckman
جكسون پولاك (۱۹۱۲-۱۹۵۶ ميلادي) Jackson pollock
3- چگونگي پيدايش هنر (مدرن)
۱ـ تعريف مكتب كوبيسم : cubisme 
2-1ـ پيشگامان مكتب كوبيسم
پابلوپيكاسو (۱۹۷۳-۱۸۸۱) Picasso , pabloruizy
براك، جرج (۱۹۶۳-۱۸۸۲)Brague, Georges
3ـ تعريف مكتب اكسپرسيون:EXPRESSIONISM
1-3ـ پيشگامان مكتب اكسپرسيونيسم
خیابان کارل یوهان اثر مونک
جیغ اثر ادوارد مونک ، ۱۸۹۳ 
ماكس بكمان (۱۸۸۴-۱۹۵۰)
۲ـ تعريف كولاژ Collage
1-2_تاريخچه كولاژ 
2-2ـ كولاژ و پيشگامان آن
ژرژ براك، كوبيسم تركيبي

نتيجه‌گيري:
گزارش كار:
رقص:
۱- طراحيهايي گسترده از حالات و حركات آناتوميك
۲- فهرست منابع:
فهرست منابع تصويري

  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق کامل با موضوع در معنای هنر که شامل ۴۰ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

در معنای هنر

۱-پيش گفتار:

«اي حسن تو در كل مظاهر، ظاهر                           وي چشم تو در كل مناظر، ناظر

از نور رخ و ظلمت زلفت دايم                             قومي همه مومنند و قومي كافر»

يكي از ويژگيهاي انسان كه او را از ساير موجودات ممتاز مي كند، تشخيص ظرافت و نظم و اعتدال و احساس حسن و جمال است. بدين جهت است كه مناظر زيباي طبيعت و نظام آفرينش و صفحات جالب و دواوين و لوحه‏هاي دل انگيز شعر و نقاشي و خط كه از دست سحر آفرين استادان چيره دست، ظهور يافته، او را مجذوب و مشعوف ساخته و نظرش را به سمت خود معطوف مي‌دارد.

جمال و زيبائي و كمال ورهيافت در محضر نقاش و قلم ساز و صحنه پرداز و معمار و مبدع جميلة هستي است كه منشاء هنرهاي زيباست. علاقة به زيبائي كه فطري آدمي است، ذوق را مي شكوفاند تا هر آنچه نشاني از زيبائي و جمال دارد و دفتري از معرفت كردگار همراه، او را ملهم كند و ذوق هنرمند آنرا با انديشه‏هاي عميق و دقيق خود دراميخته، به صورت اثر و هنر در منظر و مرآي باهوشان و سرمستان مي ناب هستي كه معرفت تام و تمام است قرار دهد[۲].

جمال شاهد مقصود چشم بر راه است        بكوش و پاك كن آئينه از غبار اينجا[۳]

هنر همچون مقولة عشق است كه رفتن در وادي آن وتحقيق پيرامونش ابتدا سهل مي نمايد: اما وقتي دستي بر آن گرفتي حرارتش وجود را مي سوزاند و تنها آنان كه صابرند و به پايمردي ثابت و جانشان مجذوب معشوق ازلي تا شهر حق اليقين پيش مي رانند.

الا يا ايها ساقي ادركاسا و ناولها          كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها

در اين مجموعه گردآوري شده من سعي كردم تاثير سبكها و شيوه‌هايي كه بر روي كار من اثر گذاشته‌اند را بررسي كنم و مقدمه‌اي باشد براي آشنا شدن بيشتر شما با سبك شخصي من و مكتبهايي كه راهگشاي سبك من بوده‌اند.

با پرداختن به سبك كوبيسم و اكسپرسيونيسم و شيوة كولاژ سعي كرد‌ه‌ام تاثير اين سبكها و تكنيك را بر روي آثارم شرح دهم و اينكه به وسيله آشنايي با اين سبكها و شيوه هاي هنري  چه راهكارهايي در پيش روي من قرار گرفته‌ است و به چه صورت راهگشاي آثار هنري من بوده‌اند.  …

 

۲-معني هنر:

۱-۲ـ هنر از ديدگاه بزرگان نقاشي

اوژن دلاكروآ[۱] (1798- 1863 ميلادي) Eugene Delacroix

گوستاوكوربه[۲] ( 1819- 1877 ميلادي)  Gustave  Courbet

ماكس بكمان[۳] (1884- 1950 ميلادي)  Max Beckman

جكسون پولاك (۱۹۱۲-۱۹۵۶ ميلادي)  Jackson Pollock

۳- چگونگي پيدايش هنر (مدرن)

۱-۳ـ تعريف مكتب كوبيسم :  cubisme

۱-۱-۳ـ پيشگامان مكتب كوبيسم

پابلوپيكاسو (۱۹۷۳-۱۸۸۱)   Picasso , pabloruizy

براك، جرج (1963-1882) Brague, Georges

۲-۳ـ تعريف مكتب اكسپرسيون: EXPRESSIONISM

۱-۲-۳ـ پيشگامان مكتب اكسپرسيونيسم

ماكس بكمان (۱۸۸۴-۱۹۵۰)

۳-۳ـ تعريف كولاژ    Collage

۱-۳-۳ـ تاريخچه كولاژ

۲-۳-۳ـ كولاژ و پيشگامان آن

نتيجه‌گيري:

فهرست منابع:عتیقه زیرخاکی گنج