گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت نقوسان در سال ۱۳۷۴ با هدف توليد و توزيع ملزومات مخابراتي تشكيل شده و در ابتدا به توليد لوازم جانبي تلفن مشغول بوده و در سال‌هاي بعد با تجهيز كارگاه‌هاي قالب‌سازي و توليد گوشي تلفن روي آورده و هم‌اكنون علاوه بر لوازم جانبي تلفن به توليد چند نوع گوشي تلفن روي آورده و در طي سال‌هاي اخير با تجهيز واحد طراحي و ساخت و مونتاژ پيشرفت‌هاي نسبتاً قابل قبولي در زمينه تجهيزات مخابراتي دست يافته است. 
يكي از رموز موفقيت شركت مذكور استفاده از كارشناسان متخصص در زمينه‌هاي مخابرات، الكترونيك و مكانيك در واحدهاي مختلف اين شركت مي‌باشد كه باتوجه به اين موضوع اين شركت توانسته است در عرصه‌ي رقابت با محصولات خارجي موجود در بازار گام‌هاي مفيدي بردارد و محصولات شركت در بازار از فروش قابل قبولي برخوردار شود. 
در قسمت طراحی سه نفر مهندس مکانيک و يک نفر کاردان فنی مکانيک مشغول به کار هستند که کار هر چهار نفر ترسيم نقشه‌های صنعتی است . بيشتر کار اين قسمت را کشيدن نقشه از قطعات و قسمت‌‌های فرسوده ويا از بين رفته تشکيل مي‌دهد  بنابراين برای آنکه ما بتوانيم با استفاده از قطعات شکسته شده يا فرسوده شده نقشه ای تهيه کنيم و ان را به قسمت ريخته‌گری و يا ماشينکاری برای ساخت ارائه کنيم يياز به اندازه‌های دقيق جسم ، تلرانس حاکی بر جسم ، نوع انطباق، نوع استانداردی که ممکن است جسم داشته باشد،  صافی سطح و موارد ديگر داريم.                                                                                                                                                                                             
البته نوع انطباق وصافی سطح و تلرانس را با استفاده از تجربه کافی و کتاب‌های دردسترس مي‌توان برای يک جسم بيان نمود.
ولی اندازه گرفتن صحيح و کشيدن صحيح يک نقشه بيش از موارد فوق نياز به وقت دقت دارد , پس در مورد  نحوه نقشه‌کشی و اندازه‌گيری سعی مي‌کنيم توضيحات دقيقی را ارئه کنيم.
اندازه‌گيری: 
بشر از همان ابتدای دوران زندگی خود به اين نياز مهم برای بهتر ادامه دادن به زندگی نیاز داشت برای دوختن لباس , ساختن پل به منظور آمدو رفت, داشتن يک سر پناه مناسب و هزاران مورد ديگر پس فکر انسان را از همان اول مشغول  راهی برای پيدا کردن چگونگی اندازه گیری و ساخت ابزارهای اندازه گيری کرد. و امروزه با پيشرفت سريع علم ما احساس نياز بيشتری به اين امر پيدا مي‌کنيم و در هر جايی از محيط پيرامون ما صحبت از اندازه و واحدهای آن می‌باشد. دو سيستم اندازه‌گيری در جهان متداول مي‌باشد 
۱- سيستم‌متريک که سيستم رسمی مي‌باشد  و ايران نيز از ان تبعيت مي‌كندسیستم اينچی که اغلب کشورهای انگليسی زبان از آن استفاده مي‌کنند نکته ديگر آنکه برای تعيين نوع وسيله اندازه‌گيری ما نياز به چند پارامتر مهم داريم که اهم آنها عبارتند از 
۱- نوع ماده وجنس يا کالا و کاري که بايد اندازه‌گيری شود 
۲- مقدار و مدت زمان لازم برای اندازه‌گيری 
۳- وضع شکل و ترکیب هندسی موضوع مورد اندازه‌گيری 
۴- مقدار تلرانس مجاز در نقشه
۵- وسيله اندازه‌گيری انتخاب شد هبستگی به تجربه و هوش و ابتکار و مهارت شخص اندازه‌گيري دارد و بايد طوری انتخاب شود که هر چه ممکن است بهتر و دقيق‌تر و سريع‌تر و ارزان‌تر تمام شود.
بعد از آن که ما نوع وسيله اندازه‌گيری را انتخاب کرديم , دقت وسيله اندازه‌گيری عامل لازمی برای اندازه‌گيری مي‌باشد.
  
اما اين عامل کامل نيست و بايستی در عمل اندازه‌گيری دقت و توجه شخص اندازه‌گير و طرز به‌کار بردن وسيله‌ اندازه‌گيری و پيش‌بينی‌هايی که از خستگی و يک‌نواختی جلوگيری کند مورد توجه باشد.
(مخصوصا در کارهای سری) بايد سعی شود که بدن در مناسب ترين حالت در حين کار باشد در ضمن بايد اين نکته را يادآور شد که عمر وسيله اندازه‌گيری علاوه بر جنس آن بستگی زيادی به شخص مصرف کننده نيز بستگی دارد، بنا براين برخی از نکات ضروری در جهت مراقبت از اين وسايل را نام مي‌بريم
۱- جنس ماده وسيله اندازه‌گيری در نقطه تماس با اجسام مورد اندازه‌گيری بايستی سخت‌تر از جنس مورد اندازه‌گيری باشد مخصوصا در کارهای سری.
۲- وسايل اندازه گيری را نبايد به زور بکار برد.
۳- پسی از اتمام کار آنها را تميز و مرتب کرده ودر صورت لزوم روغنکاری شود .
۴- در محل رطوبت زيادو يا در جاهايی که حرارت آنها اختلاف زيادی دارد نگذاريد.
۵- از ضربه خوردگی و فشار و کشش و خمش وپچش وکمانش و… احتراز شود .
۶- با روغنکاری مرتب مفاصل وپيچ ومهره ها را ازهوا زدگی خفيف که باعث محکم شدن آنها میشود جلوگيری نماييم که احتياج به فشار و زور نداشته باشيم.
۷- اگر احيانا خراشيدگی پيدا کرده و قسمتی از آن از سطح بالا آمده به دقت و با احتياط به‌وسيله سنگ نرم يا ابزار مناسب ديگری آن را برداريد.
۸- وسايل اندازه‌گيری بايد داخل کيف , جعبه و يا قوطی که در صورت لزوم درون اتاق يا سالنی مخصوص اين ابزار در نظر کرفته شده نگهداری شود.
۹- از اندازه گيری قطعات گرم خوداری شود.
۱۰- پليسه‌های قطعات مورد اندازه‌گيری گرفته  شود.
۱۱- محل‌هايی که لازم است اندازه‌گيری شود قبلاً با پا رچه مناسب تميز شود
۱۲- از اندازه‌گيری قطعاتی که روی ماشين در حال کار هستند خودداری و دستگاه را خاموش کرده تا کاملاً از حرکت بيفتد ,سپس عمل اندازه‌گيری انجام گيرد.
۱۳- برای عمل اندازه‌گيری وسيله مناسب با دقت لازم انتخاب شود(به عنوان مثال اگر برای اندازه‌گيری قطعات توسط کوليس دقت مورد نظر بدست آيد کاربرد ميکرو متر کار اشتباهی می باشد)
۱۴- وسايل اندازه‌گيری در زمان معين ومناسب کاليبره شود.
۱۵- از ضربه زدن به وسايل اندازه‌گيری جدا واکيدا خوداری شود.
۱۶-         در وسايل اندازه گيری متغير خط صفر آنها را مرتبا کنترل کنيم.
۱۷- هنگام قرايت اندازه از روی وسيله اندازه‌گيری به صورت قايم به وسيله  نگاه کنيم.
۱۸ـ       قطعاتی که در عمل براده برداری آهنربا شده‌اند قبل از اندازه‌گيری خنثی نماييد.
۱۸- وسايل اندازه‌گيری را به دور از رطوبت  نگهداری شود وآنهايی راکه در معرض هوا زدگی قرار دارند به مواد چرب کننده آغشته کنيد.
در يکی از پوسترهای نصب‌شده در روی ديوار های اتاق طراحی نکات جالبی در مورد اندازه‌گيری به‌چشم مي‌خورد که شرايط فيزيکی حاکم بر اين اتاق را در هنگام اندازه‌گيری ذکر مي‌کندو نکات فوق عبارت است از:
۱- حرارت ۲۰ درجه سانتيگراد را دارا باشد
۲- رطوبت بين ۲۰ تا ۵۰ درصد باشد
۳- فشار هوا ۷۶۵ ميلیمتر جيوه باشد
۴- نور بايد به اندازه کافی و با جهتی مناسب که, اندازه دقيق خوانده شود باشد
۵- افرادی که در آزمايشگاه کار مي‌کنند از دستکش سفيد نازک و قبل انعطاف بهره ببرند,تاحرارت رطوبت دستانشان به وسيله وقطعه منتقل نشود,همچنين دارای روپوش سفيد و مناسب باشند
حال بعد از اين كه با انتخاب نوع وسيله ,طريقه نگهداری وشرايط اتاق آشنا شديم چون در مشخصات يک وسيله اندازه‌گيری و خواندن نقشه‌ها ممکن است بعضی از اصطلاحات برای ما نا آشنا باشد برخی از آنها را توضيح میدهيم:
۱- حداقل اندازه‌ايی را که می‌توانيم توسط يک وسيله اندازه‌گيری تعيين کنيم دقت آن وسيله مي‌گويند
۲- حد اکثر مقداری را که ابزار اندازه‌گيری مي‌توا ند تعيين کند دامنه يا طيف وسيله اندازه‌گيری مي‌گويند
۳- دقت در ساخت قطعه(تلرانس)عبارت است از مقدارخطای مجاز که طراح روی نقشه مشخص کرده است
۴- دقت سطح و يا کيفيت سطح عبارت است از مقدار پرداخت سطح که بر حسب روش‌های مربوطه تعيين مي‌شودکه به آن زبری سطه نيز مي‌گويند. که دو مورد اخر را همان‌طور که گفتيم با استفاده از تجربه و کتب در دسترس مي‌توان مشخص نمود . در مطالب بالا به ميز ابزارهای اندازه‌گيری اشاره کرديم اين ميز تقريباً بزرگ دارای ابزارهای اندازه‌گيری مي‌باشد اما اين ابزارها را بايد با دقت به دو قسمت تقسيم کنيم.
۱- اندازه‌گيرهای ثابت
۲- اندازه‌گيرهای متغير
اندازه‌گيرهای متغير آن دسته از ابزارهای اندازه‌گيری مي‌باشند که دارای قسمت‌های متحرک(شاخک يا فک متحرک) مي‌باشند مانند کوليس و ميکرومتر.
اين ابزارها وقتی استفاده مي‌شوند که سرعت اندازه‌گيري مدنظر نباشد و برای تک‌سازی مناسب مي‌باشند و استفاده از آنها نياز به مهارت و دقت دارد اما اندازه‌گيرهای ثابت دارای قسمت‌های ثابتی هستند و مي‌نوان فقط اندازه نوشته شده روی آن را خواند مانند شابلن‌های سوراخ .
بديهی است اندازه‌گيری توسط اين ابزار‌ها نيازمند به دقت و مهارت خاص نبوده و سرعت عمل نيز زياد است و برای سری سازی مناسب مي‌باشد.
حال که ما با اندازه‌گيري‌های ثابت و متغير آشنا شديم نکات جالبی در مورد خطاها را فرا ميگيريم:
بطور کلی هيچ وقت نمي‌توان اندازه‌گيری مطلق و صحيح و کاملاً درست انجام داد زيرا خطاهای مختلف در سيستم باعث عدم اندازه‌گيری مطلق و صحيح مي‌شوند که مقدار اين خطاها بستگی به دقت در روش‌های انتخاب شده برای عمل اندازه‌گيری, ابزارهای انتخاب شده , مهارت و دقت فرد اندازه‌گير دارد . بايد وسايل و روش‌های وروش‌های اندازه‌گيری طوری انتخاب شوند که ميزان خطا به حداقل مقدار کاهش يابد انواع خطاها عبارتند از :
۱-خطاهای شخص که بستگی به استعداد و تجربه وکيفيت آموزش و يا روش‌های به‌کار گرفته شده مانند تراز کردن ميز کار تنظيم نکردن درجه حرارت و رطوبت  و فشار آزمايشگاه وعدم کنترل وسيله اندازه‌گيری و غيره دارد
۲-خطاهای وسايل اندازه‌گيری که ناشی از تغيير شکل‌پذيری مواد به‌کار رفته در ساخت , تلرانس‌ها در هنگام ساخت و فرسودگی می‌باشد.
خطاهای اتفاقی که اين خطاها به‌علت عوامل تغيير فشار , حرارت رطوبت , جريان هوا و جريان مغناطيسی و جريان مواد راديواکتيو و احتمالاً آلودگی به‌وجود مي‌آيد. اما برای اندازه‌گيری ابزارهای گوناگونی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره مي‌کنيم.
۱- کوليس: تا ۳۰۰۰سال تئوري‌های اندازه‌گيری ابعاد عملا ًدر حدود ۵/۰ميلي‌متر بود تا آنکه در آن سنوات پير و نيز اساس ورنيه را کشف کرد. اساس آن از اين قرار است, اگر دو طول معين و مساوی را تقسيم کنيم و اين دو خط با هم مساوی نباشند و اين دو خط را با هم  منطبق کنيم , اين دفعه همگی خطوط مربوط به همه تقسيمات بزرگ‌تر عقب مي‌افتند تا هنگامی‌ كه مجموع اختلافات برابر يک واحد از تقسيمات کوچک‌تر شود و در اين صورت دو خط از دو خطکش مقابل يکديگر خواهند بود و يا وقتی که ابتدای دو خط کش بر هم منطبق نباشند در اين صورت تقسيمات ورنيه را می‌شماريم تا به دو خط در امتداد هم از خط کش ورنيه برسد در اين صورت تعداد شماره‌ها ضرب در تفاضل دو تقسيم (از خط کش ورنيه) عقب افتاده يعنی طول اندازه مذکور برابر رقم صحيح خط‌کش به اضافه اين مجموع تفاضل است. پس مي‌توانيم خط‌کش‌ها را با ورنيه مجهز کنيم تا حدود يک دهم تا يک بيستم ميلي‌متر و يک صد و بيست و هشتم تا يک هزارم اينچ طول‌ها را اندازه گیری کرد.کوليس‌ها انواع مختلف دارند و به دليل سهولت در اندازه‌گيری يکی از مهم‌ترين وسايل اندازه‌گيری به‌حساب میآيد که به وسيله آن به‌راحتی مي‌توان اندازه داخلی و خارجی و در بعضی از آنها عمق را اندازه گرفت که مجهز به دو فک ثابت و متحرک مي‌باشد که فک ثابت متصل به خط‌کش مي‌باشد قسمت متحرک آن شامل کشويی مي‌باشد که ورنيه روی آن قرار دارد و برای گرفتن لقی آن ضامن يا پيچی روی کشويی نصب گرديده است که از پيچ مي‌توان برای ثابت‌نگه‌داشتن فک متحرک به‌کار برده شود بعضی از کوليس‌ها مجهز به قسمت متحرک زبانه‌ای جهت اندازه‌گيری عمق به کار مي‌رود. انواع کوليس‌ها عبارتند از : 
۱- کوليس معمولی يا يونيورسال يا ورنيه دار
۲- کوليس ارتفاع سنج
۳- کوليس شيار سنج
۴- کوليس با فک قابل چرخش
۵- کوليس ساعتی
۶- کوليس ديجيتالی
۷- کوليس چاقويی
۸- کوليس فک ميله‌ای
۹- کوليس عمق سنج
۱۰ـ کوليس چرخ دنده
 از ميان کو ليس‌های بالا کوليس‌های ورنيه‌دار ساعتی ديجيتالی را که از مهم‌ترين کوليس‌های موجود در ميز ابزار است توضيح ميدهيم اما قبل از آن بايد حتما ًنکاتی را در مورد دقت کوليس‌ها بدانيم.
(( تقسيمات ورنيه کوليس با دقت ۱/۰ميلي‌متر))
در اين نوع کوليس‌ها روی ورنيه فاصله ۹ ميلي‌متر را به ۱۰قسمت مساوی تقسيم کرده در نتيجه فاصله هر يک از تقسيمات ورنيه به اندازه ۹/۰ ميلي‌متر بوده و اختلاف آن با تقسيمات خط‌کش به اندازه ۱/۰ ميلي‌متر مي‌باشد.
(( تقسيمات ورنيه با دقت ۰۵/۰ميلي‌متر))
در اين نوع کولسي‌ها ورنيه آن ۱۹ميلي‌متر را به ۲۰ قسمت تقسيم مي‌کنيم در نتيجه فاصله هر يک از تقسيمات ورنيه به اندازه (۲۰÷۱۹ )۱ ميلي‌متر مي‌باشد و اختلاف ۲ ميلي‌متر از تقسيمات خط‌کش مدرج کوليس با هر يک از تقسيمات ورنيه برابر ۰۵/۰ميلي‌متر مي‌باشد .                                                                                         

عتیقه زیرخاکی گنج