گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 235 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی فایل تحقیق تاريخچه صنعت گاز طبيعي-دانلود رایگان فایل تحقیق تاريخچه صنعت گاز طبيعي-دانلود رایگان مقاله تاريخچه صنعت گاز طبيعي-دانلود فایل مقاله تاريخچه صنعت گاز طبيعي-دانلود رایگان فایل تاريخچه صنعت گاز طبيعي-تحقیق تاريخچه صنعت گاز طبيعي-دانلود رایگان سمینار تاريخچه صنعت گاز طبيعي 

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وامیدواریم که بتواند به شما دوستان عزیز کمک لازم را انجام بدهد.

بنابراين گاز طبيعي براي روشنايي خيابانهاي شهر بكار ميرفت.بعد از دهه ۱۹۸۰ برق جاي گاز را گرفت و در نتيجه كاربريهاي جديدي براي گاز طبيعي مورد نياز واقع شد.

براي يك دوره كوتاه شركتهاي گاز رساني سعي كردند كه براي وسايل كوچك گاز سوز بازار مناسبي پيدا كنند. نظير ابزار فر دادن مو ؛اتو ونظاير آن كه اينها هم به سرعت از رده خارج شدند.اختراع رابرت باتسن در سال ۱۸۸۵ تحت نام مشعل باتسن كه هوا را با گاز طبيعي مخلوط مي نمود با ظهور كنترل ترمواستاتيكي به مشتريان اجازه داد كه از خواص حرارتي گاز طبيعي استفاده كنند.

توليد كنندگان گاز به زودي توجه خود را به خواص حرارتي گاز معطوف كردند و از آن به عنوان سوختي براي گرمايش فضا؛ حرارت دادن آب و پخت و پز استفاده نمودند تا جنگ جهاني دوم بازار صنعت و نيروگاههاي براي گاز طبيعي كوچك بود ؛اما بعد از جنگ گاز طبيعي به راحتي در دسترس قرار گرفت.تا قبل از جنگ جهاني سيستم خط لوله بين ايالات استفاده اي نداشت زيرا گاز اگر همراه بود سوزانده مي شد و اگر مستقل بود در محل مي ماند. يكي از اولين خط لوله هاي گاز طولاني در سال ۱۸۹۱ ساخته شد ؛طول آن ۱۲۰ مايل ( km 193 )بود و گاز را از ايالت اينديانا به شيكاگو ميبرد. اين خط از تقويت فشار استفاده نميكرد؛زيرا خود گاز تحت فشار بود و با فشار حدود psi 525 به طرف مقصد حركت ميكرد.

 توسعه شبكه هاي بزرگ انتقال گاز تا سال ۱۹۲۰ به علت كيفيت پايين خطوط لوله و عدم اتصال مطلوب قطعات خطوط لوله به تعويق افتاد.جنگ و ركود عظيم حاصل از آن احداث خطوط انتقال عمده را براي يك دهه به تعويق انداخت.به هر حال در طول سالهاي جنگ پبشرفت متالوژي؛ تكنيكهاي جوشكاري و خم كردن لوله ها بر موانع حمل و نقل گاز غلبه كرد و اين غلبه تا سالهاي ۱۹۶۰ ادامه داشت و باعث احداث هزاران مايل خط لوله در سراسر جهان گرديد.همينكه سيستم انتقال و توزيع قابل اعتمادي ايجاد شد صنايع شروع به استفاده از گاز در واحدهاي ساخت و فرايند خود نمودند.سرويسهاي الكتريسيته نيز دريافتند كه گاز سوخت خوبي براي بويلرهايشان ميباشد. گاز طبيعي نيز براي گرم كردن منازل استفاده گرديد.

كاربريهايي چون آبگرمكن؛اجاق و خشك كن لباس هم براي گاز طبيعي فراهم شد. در امريكا صنعت گاز براي اولين بار توسط دولت فدرال و در سال ۱۹۳۸ داراي مقررات گرديد.


  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۵۱ صفحه
نوع فایل: pdf
مقدمه
در دهه هاي گذشته، اهميت گاز طبيعي در تامين منابع انرژي در سرتاسر جهان اهميت روزافزوني
پيدا كرده است . امروزه اين منبع انرژي بعنوان سوخت قرنهاي آينده مورد توجه قرار مي گيرد .
حقيقتاً، گاز طبيعي يك سوخت موثر و تميز مي باشد و اين خاصيت بدون شك منجر به افزايش
قابل توجهي در سهم اين ماده در موازنه انرژي در سطح دنيا مي شود، چه مسائلي كه گاز طبيعي
بصورت مستقيم در آن نقش ايفا مي كند و چه مسائلي كه گاز طبيعي بصورت غيرمستقيم در آن
نقش دارد . امروزه تقاضا براي گاز طبيعي بيش از ۳۵ درصد از كل انرژي موردنياز جهان مي باشد
كه در مقايسه با ۱۷ درصد در سال ۱۹۷۰ نشان دهنده افزايش اهميت اين ماده بعنوان منبع انرژي در
جهان مي باشد[

  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

موضوع پایان نامه مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي در مركاپتان زدايي از گاز طبيعي 
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۱ صفحه
نوع فایل: pdf
چكيده :
در اين رساله مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي سيكلي مورد استفاده در مركاپتان زدائي از گاز طبيعي با استفاده از جاذبه غربال ملكولي مورد بررسي قرار گرفته است . اين فرآيند هم اكنون در واحد مركاپتان زدائي پالايشگاه گاز فاز يك پارس جنوبي مورد استفاده قرار مي گيرد .
۱۳ براي جذب x در اين فرآيند شش بستر ساكن جذب سطحي حاوي جاذب غربال مولكولي از نوع زئوليت انتخا بي مركاپتان وجود دارد در فرآيند مذكور ، در هر زمان سه بستر در حال جذب و سه بستر ديگر در حال احياء هستند . سيكل احيا شامل دو مرحله گرمايش و يك مرحل خنك كردن است .
در مدل سازي اين فرآيند با در نظر گرفتن مدل پراكندگي محوري براي رژيم جريان گاز در داخل بستر مع ادلات موازنه جرم استخراج شده است . از آنجا كه جذب اجزاء در سيستم به غير از آب و مركاپتان ناچيز است فرآيند به صورت يك سيستم سه جزئي ( مركاپتان ، آب و جزء بي اثر ) در نظر گرفته شده است . تقريب نيرو محركه خطي نيز براي محاسبه سرعت جذب سطحي بين فاز سيال و فاز جامد مورد استفاده قرار گرفته است .
با توجه به تك لايه بودن جذب بر روي زئوليت ها مدل لانگمير براي بيان رابطه تعادلي بين غلظت فازهاي سيال و جذب شده مورد استفاده قرار گرفته است .
دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي حاصل از مجموعه اين معادلات ، با استفاده از روش ع ددي تفاضلات محدود غير صريح در مراحل مختلف و به طور همزمان حل شده است . با استفاده از نتايج اين محاسبات تغييرات غلظت در دماي ثابت در طول بستر و در زمانهاي مختلف ارائه شده است و به دليل محدوديت نتايج عملي اثر تغيير پارامترهاي مهم مانند شدت جريان خوراك و د ماي خوراك و غلظت ورودي اجزاء قابل جذب در جهت اثبات صحت شبيه سازي مورد بررسي قرار گرفته است .
چون ظرفيت جاذب براي جذب سطحي با افزايش دما كاهش مي يابد لذا با افزايش دما غلظت درخروجي نيز زياد مي شود و با افزايش شدت جريان خوراك سرعت حركت منطقه فعال شده سريعتر مي شود و با افزايش برابري غلظت خوراك همانگونه كه انتظار مي رود برج مي تواند به خوبي تغييرات غلظت در ورودي را تعديل نمايد و تغيير قابل ملاحظه اي در خروجي مشاهده نشد .

  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گاز طبیعی که بیشتر از گاز متان (CH4 )  تشکیل می‌شود مانند هر ماده دیگر دارای ده‌ها  خصوصیت فیزیکی و شیمیائی است اما از آنجا که بحث ما در زمینه ایمنی است لذا در اینجا فقط به آن دسته از خواص گاز طبیعی میپردازیم که از نظر ایمنی اهمیت بیشتری دارند. سایر اجزاء تشکیل دهنده گاز طبیعی ، شامل گازهای اتان ، پروپان، بوتان و ئیدرو کربورها ی سنگین تر میباشند. در این میان گاز اتان درصد قابل ملاحظه‌ای ( تا حدود ۱۰٪ یا کمی بالاتر)را تشکیل می‌دهد. حال آنکه گاز‌های سنگین تر اجزای بسیار کوچکی را در ترکیب گاز طبیعی شامل می‌شوند همچنین عناصری از قبیل H2S,CO2,N2   نیز همراه گاز طبیعی یافت می شود و بالاخره  آب که همیشه با  گاز طبیعی استخراج شده از مخازن همراه است. در پالایشگاه و واحدهای نم زدائی ، ترکیبهای مزاحم که سبب پائین آوردن ارزش حرارتی گاز شده و مشکلاتی در انتقال و مصرف گاز بوجود میآورند، از گاز طبیعی تفکیک و سپس به خطوط انتقال تحویل می‌شود.
چگالی گاز طبیعی

 چگالی گاز متان ۵۵ صدم است ، ولی با توجه به ترکیبات سنگینتر همراه گاز طبیعی ، چگالی آن میتواند به حدود ۶۵صدم نیز برسد. بنا بر این گاز طبیعی از هوا سبکتر بوده و در صورت نشت از خطوط لوله و یا سایر اجزاء  شبکه گاز و یا لوله کشی وسائل گاز سوز در منازل بسمت بالا حرکت می‌کند و در مکانهای مسقف قسمت زیادی از گاز نشت شده در زیر سقف تجمع می‌کند.

سوختن گاز طبیعی
گاز طبیعی در صورتی که بطور کامل خشک و فاقد مواد زائد باشد و هوای کافی به آن برسد ، با شعله آبی میسوزد  ودر غیر اینصورت شعله‌های قرمز ، نارنجی  ،زرد یا سبز حاصل خواهد شد.
ارزش حرارتی گاز طبیعی
هر متر مکعب گاز طبیعی بصورت متوسط ده هزار کیلو کالری ارزش حرارتی دارد ، امّا این مقدار اسمی است و ارزش حرارتی دقیق گاز طبیعی هر میدان گازی ، تابع ترکیبات آن  بوده و بطور کلی هر چه درصد متان در گاز  طبیعی بیشتر باشد ارزش حرارتی آن پائین تر   است . ارزش یک متر مکعب گاز طبیعی در  شرایط استاندارد تقریباً به اندازه یک لیتر  بنزین می باشد.مصرف یک بخاری گازی در  هر ساعت از نیم تا یک و نیم متر مکعب گاز طبیعی می باشد. 


قابلیت اشتعال گاز طبیعی
قابلیت اشتعال گاز طبیعی فقط در محدوده  خاصی از نسبتهای اختلاط با هوا اتفاق می‌افتد که این محدوده را محدوده «قابلیت اشتعال »می نامند مرز پائین این محدوده را اشتعال L.E.L و مقدار بالای این محدوده را  ، حد بالای اشتعال L.H.L مي نامند حد پايين اشتعال گاز طبيعي و ۵ درصد و حد بالاي آن ۱۵ درصد میباشد . بهترین حالت  برای اشتعال گاز طبیعی نسبت ۱۰ درصد گاز با هواست که همان نسبتی است در فرمول  ترکیب متان و اکسیژن (هوا) دیده می‌شود .  
CH۴+۲O۲ = CO۲+۲H۲O+ ۱۰۰۰۰      Kcal/m۳


همانطور که واکنش فوق نشان می‌دهد یک  حجم متان برای سوخت کامل نیاز به ۲ حجم اکسیژن دارد و با توجه به اینکه یک حجم  اکسیژن تا حدودی در ۵ حجم هوا موجود است .  بنا بر این می توان گفت که یک حجم متان نیاز به ۱۰حجم هوا دارد که تا حدودی همان نسبت یک به ۱۰ و یا ده درصد است . البته برای سوختن کامل نیاز به ۲۰ الی ۳۰ درصد هوای اضافی داریم ولی در انفجارها هر چه به نسبت ۱۰ درصد گاز در هوا نزدیک تر باشیم انرژی حاصل از انفجار بیشتر است .
جدول زیر(۵-۱) مشخصات گاز طبیعی خط  لوله است وسپس هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن  بطور مختصر توضیح داده شده است.

جدول (۵-۱) مشخصات گاز طبیعی

درصد مولکولی اجزاء تشکیل دهنده ردیف
۸۴٫۵۵ متان ۱
۸٫۱۸ اتان ۲
۴٫۴۰ پروپان ۳
۰٫۴۹ ایزو بوتان ۴
۱٫۰۳ نرمال بوتان ۵
۰٫۲۱ ایزو پنتان ۶
۰٫۱۷ نرمال پنتان ۷
ناچیز هگزان و مواد سنگین تر ۸
۰٫۴۰ انیدرید کربنیک ۹
۰٫۵۷ ازت ۱۰
۱۰۰٫۰۰ جمع کل ۱۱
جدول ( ۵-۲) سایر ترکیبات و مشخصات فیزیکی


سایر تر کیبات و مشخصات فیزیکی
۲٫۱ ppm هیدروژن سولفوره
۱٫۸ ppm مر کاپتان
۱۱ EBS/MM.CF آب موجود
۱۹٫۴۱ وزن مولکولی
۰٫۶۷۲ وزن مخصوص نسبت به هوا


متان
ساده ترین عضو خانواده آلکانها و در واقع ، یکی از ساده ترین ترکیبات آلی ، متان CH4 است. تمام آنچه که در مورد CH4 وجود دارد، می‌توان با اختلافات کمی در مورد سایر آلکانها نیز بکاربرد. 
ساختمان متان 
در متان ، هر یک از چهار اتم هیدروژن بوسیله یک پیوند کووالانسی به اتم کربن متصلند که این عمل ، با به اشتراک یک زوج الکترون انجام می‌شود. هنگامی که کربن به چهار اتم دیگر متصل شود، اوربیتالهای پیوندی (اوربیتالهای SP3 که از همپوشانی یک اوربیتال S و سه اوربیتال P تشکیل می‌شوند) به گوشه های یک چهار وجهی هدایت می‌شوند.
این آرایش چهار وجهی ، آرایشی است که اجازه می‌دهد اوربیتالها تا حد امکان از یکدیگر فاصله بگیرند. برای اینکه هر کدام از این اوبیتالها بتوانند به نحو موثری با اوربیتال کروی ۵ اتم هیدروژن همپوشانی نمایند و بنابراین قویترین پیوند را بوجود آورند، هسته هر کدام از هیدروژنها ، بایستی در گوشه این چهار وجهی قرار بگیرد. 
منبع متان 
متان ، محصولی متلاشی شدن ناهوازی (بدون هوا) گیاهان یعنی شکستن بعضی از مولکولهای خیلی پیچجیده می باشد. همچنین تشکیل دهنده قسمت اعظم (حدود ۷۹%) گاز طبیعی است. متان ، گاز آتشگیر خطرناک معادن زغال سنگ و به صورت جبابهای گاز از سطح مرداب‌ها خارج می‌شود.
اتان
اتان،  C2H6 از نظر اندازه بعد از متان است. اگر اتمهای این مولکول   را بر ( براي هر كربن با پيوند هاي كووالانسي ها به هم متصل كنيد . ساحتمان زير حاصل مي شود . هر كربن به سه هيدروژن ويك كربن ديگر متصل است .  از آنجا که هر کربن به چهار اتم  متصل شده است، 
اوربیتالهای پیوندی آن اوربيتال SP3 به سمت گوشه‌های یک چهاروجهی هدایت می‌شوند. همچون در متان، پیوندهای کربن-هیدروژن از همپوشانی اوربیتالهای SH3 با اوربیتالهای S     هیدروژن نتیجه می‌شوند. پیوند کربن – کربن از از همپوشانی دو اوربیتال  SP3                حاصل می گردد.
بنا بر این زوایای پیوند و طول پیوندهای کربن هیرروژن  در اتان بایستی بسیار  شبیه متان  یعنی به ترتیب در حدود و باشد پراش الکترونی و مطالعات طیف سنجی این ساختان  را از هر جهت تائید می کند.و این اندازه ها را  برای هر مولکول به دست می‌دهد.زاویة پیوند و و طول CH، طول C-C ، مطالعات مشابه نشان داده است که این مقادیر، با جزئی اختلاف ، تقریباً ازویژگی های پیوند کربن –هیدروژن و کربن-کربن آلکان ها است.
پروپان
پروپان یک گاز پر انرژی با فرمول شیمیایی C3H8  است و یکی از گاز های متراکم نفتی که حاوی مواد قابل اشتعال می باشد. این گاز بصورت نفت یا مواد خام دیگر برای تهیه مواد شیمیایی بکار می رودو در ترکیبات گاز طبیعی و نفت یافت می شود.
مقدار پروپانی که از گاز طبیعی و نفت تولید می شود به یک اندازه است.این گاز در فشارهای بالا ودماهای پایین مایع می شودزیرا پروپان ۲۷۰ مرتبه متراکم شده تر از مایع است.پروپان بصورت مایع ذخیره میشود و سپس حمل است.البته پس از اینکه شیر تانکر باز شود دوباره به حالت گاز بر می گردد و یا وقتی به فشار معمولی بر گردد به گاز تبدیل می شود.
 
تفاوت ایزو و نرمال:
ایزو دارای شاخه ی فرعی است در حالی که نرمال به صورت خطی رسم می شود آلکان های دارای  شاخه ی فرعی با زده   حرارتی بالاتری   و سوخت عالی تری دارند و هر چه نوع کربن افزایش پیدا کند فعالیت آن هم افزایش پیدا می کند مثلاً فعالیت کربن نوع سوم در ایزو بوتان بیشتر از فعالیت نوع دوم در نرمال بوتان است.
هگزان
                                        
این ترکیب آلی دارای فرمول شیمیایی  C6H14است و از ویژگی های آن,  این است که بشدت آتشگیر و سوزش آور بوده و برای محیط زیست بسیار خطرناک می باشد. 

آلکانی بی رنگ و مایع بوده که نقطه ذوب آن ۹۴٫۳ ودارای چگالی ۰٫۶۳ می باشد.

نیتروژن

عدد اتمی آن ۷ است. نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز،غیر فلز، دو اتمی بی اثر، بی رنگ، بی مزه و بی بو است که ۷۸% جو زمین را در بر گرفته و عنصر اصلی در بافتهای زنده است. نیتروژن ترکیبات مهمی مانند آمونیاک اسید نیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد.
  • بازدید : 827 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۲    کد محصول : ۱۱۵۲۳    حجم فایل : ۲۰۲۴ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

پروژه در قالب pdf ودر ۱۰۲صفحه خدمت شما

گاز را به راحتي مي توان از يک مکان به مکان ديگر جاري ساخت و براي شرکت هاي خدماتي که تأمين کننده ي گاز هستند،

به راحتي قابل ذخيره مي باشد.بسياري از مصرف کنندگان نيازي به ذخيره سازي گاز ندارند

اما احتمالاً به يک جريان پايدار و ثابت سوخت از شرکت خدماتي تأمين کننده ي گاز متکي هستند.


عتیقه زیرخاکی گنج