امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

  1. یکي از ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام، سهولت (روان و آسان بودن) و سماحتِ ( گذشت کریمانه) مقرّرات آن، تخفیف وظایف مسلمین و نفی سخت گیری و مشقّت است؛ به گونه ای که روح غالب در تعالیم عالیۀ دین مبین اسلام همان سهولت، مدارا و نرمی است، مگر در مواردی که معنویت فرد یا جامعه به خطر افتد؛ ایمان، اخلاق و مصلحت آنان مورد تهدید قرار گیرد.

در قرآن كریم نیز آیات متعددی بر سهله و سمحه بودن نظام حقوقی اسلام دلالت دارد. با توجه به این ویژگی، احكام اسلامی برای نوع مردم به راحتی قابل عمل است؛ البته نظام حقوقی اسلام در عین سهله و سمحه بودن، تساهل (سهل‌انگاری در اجرای قانون) و تسامح (دقت نكردن در محدوده حقوق) را هرگز نمی‌پذیرد. قرآن كریم كسانی را كه در بیان قانون تسامح كنند و از خود چیزی بیان كنند،كافر، ظالم و فاسق خوانده است؛ و همین طور كسانی را كه در اجرای احكام و حدود الهی كوتاهی كنند، مورد نكوهش قرار داده، و وعده عذاب می‌دهد، و تسامح در این زمینه را جایز نمی‌داند.

عتیقه زیرخاکی گنج