گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مقاله با استفاده از گرمايش القايي در مورد پيش گرمكني و پس گرمايي و تنش كاهي جوش ها بحث مي كند. اين مقاله بر اين امر تاكيد دارد كه اين تكنولوژي چيست، چگونه كار مي كند، و چگونه مي توان از آن در كارها صنعتي استفاده كرد. در اين مقاله همچنين چندين نمونه واقعي از اينكه اين تكنولوژي چگونه در كاربردهاي واقعي استفاده شده است، بيان شده است. اگرچه بيشتر صنايع از گرمايش القايي براي چندين دهه استفاده كرده اند، اما براي كاربردهاي صنعتي و ساختمان سازي يك پديده جديد است. برخي شركت ها با انجام جوشكاري هاي در حد گسترده از گرمايش القايي براي پيش گرمايي قبل از جوشكاري و تنش كاهي بعد از جوشكاري استفاده مي كنند.
سيستم هاي گرمايش القايي از گرمايش بدون برخورد ( بدون تماس) استفاده مي كنند. آنها به صورت الكترومغناطيسي گرما را القا مي كنند كه بيشتر با استفاده از المان
 ( عنصر حرارتي) در تماس با يك قسمت براي هدايت گرما صورت مي گيرد، و همچنين از گرمايش مقاومتي استفاده مي كنند. براي گرمايش القايي بيشتر شبيه دستگاه ميكروويو عمل مي كند يعني دستگاه سرد مي ماند در حاليكه غذا از دورن مي پزد. در يك نمونه صنعتي از گرمايش القايي، گرما در بخشي از آن با قرار دادن آن در ميدان مغناطيسي با فركانس بالا ايجاد مي شود. ميدان مغناطيسي جريان هاي فوكو را داخل آن ايجاد مي كند، مولكول هاي آن قسمت را تحريك كرده و گرما توليد مي شود. چون گرمسازي اندكي زير سطح فلزي ايجاد مي شود، هيچ گرمايي هدر نمي رود. شباهت گرمايش القايي به گرمايش مقاومتي اين است كه هدايت و رسانايي براي گرم كردن از طريق آن بخش يا قسمت لازم است. تنها مقاومت در اين است كه منبع گرما و دماهاي ابزار با هم تفاوت دارند. فرايند القا درون اين بخش گرما توليد مي كند و فرآيند مقاومتر روي سطح بخش را گرم مي كند. عمق گرمايش به فركانس بستگي دارد. فركانس بالا ( مثلا ۵۰KHZ) نزديك سطح را گرم مي كند در حاليكه فركانس پائين ( مثلا ۶۰HZ عميق تر در آن بخش نفوذ كرده و منبع گرمايشي را تا عمق ۳ قرار مي دهد كه باعث گرم كردن بخش هاي ضخيم تر مي شود. بوبين القا زياد گرم نمي شود، زيرا كنداكتور (رسانا) براي جريان ايجاد شده بزرگ است. به عبارت ديگر، بوبين نيازي ندارد تا زياد گرم شود و قطعه كار را گرم كند.
اجزا سيستم گرمايش القايي:
سيستم هاي گرمايش القايي مي توانند سرد شده با هوا يا مايع باشند كه اين امر به نيازهاي كاربردي بستگي دارد. جزء اصلي و مشترك در هر دو سيستم، بوبين القا است كه براي توليد گرما در آن قسمت استفاده مي شود.
سيستم سرد شده با هوا، اين سيستم شامل منبع انرژي ( قدرت) (۵KW يا۲۵KW)، روكش (عايق) القايي و كابل هاي همراه مي باشد. روكش القايي شامل بوبين القايي است كه عايق كاري شده و در يك جلد Kevlar قابل تعويض و با دماي بالا دوخته شده است. اين نوع سيستم القايي مي تواند شامل يك كنترل كننده براي كنترل و مشاهده و كنترل دما بصورت اتوماتيك باشد. سيستمي كه به كنترل كننده مجهز نشده، بايد داراي انديكاتور، دما باشد. سيستم همچنين مي تواند شامل كليد كنترل از راه دور خاموش – روشن باشد. از سيستم هاي خنك شده با هوا مي توان براي مواردي با دماي ۴۰۰ استفاده كرد، كه اين امر باعث تعيين آن به عنوان فقط يك سيستم پيش گرمايي مي شود.
سيستم سرد شده با مايع، چون مايع بهتر از هوا سرد مي شود، اين نوع سيستم گرمايش القايي براي مواردي كه به دماهاي بالاتر نياز دارند، مناسب است مانند پيش گرمايي با دماي بالا و تنش كاهي. تفاوت هاي اصلي اين سيستم به سيستم سرد شد. با هوا اين است كه در اين سيستم آب سردتري افزوده مي شود و از شيلنگ سرده شد. با مايع قابل انعطافي استفاده مي شود كه بوبين القايي در ان قرار دارد در سيستم هاي سرد شده با مايع همچنين معمولا از يك كنترل كننده دما و ثبت كننده دماي توكار (سوار شده روي دستگاه) استفاده مي شود. كه در كاربردهاي تنش كاهي اجزا مهمي هستند. شيوه تنش كاهي به مرحله اي تا ۶۰۰ الي ۸۰۰ نياز دارد كه به دنبال آن افزايش دمايي تا تقريبا ۱۲۵۰ داريم، بعد از مدتي توقف، تا دماي ۶۰۰ الي ۸۰۰ درجه و با كنترل سرد مي شود. ثبت كننده دما داده ها را روي پروفيل دماي واقعي بخش و براساس ورودي ترموكوپل جمع آوري مي كند، كه نياز تضمين كيفيت براي كاربردهاي تنش كاهي است. نوع كار و كد قابل اجرا شيوه و روش واقعي را تعيين مي كنند.
فوايد گرمايش القايي:
گرمايش القايي فوايد بي شماري دارد كه شامل يكساني گرمايي خوب و كيفيت گرمايي خوب، كاهش زمان دور، و مواد مصرف شدني بادوام مي باشد. گرمايش القايي همچنين ايمن، قابل اعتماد، آسان براي استفاده داراي قدرت و توان موثر و همه كاره و متنوع است.
يكساني و كيفيت: گرمايش القايي به جابه جايي كويل يا فاصله گذاري حساس نيست. معمولا، كويل ها را بايد جنبه هاي گرمايش القايي كه آن را براي شكل هاي پيچيده جذاب و جالب مي سازد، توانايي آن براي تنظيم كويل ها در طول فرآيند گرمايشي براي منطبق كردن قسمت هاي بي مانند و انباره حرارتي مي باشد. اپراتور مي تواند فرايند را شروع كرده اثرات فرايند  گرمايشي را در زمان واقعي تعيين كند و وضعيت سيم پيچي را براي تغيير نتيجه اصلاح كند. كابل هاي القايي را مي توان بدون منتظر ماندن براي سرد شدن هوا در پايان سيكل حركت داد.
گرمايش القايي در كاربردهاي جوشكاري:
اين تكنولوژي خودش را روي تعدادي پروژه به اثبات رسانده است كه شامل خط لوله هاي گاز و نفت، ساخت تجهيزات سنگين و حفظ و تعمير تجهيزات معدن كاري مي باشد.
خط لوله نفت: عمليات نگهداري خط لوله نفت آمريكايي شمالي بايد لوله را قبل از جوشكاري روكش هاي تعميري يا لوازم و قطعات اتصال Stopple به خط لوله هاي با قطر شكم ۴۸ اينچ گرم كرد.
در حاليكه كارگران مي توانند تعميرات زيادي را بدون متوقف كردن جريان نفت يا تخليه آن از لوله انجام دهند، هنوز خود نفت خام مانع از جوشكاري مي شود زيرا نفت در حال جريان گرما را جذب مي كند. در مشعل هاي پروپان بايد جوشكاري را قطع كرد تا گرما حفظ مي شود زيرا نفت در حال جريان گرما را جذب مي كند. اغلب نمي تواند دماهاي جوشكاري مورد نياز را فراهم سازد. شركت نگهداري از گرمايش القايي به عنوان يك راه حل  استفاده كرد. كارگران از دو سيستم ۲۵ با روكش هاي موازي براي بدست آوردن دماي پيش گرمايي ۱۲۵ روي قطعات تعميري روكش دور آن استفاده كردند. در نتيجه انها زمان چرخه را از ۸ تا ۱۲ ساعت به ۴ در هر جوشكاري كاهش دادند. پيش گرمايي براي تعمير اتصالات Stopple مشكل تر بود.زيرا ديواره قطعات اتصالي ضخامت بيشتري داشت. با گرمايش القايي شركت از چهار سيستم ۲۵ با مجموعه روكش موازي شده استفاده كرد. ‌آنها از دو سيستم در هر طرف T استفاده كرد. يك سيستم روي خط اصلي استفاده شد تا نفت را پيش گرم كند و سيستم دوم براي پيش گرم كردن T در اتصال جوش پيراموني استفاده شد. دماي پيش گرم كني ۱۲۵ بود. اينكار زمان جوشكاري را از ۱۲ تا ۱۸ ساعت به ۷ ساعت كاهش داد.
خط لوله گاز طبيعي: يك پروژه ساخت خط لوله گاز طبيعي عهده دار ساخت خط لوله اي با ضخامت ۶۳۳/۰ اينچ و قطر ۳۶ اينچ از آلبرتا در كانادا به شيكاگو شد. روي يك قسمت اين خط لوله پيمانكار جوشكار از دو منبع نيروي ۲۵ كه روي تراكتور با روكش هاي القايي استفاده كرد كه به بازوهاي متحركي براي سرعت و راحتي بسته شده بودند سوار شد. 
منابع نيرو هر دو طرف اتصال لوله را پيش گرم كردند. نكته مهم در اين فرايند سرعت و كنترل دماي مطمئن بود. همچنين درصد آلياژ در مواد افزايش مي يابد. تا وزن و زمان جوشكاري كاهش يابد. و براي افزايش عمر آن قسمت دماهاي پيش گرم كني را كنترل مي كنند. اين كاربرد گرمايش القايي كمتر از ۳ دقيقه زمان نياز دارد تا به دماي پيش گرم با فواصل مساوي قرار داد. شوند ورودي با جوش بند متمركز بشوند. روي 
سيستم هايي كه اينگونه مجهز هستند كنترل كننده دما مي تواند نياز برق را به روش آنالوگ تامين كند، و فقط به اندازه اي برق توليد كند كه پروفيل دما را حفظ كند. منبع انرژي، انرژي را در طول كل فرآيند تامين مي كند.
زمان سيكل( زمان دوره): روش القايي پيش گرمايي و تنش كاهي دوره نسبت دما به زمان را سريع ايجاد مي كند در موارد استفاده ضخيم تر، از قبيل خطوط بخار با فشار زياد، گرمايش القايي مي تواند دو ساعت ازچرخه زماني را كاهش دهد، احتمال دارد كه زمان چرخه را از دماي كنترل به دماي اشباع كاهش دهد.
مواد مصرف شدني: عايق كاري استفاده شده در گرمايش القايي به آساني به قطعات كار وصل مي شود و مي توان چندين بار از آن استفاده مجدد كرد. بعلاوه، بوبين هاي القايي قوي بوده و به سيم  نازك يا مواد سراميكي نيازي ندارند. همچنين چون بوبين هاي القايي و اتصال دهنده ها در دماهاي زياد كار نمي كنند، پس خراب نمي شوند. 
 استفاده آسان، يك فايده مهم و اصلي پيش گرمايي القايي و تنش كاهي، سادگي آن است. عايق گذاري و كابل ها به آساني نصب مي شوند و معمولا كمتر از ۱۵ دقيقه وقت مي گيرند. در برخي موارد، چگونگي استفاده زا تجهيزات القايي را مي توان يك روزه آموزش داد.
-بازده انرژي: منبع انرژي مبدل، ۹۲ درصد بازدهي دارد، كه يك فايده مهم در دوراني كه هزينه هاي انرژي با سرعت نجومي افزايش مي يابند، مي باشد. همچنين، فرايند گرمايش القايي بيش از ۸۰% بازدهي دارد. 
با توجه به ورودي نيرو فرايند القا فقط به خط ۴۰ براي ۲۵ نيرو نياز دارد.
ايمني: پيش گرمايي و تنش كاهي از طريق روش القا كارگر پسند است. گرمايش القايي به عناصر گرمايشي داغ و اتصال دهنده ها نيازي ندارد. ذرات هوا برد خيلي كوچك همراه با روكش هاي عايق كاري بود و خود عايق در معرض دماهاي بيش از ۱۸۰۰ درجه قرار نمي گيرد، كه اين دماها مي تواند باعث عايق به ذراتي بشوند كه كارگران ممكن است آنها را تنفس كنند.
قابليت اطمينان، يكي از مهمترين عواملي كه بر بهره وري در تنش كاهي تاثير مي گذارد، چرخه پيوسته و قطع نشده است. در بيشتر نمونه ها قطع چرخه به اين معني است كه عمليات حرارتي را بايد دوباره انجام داد، كه اين امر قابل توجه است زماني كه يك سيكل گرمايي كه يك روز وقت مي برد تا تكميل شود اجزا سيستم گرمايشي القايي قطع شدگي هاي چرخه را ناممكن مي سازند. سيم  كشي براي القا ساده است، همچنين از هيچ تماس گيري براي كنترل ورودي گرما به بخش استفاده نمي شود.
قابليت تبخير، علاوه بر استفاده از سيستم هاي گرمايشي القايي براي پيش گرم كردن و كاهش تنش لوله، مصرف كنندگان فرآيندي را براي جوشكاري زانويي ها، دريچه ها و بخش هاي ديگر درست كرده اند. يكي از كردن برسد.
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مقاله با استفاده از گرمايش القايي در مورد پيش گرمكني و پس گرمايي و تنش كاهي جوش ها بحث مي كند. اين مقاله بر اين امر تاكيد دارد كه اين تكنولوژي چيست، چگونه كار مي كند، و چگونه مي توان از آن در كارها صنعتي استفاده كرد. در اين مقاله همچنين چندين نمونه واقعي از اينكه اين تكنولوژي چگونه در كاربردهاي واقعي استفاده شده است، بيان شده است. اگرچه بيشتر صنايع از گرمايش القايي براي چندين دهه استفاده كرده اند، اما براي كاربردهاي صنعتي و ساختمان سازي يك پديده جديد است. برخي شركت ها با انجام جوشكاري هاي در حد گسترده از گرمايش القايي براي پيش گرمايي قبل از جوشكاري و تنش كاهي بعد از جوشكاري استفاده مي كنند
گرمايش القايي: چگونه كار مي كند.
سيستم هاي گرمايش القايي از گرمايش بدون برخورد ( بدون تماس) استفاده مي كنند. آنها به صورت الكترومغناطيسي گرما را القا مي كنند كه بيشتر با استفاده از المان
 ( عنصر حرارتي) در تماس با يك قسمت براي هدايت گرما صورت مي گيرد، و همچنين از گرمايش مقاومتي استفاده مي كنند. براي گرمايش القايي بيشتر شبيه دستگاه ميكروويو عمل مي كند يعني دستگاه سرد مي ماند در حاليكه غذا از دورن مي پزد. در يك نمونه صنعتي از گرمايش القايي، گرما در بخشي از آن با قرار دادن آن در ميدان مغناطيسي با فركانس بالا ايجاد مي شود. ميدان مغناطيسي جريان هاي فوكو را داخل آن ايجاد مي كند، مولكول هاي آن قسمت را تحريك كرده و گرما توليد مي شود. چون گرمسازي اندكي زير سطح فلزي ايجاد مي شود، هيچ گرمايي هدر نمي رود. شباهت گرمايش القايي به گرمايش مقاومتي اين است كه هدايت و رسانايي براي گرم كردن از طريق آن بخش يا قسمت لازم است. تنها مقاومت در اين است كه منبع گرما و دماهاي ابزار با هم تفاوت دارند. فرايند القا درون اين بخش گرما توليد مي كند و فرآيند مقاومتر روي سطح بخش را گرم مي كند. عمق گرمايش به فركانس بستگي دارد. فركانس بالا ( مثلا ۵۰KHZ) نزديك سطح را گرم مي كند در حاليكه فركانس پائين ( مثلا ۶۰HZ عميق تر در آن بخش نفوذ كرده و منبع گرمايشي را تا عمق ۳ قرار مي دهد كه باعث گرم كردن بخش هاي ضخيم تر مي شود. بوبين القا زياد گرم نمي شود، زيرا كنداكتور (رسانا) براي جريان ايجاد شده بزرگ است. به عبارت ديگر، بوبين نيازي ندارد تا زياد گرم شود و قطعه كار را گرم كند.
اجزا سيستم گرمايش القايي:
سيستم هاي گرمايش القايي مي توانند سرد شده با هوا يا مايع باشند كه اين امر به نيازهاي كاربردي بستگي دارد. جزء اصلي و مشترك در هر دو سيستم، بوبين القا است كه براي توليد گرما در آن قسمت استفاده مي شود.
سيستم سرد شده با هوا، اين سيستم شامل منبع انرژي ( قدرت) (۵KW يا۲۵KW)، روكش (عايق) القايي و كابل هاي همراه مي باشد. روكش القايي شامل بوبين القايي است كه عايق كاري شده و در يك جلد Kevlar قابل تعويض و با دماي بالا دوخته شده است. اين نوع سيستم القايي مي تواند شامل يك كنترل كننده براي كنترل و مشاهده و كنترل دما بصورت اتوماتيك باشد. سيستمي كه به كنترل كننده مجهز نشده، بايد داراي انديكاتور، دما باشد. سيستم همچنين مي تواند شامل كليد كنترل از راه دور خاموش – روشن باشد. از سيستم هاي خنك شده با هوا مي توان براي مواردي با دماي ۴۰۰ استفاده كرد، كه اين امر باعث تعيين آن به عنوان فقط يك سيستم پيش گرمايي مي شود.
سيستم سرد شده با مايع، چون مايع بهتر از هوا سرد مي شود، اين نوع سيستم گرمايش القايي براي مواردي كه به دماهاي بالاتر نياز دارند، مناسب است مانند پيش گرمايي با دماي بالا و تنش كاهي. تفاوت هاي اصلي اين سيستم به سيستم سرد شد. با هوا اين است كه در اين سيستم آب سردتري افزوده مي شود و از شيلنگ سرده شد. با مايع قابل انعطافي استفاده مي شود كه بوبين القايي در ان قرار دارد در سيستم هاي سرد شده با مايع همچنين معمولا از يك كنترل كننده دما و ثبت كننده دماي توكار (سوار شده روي دستگاه) استفاده مي شود. كه در كاربردهاي تنش كاهي اجزا مهمي هستند. شيوه تنش كاهي به مرحله اي تا ۶۰۰ الي ۸۰۰ نياز دارد كه به دنبال آن افزايش دمايي تا تقريبا ۱۲۵۰ داريم، بعد از مدتي توقف، تا دماي ۶۰۰ الي ۸۰۰ درجه و با كنترل سرد مي شود. ثبت كننده دما داده ها را روي پروفيل دماي واقعي بخش و براساس ورودي ترموكوپل جمع آوري مي كند، كه نياز تضمين كيفيت براي كاربردهاي تنش كاهي است. نوع كار و كد قابل اجرا شيوه و روش واقعي را تعيين مي كنند.
فوايد گرمايش القايي:
گرمايش القايي فوايد بي شماري دارد كه شامل يكساني گرمايي خوب و كيفيت گرمايي خوب، كاهش زمان دور، و مواد مصرف شدني بادوام مي باشد. گرمايش القايي همچنين ايمن، قابل اعتماد، آسان براي استفاده داراي قدرت و توان موثر و همه كاره و متنوع است.
يكساني و كيفيت: گرمايش القايي به جابه جايي كويل يا فاصله گذاري حساس نيست. معمولا، كويل ها را بايد جنبه هاي گرمايش القايي كه آن را براي شكل هاي پيچيده جذاب و جالب مي سازد، توانايي آن براي تنظيم كويل ها در طول فرآيند گرمايشي براي منطبق كردن قسمت هاي بي مانند و انباره حرارتي مي باشد. اپراتور مي تواند فرايند را شروع كرده اثرات فرايند  گرمايشي را در زمان واقعي تعيين كند و وضعيت سيم پيچي را براي تغيير نتيجه اصلاح كند. كابل هاي القايي را مي توان بدون منتظر ماندن براي سرد شدن هوا در پايان سيكل حركت داد.
گرمايش القايي در كاربردهاي جوشكاري:
اين تكنولوژي خودش را روي تعدادي پروژه به اثبات رسانده است كه شامل خط لوله هاي گاز و نفت، ساخت تجهيزات سنگين و حفظ و تعمير تجهيزات معدن كاري مي باشد.
خط لوله نفت: عمليات نگهداري خط لوله نفت آمريكايي شمالي بايد لوله را قبل از جوشكاري روكش هاي تعميري يا لوازم و قطعات اتصال Stopple به خط لوله هاي با قطر شكم ۴۸ اينچ گرم كرد.
در حاليكه كارگران مي توانند تعميرات زيادي را بدون متوقف كردن جريان نفت يا تخليه آن از لوله انجام دهند، هنوز خود نفت خام مانع از جوشكاري مي شود زيرا نفت در حال جريان گرما را جذب مي كند. در مشعل هاي پروپان بايد جوشكاري را قطع كرد تا گرما حفظ مي شود زيرا نفت در حال جريان گرما را جذب مي كند. اغلب نمي تواند دماهاي جوشكاري مورد نياز را فراهم سازد. شركت نگهداري از گرمايش القايي به عنوان يك راه حل  استفاده كرد. كارگران از دو سيستم ۲۵ با روكش هاي موازي براي بدست آوردن دماي پيش گرمايي ۱۲۵ روي قطعات تعميري روكش دور آن استفاده كردند. در نتيجه انها زمان چرخه را از ۸ تا ۱۲ ساعت به ۴ در هر جوشكاري كاهش دادند. پيش گرمايي براي تعمير اتصالات Stopple مشكل تر بود.زيرا ديواره قطعات اتصالي ضخامت بيشتري داشت. با گرمايش القايي شركت از چهار سيستم ۲۵ با مجموعه روكش موازي شده استفاده كرد. ‌آنها از دو سيستم در هر طرف T استفاده كرد. يك سيستم روي خط اصلي استفاده شد تا نفت را پيش گرم كند و سيستم دوم براي پيش گرم كردن T در اتصال جوش پيراموني استفاده شد. دماي پيش گرم كني ۱۲۵ بود. اينكار زمان جوشكاري را از ۱۲ تا ۱۸ ساعت به ۷ ساعت كاهش داد.
خط لوله گاز طبيعي: يك پروژه ساخت خط لوله گاز طبيعي عهده دار ساخت خط لوله اي با ضخامت ۶۳۳/۰ اينچ و قطر ۳۶ اينچ از آلبرتا در كانادا به شيكاگو شد. روي يك قسمت اين خط لوله پيمانكار جوشكار از دو منبع نيروي ۲۵ كه روي تراكتور با روكش هاي القايي استفاده كرد كه به بازوهاي متحركي براي سرعت و راحتي بسته شده بودند سوار شد. 
منابع نيرو هر دو طرف اتصال لوله را پيش گرم كردند. نكته مهم در اين فرايند سرعت و كنترل دماي مطمئن بود. همچنين درصد آلياژ در مواد افزايش مي يابد. تا وزن و زمان جوشكاري كاهش يابد. و براي افزايش عمر آن قسمت دماهاي پيش گرم كني را كنترل مي كنند. اين كاربرد گرمايش القايي كمتر از ۳ دقيقه زمان نياز دارد تا به دماي پيش گرم با فواصل مساوي قرار داد. شوند ورودي با جوش بند متمركز بشوند. روي 
سيستم هايي كه اينگونه مجهز هستند كنترل كننده دما مي تواند نياز برق را به روش آنالوگ تامين كند، و فقط به اندازه اي برق توليد كند كه پروفيل دما را حفظ كند. منبع انرژي، انرژي را در طول كل فرآيند تامين مي كند.
زمان سيكل( زمان دوره): روش القايي پيش گرمايي و تنش كاهي دوره نسبت دما به زمان را سريع ايجاد مي كند در موارد استفاده ضخيم تر، از قبيل خطوط بخار با فشار زياد، گرمايش القايي مي تواند دو ساعت ازچرخه زماني را كاهش دهد، احتمال دارد كه زمان چرخه را از دماي كنترل به دماي اشباع كاهش دهد.
مواد مصرف شدني: عايق كاري استفاده شده در گرمايش القايي به آساني به قطعات كار وصل مي شود و مي توان چندين بار از آن استفاده مجدد كرد. بعلاوه، بوبين هاي القايي قوي بوده و به سيم  نازك يا مواد سراميكي نيازي ندارند. همچنين چون بوبين هاي القايي و اتصال دهنده ها در دماهاي زياد كار نمي كنند، پس خراب نمي شوند. 
 استفاده آسان، يك فايده مهم و اصلي پيش گرمايي القايي و تنش كاهي، سادگي آن است. عايق گذاري و كابل ها به آساني نصب مي شوند و معمولا كمتر از ۱۵ دقيقه وقت مي گيرند. در برخي موارد، چگونگي استفاده زا تجهيزات القايي را مي توان يك روزه آموزش داد.

عتیقه زیرخاکی گنج