امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 88 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۲    کد محصول : ۱۲۸۸۳    حجم فایل : ۹۲۰ کیلوبایت   

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید انواع شناور هاي صیادي و تفریحی
میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق
متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم
روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و
امکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي
اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با
استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در
جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند.

 • بازدید : 100 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۶    کد محصول : ۱۲۸۸۶    حجم فایل : ۵۷۱ کیلوبایت   

مجموعه فرآيندهايي که تحت آن، سطح قطعات فلزي و يا غير فلزي (اجسام رسانا، نيمه رسانا و نارسان ا) با
لايه هايي از فلز يا غير فلز جهت دستيابي به سطوح مناسب براي کاربردهاي صنعتي و يا تزئيني و کاهش
هزينه توليد، پوشيده مي شوند را آبکاري مي گويند.
به طور كلي آبكاري قطعات پلاستيكي صنعتي نو محسوب مي گردد چراكه اولين قطعات پلاستيكي آبكاري
در سال ۱۹۶۳ وارد بازار شدند . سبكي پلاستيكها در مقابل فلزات، (Electroplating) شده با جريان برق
روش توليد ساده و امكان قالب گيري سريعتر و راحت تر آنها ، عدم نياز به پرداخت كاري بعد از قالب گيري ،
استحكام فيزيكي قابل قبول و مناسب و مقاوم بودن آنها در برابر فرسودگي و قيمت تمام شده پايين تر در
مقايسه با مشابه فلزي باعث شده است كه اين صنعت به سرعت رشد و توسعه يابد . به طوري كه امروزه علاوه
كه اولين و تنها پليمري بو د كه تا سال ها قابل آبكاري بود ) با استفاده از حلالهاي ويژه، بسياري ) ABS بر
ديگر از پلاستيكها قابل آبكاري مي باشند و استفاده از قطعات پلاستيكي آبكاري شده در صنايع مختلف از
جمله اتومبيل سازي، لوازم خانگي (يخچال ، تلويزيون، راديو، ضبط و پنكه ) ، اسباب بازي، موتور سيك لت و
دوچرخه ، دكمه و زيور آلات روز به روز كاربرد بيشتري مي يابد.

 • بازدید : 95 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰    کد محصول : ۱۲۸۹۱    حجم فایل : ۴۴۴ کیلوبایت   

محصولاتی که تحت عنوان باند و گاز پزشکی به بازار عرضه می شوند به سه دسته اصلی استریل، غیر
استریل و روغنی تقسیم بندي می شود که ویژگیها و موارد کاربرد هریک در ادامه ارائه شده است.
انواع باند و گاز پزشکی داراي بافت ساده (تافته) بوده و تراکم تار ۱۲ و تراکم پود آن ۸ است. جنس این
محصولات ۱۰۰ درصد پنبه می باشد. الیاف نخ بکار رفته در بافت پارچه مورد استفاده در تهیه باند و گاز
می بایست از جنس پنبه طبیعی و خالص باشد و به هیچ وجه نباید از الیاف مصنوعی در آن حتی به مقدار
کم نیز استفاده شود.
دلایل عدم استفاده از الیاف مصنوعی در ساخت این محصولات عبارت است از :
الیاف مصنوعی عموما" حساسیتهاي جلدي و غیر جلدي در بیمار ایجاد می کنند.
به دلیل شکل خاص ساختمانی شان, امکان جذب و نگهداري محلولها و نیز کارایی مطلوب را دارا
نمی باشند.

 • بازدید : 85 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۹    کد محصول : ۱۲۸۹۳    حجم فایل : ۴۸۲ کیلوبایت   

هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد و بسته بندي اسانس از
گياهان داروئي است . در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در
دست احداث , منابع تامين مواد اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث
واحد به تفصيل شرح داده شده است.
طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ٩٢٠ ميليون تومان
دارد و هزينه هاي در گردش سالانه مورد نياز براي توليد و تامين منابع در حدود ٢٥٠ ميليون
تومان برآورد شده است. سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت ٢,٨ سال برگشت مي يابد .
احداث واحد در مناطق مختلف کشور با توجه رويش گياهان مختلف در نقاط مختلف امکان
پذير است و با توجه به توسعه ارتباطات و احداث شهرک هاي صنعتي در نقاط مختلف کشور
توجيه پذير است .

 • بازدید : 94 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۰    کد محصول : ۱۲۸۹۴    حجم فایل : ۳۵۹ کیلوبایت   

اکثر نیاز چاي کشور از طریق واردات چاي قاچاق تامین می شود که این امر علاوه بر ضررهاي فراوان
اقتصادي، براي مردم مسائل و مشکلات بهداشتی نیز به همراه دارد. شرکت تی نوشقصد دارد با ایجاد کارخانه
اي مجهز به جدیدترین ماشین آلات به قطبی در زمینه تهیه و توزیع چاي و مشتقات آن تبدیل شود. بدین ترتیب
علاوه بر اینکه از مصرف چاي هاي خارجی در داخل کاسته می شود، زمینه صادرات به دیگر کشورها هم
فراهم می شود.
در حال حاضر چاي تولید داخل از کیفیتمناسبی برخوردار است و اکثر مردم تمایلی به مصرف آن ندارند. از
مصادیق این امر وجود ۱۵۰ هزار تن انباشته چاي علی رغم تقاضاي زیاد بازار داخل براي چاي در انبارهاي
کشور می باشد. از راه هاي استفاده این محصولات باز فراوري آن و تبدیل آن به چاي مرغوب و با کیفیت
توسط اسانس و عصاره چاي مرغوب می باشد. بنابراین و باتوجه به آمار هاي موجود مبنی بر تقاضاي چاي و
ممنوع بودن واردات آنها بازار خوبی براي چاي خشکبازفراوري شده و کیسه اي در آینده پیشبینی می شود.
همچنین با توجه به تنوع طلبی مردم در مصرف و کمبود تمایل به مصرف نوشابه هاي گاز دار در تمام دنیا و
مصارف سرانه کشورهاي دیگر براي چاي فوري و نوشابه چاي، براي این محصولات نیز می توان بازار خوبی
در آینده پیش بینی نمود.

 • بازدید : 91 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۶۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۰    کد محصول : ۱۲۸۹۵    حجم فایل : ۹۲۱ کیلوبایت   

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید بشکه هاي فلزي میباشد. این مطالعات
در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند.

 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۰    کد محصول : ۱۲۸۹۸    حجم فایل : ۸۱۵ کیلوبایت   

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید پروفیل آلومینیومی میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند.پروفیل در صنعت فلزکاري ، به کلیه مقاطع هندسی مورد استفاده براي تبدیل فلزات به شکل
قابل استفاده در صنعت اطلاق می گردد . این محصولات از طریق اکسترود بدست می آید .

 • بازدید : 97 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۲۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۸    کد محصول : ۱۲۸۹۹    حجم فایل : ۷۶۷ کیلوبایت   

پلي اتيلن ترفتالات معروفترين و پرمصرف ترين پلي استر گرما نرم خطي است كه از سال ١٩٧٧ به اين
طرف وارد بازار مواد پليمري شده و به سرعت كاربردهاي فراواني در صنعت و مصارف خانگي پيدا كرده است.
از جمله اين كاربردها مي توان به ساخت بطري نوشابه هاي گازدار، فيلم عكاسي، نوارهاي مغناطيسي
صوتي و تصويري، ديسكت هاي كامپيوتر، فيل مهاي بسته بندي مواد غذايي، الياف مصنوعي جهت پوشاك، پتو
و دهها كاربرد ديگر اشاره نمود.
در اين PET اما از اين ميان، رشد وسيع اين ماده در صنايع بطري نوشابه چشمگير است. رمز موفيت
صنعت، چقرمگي، شفافيت، قدرت شكل گيري و جهت گيري زنجيرها، عدم تأثير گذاري بر روي مزه و
سبك، ارزان و قابل بازيافت م يباشند. PET طبيعت غير سمي آن است. علاوه بر اين بطري هاي نوشابه
در مقابل قليا و اسيد رقيق مقاومت PET . ويژگيهاي بطري پت وابسته به کيفيت ماده اوليه آن دارد
خوبي دارد، اما مقاومت آن در برابر اسيدها و بازهاي غليظ كم است. در برابر چربي ها و روغن ها نيز مقاومت
خوبي از خود نشان مي دهد.

 • بازدید : 103 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۵    کد محصول : ۱۲۹۰۳    حجم فایل : ۷۴۹ کیلوبایت   

در کشتار صنعتي حيوانات، به غير از گوشت و فرآوردههاي اصلي، مواد جانبي بسيار
مفيد ديگري نيز موجود است که در صورت بهرهبرداري بهينه، نهتنها منجر به توليدات
جانبي ميشود بلکه با توسعه و فروش آنها، هزينه توليد گوشت و فرآوردههاي اصلي
نيز کاهش خواهد يافت.
١ بين ٧ تا ١٢ درصد از درآمد يک Holmqvist و Bentsson طي تحقيقي از
کشتارگاه از مواد جانبي حاصل ميشود و اين ميزان در کشورهاي صنعتي در حدود
٣٢,٥ درصد است و نکته قابل فکر اين است که در کشورهاي صنعتي اگر ميزان درآمد
حاصل از مواد جانبي کشتارگاه کمتر از ١٥ درصد کل درآمد باشد، توليد با سود همراه
نخواهد شد.

 • بازدید : 97 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۸۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۹    کد محصول : ۱۲۹۰۴    حجم فایل : ۸۱۰ کیلوبایت   

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید پیچ هاي فولادي میباشد.
پیچ ها در صنعت براي ایجاد اتصالات جدا شدنی مورد استفاده قرار می گیرد و تقریبا به
جرأت می توان گفت که هیچ ماشین یا تجهیزي در جهان وجود ندارد که پیچ ها به اشکال مختلف
در آن کاربرد نداشته باشند . پیچ ها عموما به همراه مهره و واشر مورد استفاده قرار می گیرند
که البته در پاره اي نقاط مهره بصورت سر خود در محل اتصال ساخته شده و لذا پیچ در این
مکان ها بصورت تنهائی مورد استفاده قرار می گیرد .
از نقطه نظر تنوع ، پیچ ها را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
پیچ هايصنعتی عمومی ·
پیچ هايصنعتی تخصصی ·
پیچ هاي مورد استفاده درصنایع خودرو ·
پیچ هاي ریز و کوچک ·
پیچ هاي خودرو ( پیچ بدون مهره ) ·
پیچ هاي خاص

 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۳    کد محصول : ۱۲۹۰۵    حجم فایل : ۸۶۸ کیلوبایت   

محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید تامپون یا ضربه گیر واگن هاي قطار میباشد.
تامپون یک قطعه فولادي منعطف است که در دو انتهاي واگن نصب شده و سبب می گردد که دو
واگن متصل شده با یکدیگر فاصله لازم را داشته و همچنین در هنگام حرکت ضربه هاي وارده
از طرف واگن ها به همدیگر خنثی گردند .

هر تامپون شامل بدنه اصلی و مکانیزم ضربه گیر است که از شفت ، سیلندر ، فنر ، روغن ،
رینگ ها و چند قطعه دیگر تشکیل شده است . عملکرد این سیستم بدین ترتیب است که با اتصال
دو واگن یه همدیگر، در حین حرکت، واگن ها به همدیگر ضربه وارد می کنند و این ضربه درست
به تامپون منتقل ( نقطه اتصال دو واگن ، تنها تامپون ها است ) و توسط آن دمپ می گردد . در
هر واگن تعداد چهار عدد تامپون نصب می شود .


عتیقه زیرخاکی گنج