گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

در این گزارش که مربوط به کارآموزی در امور برق و خطوط توزیع برق شوش می باشد به فعالیتهای انجام شده از قبیل انجام امور كنترل بار شبكهو آشنايي با قسمت بهره برداري وآشنايي با قسمت مهندسي و طرحهاو آشنايي با امور اداري و پشتيباني آشنايي با قسمت مشتركين وآشنايي با قسمت باجه‌ي مشتركين و آشنايي با قسمت پذيرش مشتركين و آشنايي با قسمت مشتركين وآشنايي با قسمت باجه‌ي مشتركين و آشنايي با قسمت پذيرش مشتركين و.آشنايي با قمست نظارتوآشنايي با قسمت ايمني و فوريتهاي پزشكي و آشنايي با قسمت بايگاني پرداخته شده است .

فرمت ورد ۱۴۲ صفحه

مقدمه

استان خوزستان با گستره بيش از ۶۴۷۴۶ كيلومتر مربع در جنوب غربي كشور عزيزمان ايران يكي از استانهاي گرمسيري كشورمان است. اين استان باشرايط اقليمي خاص متفاوت از ساير استانهاست. پهنه اين استان به گونه اي است كه قسمتهايي از آن در گرمسير و قسمتهايي در سردسير قرار گرفته است.استان خوزستان با بيش از سي شهر و چهار هزاروپانصد روستاي مسكوني يكي از استانهاي مرزي مي باشد كه داراي مرز و محدوده خشكي و آب است. صنايع عظيمي همچون نفت ، فولاد ، لوله سازي و صنايع جانبي نيشكر و همچنين سدهاي بزرگ و نيروگاههاي متعدد در آن وجود دارد .متأسفانه استان خوزستان صدمات زيادي از جنگ تحميلي ديده است كه اين رخداد پس از سالها هنوز اثرات آن نمايان است.در استان خوزستان با اين گرماي طاقت فرسا كه از نيمه دوم فروردين ماه آغاز وتا آبان ادامه مي يابد بطوري كه بيش از نيمي از سال گرم مي باشد و با اين زندگي ماشيني و براي فرار از گرما اهميت نعمت برق بر كسي پوشيده نيست. از آنجا كه استان خوزستان داراي نيروگاههاي برق آبي و نيز نيروگاههاي حرارتي و گازي مي باشد به لطف خدا توليد برق در اين استان رشد شاياني داشته است.ولي پايداري شبكه برق در استان خوزستان كاري بسيار سخت و طاقت فرسا مي باشد. گرماي بيش از ۵۰ درجه در بيابانهاي استان و تأثير آن بر عبور خطوط انتقال نيرو ، فرسوده بودن قسمت هايي از شبكه برق و استفاده غير مجاز ازبرق كه خود معضلي مهم براي كارشناسان برق مي باشد، عدم آشنايي بعضي از شهروندان به فرهنگ مصرف برق و مصرف بي رويه با توجه به محدوديت توليد و انتقال و توزيع برق از جمله مشكلات موجود است كه دفع هر كدام از مشكلات فوق موجب پايداري بهتر شبكه خواهد بود و از خاموشي هاي ناخواسته جلوگيري خواهد نمود.

استان خوزستان در طول شبانه روز داراي دو پيك مصرف است . يكي در اوج گرما و ديگري در شب كه استفاده شهروندان از وسايل روشنايي نيز به آن اضافه خواهد شد. در حالي كه استانهاي ديگر وضعيت هوايي خنك تري دارند و تنها پيك مصرف آنها شب است كه اين خود اهميت نگهداري و پايداري شبكه برق خوزستان را دوچندان مي نمايد. لذا شركت برق منطقه اي خوزستان و شركت هاي تابعه كه در امر توليد ، انتقال و توزيع برق مشغول خدمت رساني به شهروندان با آگاهي از مشكلات مذكور و توجه به گرماي بالاي پنجاه درجه اقدامات در خور ستايشي دارند.اگر چه گاه در اثر حوادث ناخواسته اي شاهد قطعي برق دربرخي از مناطق استان مي باشيم ولي پرسنل زحمتكش شركتهاي تابع برق منطقه اي خوزستان سعي در كاهش و به حداقل رساندن زمان خاموشي دارند.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه 

مقدمه

۱

آشنايي كلي با مكان كار آموزي                                           

۵

معرفي ادارات زير مجموعه امور برق شهرستان شوش                       

۱۱

۱- قسمت عمليات برق شوش                                           

۱۱

۱-۱-  اداره اتفاقات و روشنايي معابر                                        

۱۱

۲-۱- اداره تعميرات و نصب انشعابات                                                  

۱۴

۲- اداره مهندسي                                                                               

۱۵

۳ – اداره خدمات مشتركين برق                                                            

۱۶

۴ – اداره درآمد                                                                               

۱۸

  تعرفه هاي برق                                                                              

۱۸

۵-  اداره حسابداري                                                                       

۲۰

۶ –  اداره خدمات و پشتيباني                                                           

۲۰

کنتورها

۲۰

دستورالعملهاي ايمني فني                                                                 

۲۱

الف ) دستورالعمل ايمني كاركردن روي خطوط برقراري فشار ضعيف  

           

۲۲

ب ) دستورالعمل ارت موقت خطوط هوايي پس از امتحان و اطمينان كامل        

 از بي برقي مدار

۲۲

پ ) دستور العمل نحوه آزمايش تحويل خطوط هوايي توسط عمليات۳۳Kv به    

 گروه هاي اجرايي

۲۴

مفاهیم مرتبط با خطوط توزیع نیرو                                                          

۲۶

مختصری درباره خصوصیات برقگیرها                                                          

۲۷

سوپر فتوسل                                                                                       

۲۹

حریم استاندارد خطوط توزیع و انتقال نیرو                                                 

۳۰

حریم خطوط و پایه های بتونی یا لوله های گاز شهری در مسیر تقاطع               

۳۱

حریم خطوط پایه های بتونی از لوله های گاز در مسیر موازی                          

۳۱

مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع                                                         

۳۲

۱ –  هسته                                                                                       

۳۲

۲ – سیم پیچها                                                                                 

۳۲

۳–  مواد عايقي                                                                                

۳۳

۴ –  انشعابات سيم پيچ و قابليت تنظيم ولتاژ                                           

۳۳

۵ –  مخزن روغن ( تانک روغن )                                                         

۳۴

۶ –  مقره هاي فشار قوي و فشار ضعيف                                                   

۳۵

۷ –  منبع انبساط                                                                           

۳۵

۸ –  تجهيزات نصب شده روي ترانسفورماتورهای توزیع                              

۳۷

الف ) رله بوخهلتس                                                                                          

۳۷

ب ) ترمومتر                                                                                                        

۳۷

پ ) رطوبت گير                                                                                                 

۳۸

ت ) روغن نما                                                                                                   

۳۸

ج ) برقگیرها surge divertor                                                                        

۳۸

انواع برقگیرها در سیستمهای توزیع                                                                     

۳۸

ح ) فیوز کات اوت cutout fuse                                                   

۳۹

و ) سیستم اتصال زمین (ارت) earting system                                       

۴۲

حمل ترانسفورماتور                                                                                         

۴۳

نصب و راه اندازي ترانسفورماتورها                                                                 

۴۳

استقرار ترانسفورماتورهای هوایی                                                                    

۴۷

تابلوهای زیر ترانسفورماتور                                                                               

۵۶

كنترل ، سرويس و نگهداري دوره اي ترانسفورماتورهاي توزيع                      

۵۷

عيوب احتمالي ترانسفورماتور و نحوه رفع آنها                                                

۵۸

۱-  نشتي از اتصالات و سيم پيچها                                                                

۵۸

۲ –  عدم ورود و خروج هوا از محفظه رطوبت گير                                        

۵۸

۳- ازدياد دماي محيط                                                                                    

۵۹

۴ – عملكرد رله بوخهلتس                                                                             

۵۹

استانداردهای ساختمانی شبکه هوائی توزیع برق پایه بتونی                      

۶۱

استانداردهای ساختمانی شبکه هوائی توزیع برق فشار متوسط۳۳ کیلو ولت

پایه بتونی                                                                                      

۶۶

استانداردهای ساختمانی شبکه هوائی توزیع برق فشار ضعیف پایه بتونی                

۱۱۰

فاصله پایه های بتونی در فشار متوسط در هنگام اجرا                                   

۱۳۸

ضمایم 

۱۳۹

 


عتیقه زیرخاکی گنج