گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبwordتهیه شده وشامل ویرایش می باشد:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی معدن معادن نمک گرمسار(گنبدهای نمکی) را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۰۶صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب تر در اختیار عزیزان قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
عنوان صفحه 
فصل اول:كليات 
۱-۱)هدف ۱۵
۱-۲)پيشينه و تحقيق ۱۵
۱-۳)روش كار و تحقيق ۱۵
فصل دوم : اختصاصات عمومي نمکها در ايران ۱۷
الف : کلياتي درمورد نمکها ۱۸
۱-۲ تاريخچه نمک ۱۸
۲-۲ نمک وموارد استفاده آن   20
۳-۲ پراکندگي و  مقدار توليد  نمک درجهان ۲۰
ب: ژئو شيمي و کاني شناسي ۲۷
۴-۲ ژئوشيمي ۲۷
۵-۲ کاني شناسي نمکي  (‌هاليت )‌ ۲۸
۶-۲ کاني هاي همراه  هاليت ۳۱
۷-۲ فرايندهاي بعد  از رسوبگذاري ۳۴
پ: شرايط ومحيط  تشکيل هاليت   37
۸-۲ شرايط تشکيل هاليت ۳۷
۹-۲ محيط تشکيل نمک  (‌هاليت )‌ ۳۹
۱۰-۲ ذخاير تبخيري  قديمي و محيط تشکيل آن ۴۱
۱۱-۲ موقعيت هاي  مناسب براي رسوب تبخيري ها ۴۴
۱۲-۲ سبخا ۴۶
۱۳-۲ محيط هاي دريايي ۴۷ 
۱۴-۲ نمک هاي غول آسا چگونه بوجود  آمدهاند ؟ ۴۸
ث:انواع ژنتيکي کارنسارها نمک ۵۳
۱۵-۲ اقيانوس ها ودرياها ۵۳
۱۶-۲ درياچه ها ۵۴
۱۷- ۲ آبهاي زير زميني  (‌شورابه ها )‌ ۵۶
۱۸-۲ حوضه هاي درياچه اي نوع  پلايا ۵۷
۱۹-۲ نهشته هاي نمک  لايه اي ۵۷
۲۰-۲ گنبدهاي نمکي   59
۲۱-۲ کاني هاي همراه  گنبدهاي نمکي   61
۲۲-۲ پديده دگرگوني  در گنبدهاي نمکي ۶۲
۲۳-۲ چگونگي حرکت در  گنبدهاي نمکي   63
ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير  تبخيري ۶۹ 
۲۴-۲ مدل يا تئوري   حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877)) 69
۲۵-۲ مدل درياچه اي والتر ( ۱۹۰۳) ۷۰
۲۶-۲ مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969) 70
۲۷-۲ تئوري يا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, 1972) 75
۲۸-۲ مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتيک ۷۵
۲۹-۲ مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري ۷۷
آثار ومعادن  نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي ۸۲
۳۰-۲ نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس ۸۲
۳۱-۲ گنبدهاي نمكي استان هرمزگان ۸۶
۱-۳۱-۲ گنبد نمكي قشم ۸۶
۲-۳۱-۲ گنبد نمكي سياهو ۸۸
۳-۳۱-۲ گنبد نمكي گچين ۸۹
۳۲-۲ نمك هاي ژوراسيك فوقاني ۹۰
۳۳-۲ آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان ۹۱
۱-۳۳-۲ گنبد نمكي علي آباد ۹۱
۲-۳۳-۲ گنبد نمكي اسماعيل آباد ۹۱
۳-۳۳-۲ نمك آبي راين ۹۲
۴-۳۳-۲ نمك آبي كوير لوت شهداد ۹۲
۵-۳۳-۲ نمك آبي نوق ۹۳
۳۴-۲ نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي ۹۳
۱-۳۴-۲ زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان) ۹۵
۲-۳۴-۲ برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد ۹۷
۳-۳۴-۲ گنبدهاي نمكي حوضه يزد ۹۷
الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد ۹۸
ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد ۹۸
ج-كانال نمك عقدا ۹۹
۳۵-۲ نمك هاي ائو-اليگوسن ۹۹
۳۶-۲ نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي ۱۰۱
۳۷-۲ آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان ۱۰۳
۱-۳۷-۲ خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان ۱۰۴
۲-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي ۱۰۵
الف-معدن كوه نمك ۱۰۵
ب-معدن تخت رستم ۱۰۵
ج-معدن سردره ۱۰۶
د-معدن سيالك ۱۰۶
ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار ۱۰۷
و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار) ۱۰۷
ز-معدن راه راهك ۱۰۸
ح-معدن كرند ۱۰۸
ط-معدن ناروبنه ۱۰۹
ي- معدن بنه كوه ۱۰۹
ك-معدن رودخانه شور ۱۰۹
۳-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار ۱۱۰
الف-معدن گزوشك ۱۱۰
ب-معدن چاه غلغل ۱۱۱
ج-معدن شهر آباد ۱۱۱
د-معدن حسين آباد ده نمك ۱۱۲
ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت ۱۱۲
و-نمك هاي محدوده سرخه ۱۱۳
ز-معدن لاهورد ۱۱۳
ح-برونزدهاي نمكي نمكان ۱۱۳
۶-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي ۱۱۹
۳۸-۲ آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان ۱۲۰
۱-۳۸-۲ زمين شناسي استان خراسان ۱۲۰
۲-۳۸-۲ معادن و آثار نمكي استان خراسان ۱۲۲
۱-معدن نمكي آبقوي ۱۲۲
۲-معدن نمك عمارلو ۱۲۳
۳-معدن نمك حصار يزدان ۱۲۴
۴-معدن نمك سلطان آباد ۱۲۴
۵-معدن نمك غار ۱۲۴
۶-معدن نمك اسلام قلعه ۱۲۵
۷-كالشور سبزوار ۱۲۵
۸-معدن نمك آبي گدار خماري ۱۲۵
۹-نمك زار سبزوار ۱۲۵
۱۰-نمك آبي جاجرم ۱۲۶
۳۹-۲ ذخاير يا آثار نمكي ميوسن ۱۲۷
۱-۴۰-۲ خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن
الف-آثار نمكي استان لرستان ۱۲۸
۱-نمك چل قادي (سفيد دشت) ۱۲۸
۲-مظهر معدن نمكي چالكل ۱۲۸
۳-نمك چم چير (امير آباد) ۱۳۰
۴-مظهر معدني نمك بابا بهرام ۱۳۰
۴۱-۲ آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن ۱۳۱
۱-۴۱-۲ خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن ۱۳۱
الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم ۱۳۲
زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر ۱۳۲
۱- گنبد نمكي قم يا كوه نمك ۱۳۴
۲- گنبد نمكي يزدان ۱۳۵
۳- گنبد نمكي آخ ۱۳۶
۴- گنبد نمكي شيخ حاجي ۱۳۶
۳-۴۱-۲ خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر ۱۳۷
۴۲-۲ آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن ۱۴۰
۱-۴۲-۲ خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن ۱۴۰
۲-۴۲-۲ گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان ۱۴۰
خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان ۱۴۰
۱-گنبد نمك مزرعه ۱۴۱
۲-گنبد نمكي ايوند ۱۴۲
۳-گنبد نمكي سار ۱۴۲
۴-گنبد نمكي ترب ۱۴۲
۵-گنبد نمكي منور ۱۴۳
۶-گنبد نمكي شوره دره ۱۴۳
۷-گنبد نمك قره آغاج تبريز ۱۴۳
۸-گنبد نمك تازه كند ۱۴۴
۹-گنبد نمك نهند ۱۴۴
۱۰-گنبد نمكي داش اسپيران ۱۴۴
۱۱-گنبد نمكي خواجه ۱۴۵
۱۲-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ) ۱۴۵
۱۳-گنبد نمكي قزلجه ۱۴۵
۱۴-معدن نمك هريس ۱۴۶
۱۵-معدن نمك قاپولوق ۱۴۶
۱۶-گنبدهاي نمكي اواوغلي ۱۴۶
۱۷-گنبد نمكي خاك مردان ۱۴۶
۱۸-گنبد نمكي قليچ تپه ۱۴۶
۱۹-گنبد نمكي زنجيره ۱۴۸
۲۰-گنبد نمك امير بيك ۱۴۸
۲۱-گنبد نمكي شعبانلو ۱۴۸
۲۲-گنبد نمكي كشك سراي ۱۴۹
۲۳-معدن نمك مامان ۱۴۹
۳-۴۲-۲ معادن و آثار نمك استان زنجان ۱۵۰
۱-معدن نمك خرم آباد(جبا) ۱۵۱
۲-معدن نمك زهستر آباد ۱۵۲
۳-مظهر نمك گنبد ۱۵۲
۴-مظهر نمك گچي قشلاق ۱۵۲
۵-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي) ۱۵۳
۶-مظهر نمك طالقان ۱۵۳
۴۳-۲ نمك هاي پليوسن ۱۵۳
۴۴-۲ نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون) ۱۵۴
۱-۴۴-۲ پلاياهاي خور ۱۵۵
۲-۴۴-۲ مرداب يا باتلاق گاو خوني ۱۵۷
۳-۴۴-۲ چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني ۱۵۸
۴۵-۲ نمك هاي عهد حاضر ۱۶۰
۱-۴۵-۲ درياچه هاي شور ايران ۱۶۰
الف-درياچه اروميه ۱۶۰
ب- درياچه نمك ۱۶۲
ج-درياچه حوض سلطان ۱۶۳
د-درياچه بختگان ۱۶۴
ه- درياچه مهارلو ۱۶۵
۹- درياچه شورابيل اردبيل ۱۶۶
فصل سوم : گنبدهاي نمكي گرمسار ۱۶۷
۱-۳- موقعيت جغرافيايي ۱۶۸
۲-۳- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي ۱۶۹
– زمين شناسي ۱۷۱
۲-۳ – زمين شناسي عمومي ۱۷۲
۴-۳- زمين شناسي شمال غرب گرمسار ۱۷۲ 
۴-۳-۱- نمك S 173
۴-۳-۲- نمك و مارن زرشكي MP-S 174
۴-۳-۳- مارن زرشكي   174
۴-۳-۴- مارن الوان ۱۷۵
۴-۳-۵- ولكانيك ۱۷۶
۴-۳-۶- شيل سبز sh 177
۴-۳-۷- گچ وشيل sh – G 178
۴-۳-۸- ژيپس توده‌اي   178
۴-۳-۹- آهك قم O-M 179
۴-۳-۱۰- سازند قرمز فوقاني ۱۸۰
۴-۳-۱۱-سازند هزار دره ۱۸۱
۴-۳-۱۲- سازند كهريزك ۱۸۲
۴-۳-۱۳- گچ كواترنر ۱۸۳
۴-۳-۱۴- پادگانه هاي آبرفتي ۱۸۳
۴-۳-۱۵- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه ۱۸۴
۴-۳-۱۶- كفه هاي رسي و نمكي ۱۸۵
۴-۳-۱۷- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي ۱۸۵
۵-۳-۱- زمين شناسي ساختماني ۱۸۶
۵-۳-۲- گسل‌ها ۱۸۷
-معادن فعال نمک گرمسار ۱۸۹
۳-۱-معدن كوهدشت كهن ۱۹۰
۳-۲-معدن نمك قائم ۱۹۲
۳-۳- معدن نمك غرب قائم ۱۹۳
۳-۴-معدن نمك مرواريد ۱۹۳
۳-۵- معدن نمك سالار ۱۹۴
۳-۶- معدن نمك راهراهك ۱۹۵
۳-۷- معدن تخت رستم ۱۹۵
۳-۸-معدن نمك سيالك ۱۹۶
۳-۹- معدن نمك ميلاد ۱۹۹
۳-۱۰- معدن نمك صادقي ۲۰۱
۳-۱۱- معدن نمك سرو ۲۰۲
فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك ۲۰۶
۴-۱- كارخانه نمك كوبي زهره ۲۰۶
۴-۲- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره ۲۰۸
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات ۲۱۱
منابع ۲۱۳

چکیده:
۱-۱) هدف:بررسي اجمالي و جمع آوري محتواي مقالات و كتب نگاشته شده در خصوص گنبد نمكي گرمسار و معرفي بهتر آن به متخصصين معدن و زمين شناس 
۱-۲) پيشينه و تحقيق: گنبد نمكي گرمسار و معادن نمك آن . اولاً بدليل موقعيت جغرافيايي خاص گرمسار و نزديكي به تهران .ثانياً بدليل كيفيت و ذخيره بالاي نمك گنبد نمكي وهمچنين گسل هاي متعدد و فعال آن . ثالثاً بدليل ذخاير نفت در منطقه گرمسار تا كنون نظر متخصصين معدن و زمين شناسان داخلي و خارجي زيادي را به خود جلب كرده است و تحقيقات گوناگون فراواني نيز روي آن انجام شده و مي شود. رابعاً بدليل جنگ نادرشاه افشار با اشرف افغان در كوههاي اين گنبد نمكي حدود ۲۸۰ سال پيش مورد توجه باستان شناسان نيز بوده است.
۱-۳) روش كار و تحقيق: بازديد عمومي از معادن و نحوه اكتشاف و استخراج سنگ نمك مطالعه مدارك و مستندات مربوط به هر معدن و ايضاً ساير مقالات و تحقيقات محققين كه در گذشته انجام شده است.

هدف : معرفي گنبد نمكي گرمسار بعنوان بزرگترين و با كيفيت ترين ذخاير نمك ايران و آشنائي مهندسي معدن و زمين شناسان با ساز و كار دياپيرها
۱-۱) پيشينه تحقيق : از ساليان گذشته با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايي گنبد نمكي گرمسار و نزديكي به تهران محققين و زمين شناسان و حتي باستان شناسان متعددي را به دليل جنگ نادرشاه با اشرف افغان حدود ۲۸۰ سال پيش در اين منطقه به خود جذب كرده است .

۱-۲) روش كار و تحقيق : بازديد عمومي از منطقه ومعادن فعال ‌آن و بررسي عيني نحوه‌ي استخراج و بارگيري و همچنين افراد و منابع و مأخذيي كه از گذشته تا كنون در منطقه تحقيق و يا مقاله نوشته‌اند .
 

عتیقه زیرخاکی گنج