گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق گیربکس های اتوماتیک-خرید اینترنتی تحقیق گیربکس های اتوماتیک-دانلود رایگان مقاله گیربکس های اتوماتیک-تحقیق گیربکس های اتوماتیک

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سال ۱۹۳۸ کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می‌توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد و با این طرح گام موفقیت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشهور گردیددر ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

در سال ۱۹۳۸ کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می‌توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد و با این طرح گام موفقیت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشهور گردید . جعبه دنده های نیمه اتوماتیکی که طراحی گردید به نام های مختلف در تجارت شناخته شد و در طراحی های بعد به جای کلاچ هیدرولیکی مبدل گشتاور هیدرولیکی جایگزین شد و به نام های کرایسلر تورک درایو و پلی موث هیدرایو نامیده شد. مشاهده می شود که در آنها به منظور تعویض دنده‌ها هنوز از یک کلاچ پایی استفاده شده است . در سال ۱۹۴۰ کارخانه جنرال موتور جعبه دنده هیدراماتیک را برای اولین بار در اتومبیل اولدزموبیل به کار برد. طراحی این طراحی اولین کاربرد کلاچ‌های هیدرولیکی را در ترکیب جعبه دنده ۴ دنده ای مشخص کرد و جعبه دنده اتوماتیک نامیده شد که در آن مجموعه خورشیدی جلو و عقب برای وضعیت خلاص و دنده های جلو به کار برده شد و در دنده عقب مجموعه خورشیدی جلو نسبت دور کاهنده‌ای ( افزایش گشتاور ) دارد و مجموعه خورشید عقب مسیر قدرت را عکس نمود و همچنین نسبت دور دنده عقب را بیشتر کاهش می دهد . ( افزایش گشتاور را بیشتر افزایش می دهد . ) در سال ۱۹۴۸ بیوک جعبه دنده داینافلو را ارائه داد و اولین اتومبیلی بود که در آن موفق شده بودند جعبه دنده اتوماتیک را با مبدل گشتاور هیدرولیکی به کار برند که با استفاده از مجموعه خورشیدی حرکت مستقیم دنده یک و دنده عقب را شامل می شد و اهرم تعویض دنده جعبه دنده را به محور خروجی مبدل گشتاور بدون دنده های اضافی مربوط می سازد . ضریب ماکزیمم در مبدل گشتاور ۱ : ۲۵/۲ و نسبت دنده در دنده یک ۱ : ۸۲/۱ می باشد که دارای کشش عالی در سربالایی‌ها بوده و حالت ترمز موتوری در سرازیری‌ها را نیز دارا می باشد کاربرد عمومی جعبه دنده‌های اتوماتیک که ناشی از رشد صنعتی بوده است . جعبه دنده های اتوماتیک فورد ترکیبی است از یک مبدل گشتاور ۳ عنصری و یک سیستم مجموعه خورشیدی که شامل ۳ دنده جلو ( ۳ سرعته ) و یک دنده عقب می باشد . ضریب ماکزیمم مبدل گشتاور آن برابر ۱: ۱/۲ می باشد . مسیر حرکت از مبدل گشتاور شروع می شود و دارای نسبت دنده متوسط ( دنده دو ) ۱ : ۴۸/۱ ( افزایش گشتاور کم ) با تعویض دنده به طور خودکار بوده و همچنین دارای نسبت دنده یک ۱ : ۴۴/۲ ( افزایش گشتاور زیاد ) که برای عبور در سر بالایی ها و حالت ترمز موتوری در سرازیریها می‌باشد طراحی شده است. کرایسلر دارای جعبه دنده اتوماتیک دو سرعته به نام پاور فلایت می‌باشد که دارای یک مبدل گشتاور ۳ عنصری ( توربین پمپ استاتور ) و دو مجموعه خورشیدی با نسبت دنده هایی به منظور درگیری دنده یک دنده عقب و دنده مستقیم می باشد . هنگام حرکت مسیر قدرت از مبدل گشتاور که دارای ضریب ماکزیمم گشتاوری ۱ : ۷/۲ است شروع می شود و در دنده یک نسبت دنده ۱ : ۲۷/۱ می‌باشد که به طور خودکار در دنده مستقیم قرار می گیرد . ( در دنده مستقیم نسبت دنده ۱ : ۱ است و در صورت لزوم نسبت مبدل گشتاور اعمال می گردد . ) این جعبه دنده نیز توسط اهرم تعویض دنده به طور دستی در دنده یک ( برای حرکت در سربالایی و سرازیری ) قرار می گیرد .

طرح جدید جعبه دنده اتوماتیک اولتراماتیک مربوط به اتومبیل پاکارد نشان می دهد که دارای مبدل گشتاور ۴ عنصری و یک مجموعه دنده‌های خورشیدی است که مشابه جعبه دنده داینافلوی بیوک می باشد و قادر است تا وضعیت‌های دنده مستقیم دنده یک و دنده عقب را درگیر نماید . مسیر قدرت مانند جعبه دنده داینافلو در حرکت به جلو از مبدل گشتاور شروع شده و بدون کمک دنده‌های اضافی به محور خروجی منتقل می‌گردد . مبدل گشتاور آن دارای یک کلاچ اصطکاکی برای وضعیت دنده مستقیم می باشد که به طور خودکار عمل می کند و در سایر وضعیت ها کلاچ اصطکاکی مبدل گشتاور قطع می باشد که مبدل می تواند حد اکثر نسبت گشتاوری ۱ : ۴/۲ را منتقل نماید . نسبت در دنده یک ۱ : ۸۲/۱ می باشد که جعبه دنده به وسیله اهرم تعویض دنده می تواند در این وضعیت برای عبور در سر بالایی و سرازیری قرار گیرد .

جعبه دنده های اتوماتیک استودبکر که به وسیله بورگ وارنر ارائه گردید دارای مبدل گشتاور ۳ عنصری با یک کلاچ حرکت مستقیم و دو مجموعه خورشیدی که ۳ دنده جلو و یک دنده عقب می باشد طراحی گردیده است . حداکثر ضریب افزایشی مبدل گشتاور ۱ : ۱۵/۲ است که دارای وضعیت دنده متوسط دنده مستقیم دنده یک و دنده عقب می باشد و نسبت دنده ها عبارتند از دنده یک ۱ :۳۱/۲ دنده دو ۱: ۴۳/۱ و دنده سه ۱ : ۱ برای حرکت در سر بالایی و سرازیری با دنده یک توسط توضیحات بعدا گفته خواهد شد. تا سال ۱۹۵۵ طراحی جعبه دنده‌های اتوماتیک کامل گردید و از آن تاریخ به بعد با اتخاذ تصمیم مشترک و استاندارد اکثر کارخانجات آن را به کار بردند به طوری که امروزه بیش از ۹۰ درصد اتومبیل‌های امروزی آمریکایی مجهز به جعبه دنده های اتوماتیک می باشند . جعبه دنده اتوماتیک اولترا ماتیک مربوط به اتومبیل پاکارد مسیر قدرت در آن و در جعبه دنده اتوماتیک پاورگلاید و سایر جعبه دنده‌های اتوماتیک ۲ سرعته یکسان می باشد . شرح این که چگونه یک جعبه دنده اتوماتیک کار می‌کند باید گفت که یک داستان هیجان انگیزی است به وسیله مختصر نگاهی به اصول مقدماتی و اساسی طرز کار آنها می توان فهمید که جعبه دنده های اتوماتیک چه طور کار می کنند و این بسیار ساده است زیرا تمام تعویض های خودکار با استفاده از اصول اولیه طراحی شده‌اند و به طور کلی دارای یک مبدل گشتاور هیدرولیکی و یک مجموعه خورشیدی با نسبت دنده های مختلف می باشند که به وسیله یک سیستم کنترل هیدرولیکی به طور خودکار تعویض دنده ها را انجام می دهد .

ترکیب مبدل گشتاور هیدرولیکی و مجموعه دنده‌های خورشیدی رایج در تعدادی از جعبه دنده های اتوماتیک هم خانواده مانند جعبه دنده‌های تورک فلایت ( کرایسلر ) کروئیز ماتیک ( فورد ) و هیدرا ماتیک ( جنرال موتور ) به کار برده شده است . یکی از بزرگترین مزیت های جعبه دنده‌های اتوماتیک این است که به طور خودکار دنده ها را تعویض می نماید و وظایف راننده را کاهش می‌دهد و در نتیجه او مجبور نخواهد بود که در تعویض دنده ها مهارت خاص رانندگی را دارا باشد و متناسب با مقاومت مسیر که بستگی به وزن سرعت و موقعیت اتومبیل دارد به طور خودکار در مواقع لزوم تعویض دنده ها انجام می گردد . در جعبه دنده های معمولی بر اثر سرعت بیش از حد معمول و یا عدم ایجاد هماهنگی بین سرعت چرخ دنده ها هنگام درگیر شدن توسط یک راننده غیر ماهر باعث استهلاک سریع قطعات خواهد گردید . در صورتی که در جعبه دنده‌های اتوماتیک راننده به یک اهرم تغییر وضعیت دنده ها و پدال گاز احتیاج دارد .

سیستم های کنترل کننده

جعبه دنده‌های اتوماتیک دارای سیستم‌های کنترل‌کننده‌ای می‌باشند که اولا جعبه دنده را با موتور مربوط می‌سازد بدین ترتیب که هرگونه تغییرات موتور را عینا به جعبه دنده منتقل می‌نمایند و باعث تعویض دنده ها می گردند . ثانیا ارتباط راننده با جعبه دنده را به وسیله اهرم تغییر وضعیت به طور دستی بر قرار می سازد که هر کدام به نوبه خود دارای وظایفی می‌باشد:

سیستم کنترل دستی

ارتباط راننده به جعبه دنده را برقرار می‌سازد و تغییر وضعیت اهرم تعویض دنده‌ها را به وسیله اتصالات آن به سوپاپ دستی واقع در بدنه سوپاپ سیستم کنترل هیدرولیکی منتقل می‌نماید .

سیستم کنترل دریچه گاز

این سیستم گشتاور موتور را احساس می‌کند و شامل مجموعه سوپاپ تعدیل فشار در بدنه سوپاپ سیستم کنترل هیدرولیکی می باشد و این سیستم اثر گشتاور ورودی را یا به وسیله اهرم‌های اتصال به طور مکانیکی از پدال گاز به جعبه دنده و یا به وسیله یک اثر خلایی از زیر دریچه گاز کاربراتور به یک واحد کنترل‌کننده خلایی در بدنه جعبه دنده دریافت می کند . اگر در تعویض خودکار دنده‌ها اشکالی پیش بیاید علاوه بر موارد فوق یک ارتباط دهنده دیگری برای جعبه دنده ضروری است و بدین منظور یک سیستم گاورنر پیش بینی شده است تا تغییرات سرعت جاده‌ای اتومبیل را به جعبه دنده منتقل نماید .

سیستم کنترل گاورنر

این سیستم تغییرات سرعت اتومبیل را از دور خروجی جعبه دنده احساس می‌کند و مانند سیستم کنترل دریچه گاز اثر فشار هیدرولیکی را به بدنه سوپاپ سیستم کنترل هیدرولیکی می‌فرستد این سیستم مجهز به مجموعه سوپاپ تنظیم فشار با وزنه های گریز از مرکز می‌باشد. سیستم کنترل دستی کنترل دریچه گاز و کنترل گاورنر قسمت‌هایی از سیستم کنترل هیدرولیکی می‌باشند .

سیستم کنترل هیدرولیکی

این سیستم شامل یک پمپ هیدرولیک جتو و سوپاپ تعدیل فشار برای تکمیل و پر کردن روغن مورد نیاز مبدل گشتاور با تجهیزات مربوطه و ارسال روغن به بدنه سوپاپ جهت تقسیم نمودن به مدارات راه‌انداز کلاچ و باند ( نوار ترمز ) می‌باشد. بدنه سوپاپ مغز سیستم هیدرولیکی و به طور معمول جایگاه سوپاپ دستی سوپاپ کنترل دریچه گاز و یک سوپاپ کنترل دستی برای ایجاد درگیری دنده یک توسط راننده و مجموعه سوپاپ تعویض دنده به طور خودکار می باشد .

سیر تکاملی جعبه دنده

جعبه دنده های اتوماتیک از سالها قبل تا کنون تغییرات چندانی نداشته است و توسعه آنها با تکامل تدریجی اتومبیل‌ها انجام پذیرفته است و با وجود این که وظیفه اصلی آن تغییر و تبدیل دور و گشتاور می باشد مع‌ذالک وضعیت دنده عقب حالت خلاص و همچنین حالت ترمز موتوری در آن پیش‌بینی گردیده است. اتومیبل‌های آمریکایی در طول ۳۰ تا ۴۰ سال اول اختراعشان با استفاده از جعبه‌دنده‌های نسبتا ساده و خوب طراحی گردیدند و در آن جعبه دنده‌های معمولی لغزشی ۳ یا ۴ سرعته به کار برده می‌شد که مجهز به کلاچ اصطکاکی می‌باشد و عمل قطع و وصل آن هنگام تعویض دنده ها به صورت مکانیکی انجام می‌گردد. در همان زمان طرح جعبه دنده های معمولی با استفاده از دنده‌های سیاره‌ای ( مجموعه خورشیدی ) مد نظر قرار گرفته بود که یک نمونه آن در اتومبیل کادیلاک مدل ۱۹۰۴ به کار برده شد و همچنین بیشتر در مدل های قدیمی اتومبیل فورد از جعبه دنده های معمولی دو سرعته با مجموعه خورشیدی استفاده می‌شد که سالهای متمادی شهرت داشت و بالاخره در سال ۱۹۲۸ از رده خارج گردید . 

  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مختصري بر كارهاي انجام شده در دوران كارآموزي 
۱) فيلرگيري اتومبيلهاي پيكان و پژو RD (هر دو يك موتور دارند) كه به شرح زير مي باشد :
ابتدا درب سوپاپ را باز كنيم و بعد با چرخاندن ميل لنگ (بوسيلة چرخاندن پروانه) سيلندر (۱) را در حالت قيچي قرار داده و سيلندر (۴) را فيلرگيري مي كنيم . (فيلر ۳۰ براي سوپاپ دود و فيلر ۲۵ براي سوپاپ هوا) بعد سيلندر ۳ را قيچي كرده سيلندر ۲ را فيلرگيري مي كنيم . سپس سيلندر ۴ را قيچي كرده ۱ را فيلرگيري مي كنيم و در انتها سيلندر ۲ را قيچي كرده و ۳ را فيلرگيري مي كنيم .
) ميزان فرمان  اتومبيل پيكان و پژو RD
ابتدا ماشين را روي چاله سرويس مي آوريم بعد با ميلة مخصوص فاصلة جلوي دو چرخ جلو را اندازه مي گيريم سپس فاصلة عقب دو چرخ جلو را اندازه مي گيريم كه بايد ۴ تا ۶ ميليمتر بيشتر باشد كه در غير اين صورت اگر فاصله كمتر بود با بلندتر كردن ميلة اتصال (بوسيلة شل كردن پيچ آن) و اگر فاصله بيشتر بود با كوتاه تر كردن ميلة اتصال (بوسيله سفت كردن پيچ آن) اين كار را انجام مي دهيم و در پايان براي اطمينان اين كار را دوباره انجام مي دهيم .
۳)تعويض روغن و فيلتر روغن موتور :
براي تعويض روغن و فيلتر روغن موتور ماشين را روي چاله سرويس مي بريم و با بازكردن پيچ ته كارتر روغن سوخته را خارج مي كنيم . پيچ را سفت كرده و بعد از بالا روغن تازه را در موتور مي ريزيم (تعويض روغن معمولاً پس از ۲ تا ۳ هزار كيلومتر كاركرد انجام مي شود ).
۴)باز كردن گيربوكس و بستن آن روي ماشين :
براي بازكردن گيربوكس ابتدا اتصالات به آن را باز مي كنيم كه به اين شرح مي باشند . ابتدا پيچ استارت را باز مي كنيم بعد كلاچ را باز مي كنيم . سپس گاردان را باز كرده و بعد از آن پيچهاي اتصال به موتور را باز مي كنيم از داخل اتومبيل دسته دنده را از گيربوكس جدا مي كنيم و در انتها پيچهاي اتصال به بدنه را باز مي كنيم و با تكان دادن گيربوكس و كشيدن آن رو به عقب با درآمدن شافت ورودي گيربوكس آزاد مي شود . 
براي بستن گيربوكس خلاف كارهاي بالا را انجام مي دهيم و براي جازدن آن شافت ورودي براي اينكه شافت راحت جا برود بايد موتور كمي رو به پائين متمايل شود كه براي اين كار لوله اگزوز را به طرف پائين مي كشيم .
۵) تعويض لنت ترمز (ترمزهاي ديسكي) در اتومبيل هاي پيكان و سمند و ساير اتومبيلهاي ساخت ايران خودرو :
ابتدا چرخ را باز كرده بعد (H پين ها) را كه نگهدارنده لنت هستند باز مي كنيم لنتها را در آورده و لنت جديد را قرارمي دهيم (H پين ها) را جا زده و چرخ را مي بنديم .
۶) بالانس كردن چرخهاي اتومبيل (بوسيلة دستگاه بالانس)
ابتدا چرخ را باز كرده و روي دستگاه مي بنديم . دستگاه را روشن كرده و اطلاعاتي شامل شعاع لاستيك شعاع رينگ و فاصلة لبة رينگ تا دستگاه را به رايانه دستگاه مي دهيم و دكمه استارت را مي زنيم چرخ شروع به چرخيدن مي كند و پس از پايان اعمال نيرو توسط دستگاه كه به صورت خودكار انجام مي شود چرخ مي ايستد .
حال روي صفحة نمايشگر دو رديف چراغ روشن مي شود كه روي هر رديف شماره اي نوشته مي شود ، چرخ را مي چرخانيم تا يك طرف چراغهايش بطور كامل روشن شوند در همان جا چرخ را نگهداشته و به ميزان عدد نوشته شده روي آن رديف چراغ در همان طرف چرخ و در موازات محور چرخ وزنه اي را به رينگ وصل مي كنيم و در انتها دوباره آنرا چك مي كنيم .
۷) در آوردن و جا زدن ديفرانسيل پيكان و پژو RD :
ابتدا چرخهاي عقب را باز كرده و بعد بوسيله پولوس كش پولوسها را در مي آوريم بعد گاردان را باز مي كنيم و روغن ديفرانسيل را تخليه مي كنيم بعد پولوسها را به خارج مي كشيم و ديفرانسيل را در مي آوريم بعد از تعمير نيز ابتدا پولوسها ره به طرف پايين فشار مي دهيم و بعد از جا زدن ديفرانسيل آنها را به طرف داخل فشار مي دهيم تا جا بروند و بقيه پيچهاي قسمتهاي ديگر را مي بنديم . (اشكال ديفرانسيل به علت فاصله  افتادن بين كرانويل و پينيون است يا خورده شدن دندهاي يكي از آنها).
۸) تعويض واشر سرسيلندر اتومبيلهاي پيكان و پژو RD :
اين كار زماني انجام مي شود كه واشر سرسيلندر بسوزد كه در اين صورت آب و روغن در موتور قاطي مي شوند و موتور خوب كار نمي كند . براي تعويض واشر سرسيلندر ابتدا درب سوپاپ را باز مي كنيم سپس آب رادياتور را تخليه مي كنيم بعد لوله اگزوز را باز مي كنيم (اگر موتور انژكتوري را باز كنيم) و ساير قسمتهاي آن را باز كنيم سپس پيچهاي اتصال دهندة الاكولنگي سوپاپها را كه آنها را به موتور وصل مي كنند باز كنيم و در انتها پيچهاي سرسيلندر را به صورت حلزوني(از وسط به طرف بيرون) باز مي كنيم .
بعد سرسيلندر را شسته و تميز مي كنيم بعد به وسيلة چسب اكواريوم واشر جديد را مي چسبانيم و بعد اتصالات هوا و دود به موتور را با قرار دادن واشر جديد و چسباندن آن به موتور وصل كرده و پيچهاي آنرا مي بنديم بعد براي بستن سرسيلندر از تركمتر كه وسيله اي است كه ماكزيمم نيرو را تنظيم مي كند استفاده مي كنيم بعد الاكلنگي سوپاپها را بسته و فيلرگيري مي كنيم و ساير قسمتها را كه باز كرده ايم مي بنديم و آب رادياتور را از آن مي ريزيم و براي امتحان چند دقيقه اي موتور را مي گذرانيم تا در جا كار كند .
۹) تنظيم كلاچ (كلاچهاي هيدروليك)
 ابتدا كلاچ را مي گيريم تا ببينيم در كجا عمل مي كند . اگر خيلي بالا يا پائين بگيرد با پيچاندن پيچ تنظيم شيش كلاچ اين عيب را برطرف مي كنيم .
۱۰) تنظيم ترمز هيدروليكي :
در سيستم هيدروليكي ممكن است كه هوا وارد لوله شود و در هنگام فشار دادن پدال ترمز به علت وارد نشدن نيروي كافي به پمپ پائيني ترمز عمل نكند كه براي رفع اين اشكال ابتدا چندبار پدال را فشار مي دهيم تا به اصطلاح پر شود بعد پدال را پائين نگه داشته و بوسيلة پيچ هواگيري هواي آنرا خارج مي كنيم اين كار را ادامه مي دهيم تا هواي سيستم به كلي خارج شود و ترمز با فشار دادن پدال ترمز به راحتي كار كند و ديگر احتياجي به چند بار فشار دادن پدال ترمز نباشد .
۱۱) بستن ترموستات در سيستم خنك كاري :
كار ترموستات اين است كه نگذارد دماي آب از حد معيني پائين تر رود كه آنرا در فصل سرما براي زود گرم شدن موتور و كاهش استهلاك موتور بر روي سيستم خنك كاري نصب مي كنند .
طريقة عمل كردن ترموستات به اين صورت است كه وقتي آب در مجاري عبور آب در سيلندر به حركت درآمد و گرماي موتور را گرفت گرم مي شود و به رادياتور برمي گردد و پس از خنك شدن دوباره به موتور برميگردد . اما در فصل سرما با بستن ترموستات در مسير آب گرم شده از  گرماي موتور تا به دماي ۷۳درجه سانتيگراد نرسد . ترموستات به آن اجازة عبور را نمي دهد و به اين ترتيب موتور زودتر به دماي مناسب مي رسد .
براي بستن ترموستات دريچة آنرا باز كرده آنرا در محل قرار داده و سپس واشر آب بندي را روي آن مي چسبانيم و بعد پيچهاي درپوش آنرا سفت مي كنيم .
۱۲) تعمير ديفرانسيل :
براي اين كار بعد از باز كردن ديفرانسيل از روي ماشين پيچهاي دو قطعة نگهدارنده را باز مي كنيم روي يكي از دنده هاي كرانويل كمي رنگ مي زنيم و قبل از خشك شدن كمي آنرا      مي چرخانيم تا با دنده هاي پينيون درگير شود بعد جاي رنگ را مي بينيم اگر در طرف بيروني دنده هاي پينيون اثر رنگ بود در طرف پينيون چند قطعه واشر(به ميزان لازم كه با توجه به كار عملي و تجربه بدست مي آيد تعداد واشرها معين مي شود) قرار مي دهيم و اگر در طرف داخلي دنده هاي پينيون اثر رنگ بود در طرف كرانويل چند قطعه واشر قرار مي دهيم بعد قسمت نگهدارنده را مي بنديم و ديفرانسيل را روي ماشين سوار مي كنيم .
۱۳) تعمير چهار شاخ گاردان :
بعد از باز كردن گاردان از روي ماشين بوسيلة گيره و خار جمع كن خارهاي چهار شاخ گاردان را درآورده و بوسيلة ضربه زدن پيستونهاي آنرا درآورده و بعد از تعمير و روغن كاري آنها را سرجايشان قرار داده و خارهاي آنها را جا زده و گاردان را روي ماشين سوار مي كنيم . 
باز كردن گاردان از روي ماشين بوسيلة باز كردن چهار پيچ اتصال دهندة آن به ديفرانسيل انجام مي پذيرد .
۱۴) تعمير كلاچ اتومبيلهاي پيكان و پژو RD‌ :
بعد از باز كردن گيربوكس و جداكردن كلاچ ممكن است با يكي از عيوب كلي زير مواجه باشيم :
۱٫ صاف شدن لنت صفحه كلاچ كه با لنت كوبي جديد جبران مي شود .
۲٫ تاب داشتن صفحه كلاچ كه در اين صورت صفحه كلاچ تعويض مي شود .
۳٫ صاف شدن و خورده شدن هزار خاري توپي صفحه كلاچ كه در اين صورت نيز صفحه كلاچ تعويض مي شود .
۴٫ خورده شدن و آسيب ديدن بلبرينگ كلاچ كه به علت زياد قرار دادن پا بر روي كلاچ صورت مي گيرد و بايد در اين صورت آنرا تعويض كرد .
نصب و تنظيم ميل بادامك جديد
اين دستورات يك راهنمايي اساسي براي نصب ميل بادامك را براي شما مهيا مي سازد و بايد توسط يك تست دقيق كامل شود. اغلب خرابي هاي ميل بادامك نو بيشتر به نصب نادرست مربوط مي شود تا به نقايص موجود در ميل بادامك يا ليفترها :
قبل از شروع كردن :
به راهنماي دستي تعمير موتور جهت آگاهي بيشتر از ويژگي ها و جزئيات موتور خودتان مراجعه كنيد سوراخهاي ليفتر را براي دندة   تخم مرغي شكل زيادي چك كنيد . اگر سوراخها پوسيده شده اند قالب نياز به تعمير يا تعويض خواهد داشت.
پوش رودهاي خود را از نظر پوسيدگي و راستي چك كنيد.
بازوهاي روكر را از نظر ترك خوردگي يا پوسيدگي چك كنيد اگر شما مي خواهيد يك ميل بادمك كه داراي درجة بلندي بيشتري نسبت به قبلي است را نصب كنيد ، نوكهاي بازوهاي روكر را با دقت بيشتري از نظر پوسيدگي چك كنيد . پوسيدگي نامنظم روكر موجب سرعت در پوسيدگي مي شود و به سوپاپ اجازة عملكرد مناسب را نمي دهد.
فنرهاي سوپاپ ار از نظر فشار صحيح چك كنيد . اگر فنر سوپاپ زير فشارseat #75 باشد بيشتر از ۱۰% زير ميانگين باشد تمام دستگاه را تعويض كنيد در اينجا يك راهنما جهت فشارهاي فنري مناسب براي عمكرد جادهاي ميل بادمك موجود مي باشد.
با سوپاپ باز هرگز از فشار pound 375 بالاتر نرود.
اگر شما د حال تعويض يك ميل بادامك خراب هستيد ، قبل از نصب ميل بادامك جديد اول دليل خرابي قبلي را مشخص كنيد ممكن است علتي براي خرابي وجود داشته باشد كه ميل بادامك جديد را نيز خراب كند .
بعد از اينكه ميل بادمك كهنه را بيرون آورديد موتور را تميز كنيد تمامي ناخالصي ها و روغن هاي كثيف را برطرف كنيد حتي كمترين ناخالصي موجود ميل بادمك مي تواند ميل بادامك جديد را نيز خراب كند.
نصب ميل بادامك:
قبل از نصب ميل بادامك جديد ، به دقت پره هاي ميل بادامك ،      حفره هاي روغن ، سطوح ژورنال ياتاقان را كه ممكن است در حمل و نقل آسيب ديده باشد چك كنيد . از يك حلال ملايم جهت رفع هر گونه تراشة فلزي استفاده كنيد . از هيچگونه عامل تميز كنندة ساينده استفاده نكنيد . ميل بادامك را توسط يك حوله نرم يا هواي فشرده خشك كنيد.
چرخ زنجير خور ميل بادامك (يا ۳ تا۴ عدد پيچ بلند) را به عنوان يك دسته هنگام نصب ميل بادامك جديد وصل كنيد . ميل بادامك را با روغن مخصوص آماده شده روغن كاري كنيد به آرامي ميل بادامك را با حركتي چرخي درون قالب موتور وارد كنيد مواضب باشيد كه به ياتاقانهاي ميل بادامك آسيبي نرسانيد .(تذكر : اگر طرف ژورنال ميل بادامك بر روي لبه ياتاقان ميل بادامك كشيده شود ، ياتاقانهاي ميل بادامك به سادگي آسيب نمي بيند). هنگامي كه ميل بادامك در جايش قرار گرفت از چرخيدن آن بطور آزاد اطمينان حاصل نماييد.
ليفترهاي متغير rhoad تنها نوعي فيلتري هستند كه قبل از نصب نياز به پر شدن توسط روغن دارند براي پر كردن لفترهاي rhoad توسط روغن ،هر ليفتر را به صورت كامل درون يك ظرف روغن فرو ببريد و پلونگر داخلي را همراه با يك پوش رود فشار دهيد تا به ته برخورد كند . براي چند ثانيه آن را نگه داريد و سپس به آهستگي آنرا رها نماييد ابتكار را تا زماني كه ليفتر پر از روغن شده ادامه دهيد . فرو بردن ليفتر در روغن به تنهايي نمي تواند باعث پر شدن آن شود انواع ديگر ليفترهاي هيدروليك را قبلاً با روغن پر نكنيد ليفترها را با روغن مخصوص آغشته كنيد ، مخصوصاً قسمتهاي ته را ، و آنها را درون سوراخها قرار دهيد    ميل بادامك را بچرخانيد تا از حركت آزادانه ليفتر به سمت بالا و پايين اطمينان حاصل نماييد.
دستگاه تايمينگ را نصب كنيد رشته سوپاپ را براي سيلندر۱# نصب نماييد آنرا تنظيم كنيد و از كاركرد آن در هنگام بالاترين درجه بلند كردن اطمينان حاصل كنيد :
سوپاپ را به وضوح پيستون چك كنيد : شما بايد ۹۰% براي ورودي و ۱۰۰% براي خروجي حداقل داشته ياشيد بايد سوپاپ به تصفيه قالب نيز چك شود اگر بزرگتر از سوپاپهاي زمينه استفاده شده است.
نگاه دارند فنر سوپاپ را به هادي سوپاپ يا سيل سوپاپ براي تصفيه چك كنيد شما بايد حداقل ۶۰% داشته باشيد البته ۱۲۰% ترجيح داده ميشود.
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ديفرانسيل دستگاهي است که قدرت موتور راطبق احتياجات هريک از چرخهاي عقب بين آنها تقسيم مي کند .در سر پيچها و دست اندازها هر دو چرخ يک مقدار نيرومصرف نکرده بلکه يکي کمتر و ديگري زيادتر دور داشته بدين لحاظ چرخها روي يک محور سوار نشده هرکدام داراي محور جداگانه اي مي باشند و ديفرانسيل قدرت موتور را بنا به احتياج هر يک از چرخها بين آنها تقسيم مي کند.
ديفرانسيل در واقع دستگاه يا مجموعه چرخدنده اي است که بين دو محور قرار مي گيرد و به آنها امکان مي دهد در صورت لزوم با سرعتهاي متفاوت بچرخند و در عين حال گشتاور هم منتقل کنند.
فرض کنيد ديفرانسيلي در کار نباشد و هر دو  چرخ عقب به دو سر يک ميله صلب متصل هستند. در اين حالت چرخها همواره با هم و با سرعت برابر مي چرخند و سعي مي کنند همواره مسافتي برابر هم را طي کنند. در چنين شرايطي اگر خودرو قصد عبور از پيچي را داشته باشد، لاستيک داخلي مسافت کمتري را طي خواهد کرد و در نتيجه به سرعت ساييده خواهد شد؛ در اين حالت کنترل خودرو نيز دشوار است.
وجود ديفرانسيل از بروز چنين مشکلاتي جلوگيري مي کند و به چرخ بيروني اين امکان را مي دهد که سريعتر بچرخد و در حين عبور از پيچ، نسبت به چرخ داخلي مسافت بيشتري را طي کند.
ديفرانسيل شامل دو دنده مرتبط به پلوس مي باشد که بنام دنده پلوس ناميده مي شود و نيز دو دنده پينيون که بر روي دنده پلوس مي گردند. (شکل۳-۱۰) پينيونها نيز توسط يک محور به هم متصل هستند. وقتي اتومبيل در جاده مستقيم حرکت مي کند، دنده پينيونها حول محور خود نمي چرخند بلکه کلاً بصورت يکپارچه حول دنده پلوسها مي گردند و آنها به حرکت در مي آورند. اما هنگاميکه اتومبيل وارد پيچ مي شود، چرخ داخلي مسافت کوتاهتر و چرخ بيروني مسافت بيشتري را طي مي کند. دنده ها پينيونهاي ديفرانسيل به هر دو دنده پلوس گشتاور مساوي وارد مي کنند. اما نامساوي بودن بارهايي که چرخها وارد مي کنند سبب مي شود که دنده پينيونها چرخش حول محور خود را آغاز کنند. آنها در پيرامون دنده پلوس مرتبط با چرخ داخلي که آهسته تر مي چرخد حرکت مي کنند. در نتيجه سرعت دنده پلوس مرتبط با چرخ بيروني به همان اندازه افزايش مي يابد.
شکل۳-۱۰ اساس کار ديفرانسيل
۲ / ( تعداد دور دنده پلوس اول+ تعداد دور دنده پلوس دوم )  = تعداد دور کرانويل
با توجه به رابطه فوق اگر يک چرخ شروع به لغزش و بکسواد کند، چرخي که کشش خوبي دارد از سرعت خود کم مي کند و متوقف مي شود؛ در نتيجه ممکن است خودرو متوقف شود و نتوان آن را به حرکت در آورد. براي جلوگيري از اين امر در برخي از اين ديفرانسيلها از سيستم خاصي استفاده       مي کنند؛ بدين صورت که از کلاچهاي چند صفحه اي در پشت دنده پلوسها استفاده مي شود که توسط هزار خار به دنده پلوسها متصلند. (شکل۳-۱۱) اين سيستم باعث مي شود که چنانچه يک چرخ بکسواد کند، چرخ ديگر حرکت خود را از دست ندهد. در واقع در موارد ويژه اي ديفرانسيل عمل خود را انجام نمي دهد.
 
دیفرانسیل مرکزی/واحد کوپلینگ هیدرولیکی
اجزا:
مجموعه ی واحد کوپلینگ هیدرولیکی و دیفرانسیل مرکزی ( CD/VCU  ) قلب سیستم یکپارچه محرک هست. پیشروی اوراق کردن مجموعه تا جایی ممکن است که در شکل های زیر نشان داده شده ، اینها قطعاتی هستند که براحتی جدا میشوند. مجموع وزن قطعات حدود ۲۵ پوند است.(حدود ۱۱٫۵ کیلوگرم)
پوسته یک چرخ دنده ی محرک حلزونی(۴۴ دندانه)  دارد که روی سطح خارجی ان، در یک انتها با پوسته یکی شده و یک دنده رینگی (۶۰ دندانه) دارد که روی سطح داخلی در انتهای دیگر است.گشتاور از میل وسط جعبه دنده (یک دنده حلزونی ۳۲ دندانه برای مدل  W5MG1 ، ۳۶ دندانه برای مدل W6MG1) به واسطه ی دنده های محرک و دندانه ها ی رینگی در پوسته به مجموعه ی دنده خورشیدی انتقال داده میشود.
دنده های هرزگرد سیاره ای به شافت داخلی  ) VCU که در گردش به شافت خروجی جلو کوپل شده است) وصل شده است.شافت خارجی VCU   و پوسته مستقیما به حامل سیاره ای ( که به شافت خروجی مرکزی یکی شده است) متصل شده است.
شافت خروجی جلو گشتاور را مستقیما به جعبه دنده کمک و از انجا هم به دیفرانسیل عقب  انتقال میدهد.
درون VCU صفحه ها به طور متناوب به شافتهای داخلی و  خارجی متصل شده اند و در یک مایع سیلیکونی می چرخند. هنگامی که یک اختلاف سرعت چرخشی بین دو شافت وجود دارد ، صفحه ها سعی دارند روغن را برش دهند ، باعث میشود که سیال گرم شود و منبسط شود و  صفحه ها به هم قفل شوند. این باعث میشود که گشتاور از چرخهایی که می لغزند ( متصل شده به شافت و صفحه های  با سرعت بیشتر) به انهایی که اهسته تر می چرخند (همراه کشش بیشتر ) منتقل شود.

  
مونتاژ ترانس اکسلTransaxle Assembly))
Transaxle یک گیربکس ترکیب شده با دیفرانسیل در یک واحد است. ترانس اکسل ها به طور رایج در خودروهای موتور-جلو، محرک جلو هستند، اما انها همچنین در خودروهای موتور جلو، محرک عقب مانند C5 Corvette نیز یافت می شوند. دو مدل ترانس اکسل دستی ، مدلهای ۳۰۰۰GT VR4   و Stealth Twin Turbo هستند که برای نه سال تولید می شدند.ترانس اکسل (W6MG1) از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۳ تولید میشد. از سال ۱۹۹۴ تا اخر تولید کردن (که سال ۱۹۹۶ برای Stealth و سال ۱۹۹۴ برای VR4 بود)، یک ترانس اکسل شش سرعته به کار گذاشته می شد(W6MG1). گترگ(لغت المانی) منحصرا ترانس اکسل یکپارچه رانش( AWD )را برای میتسوبیشی در کارخانه خود در نیوتون،جنوب کالیفرنیا،امریکا، منحصرا تولید کرد.
در هر دو مدل یک کلاچ تک صفحه ای خشک دیافراگمی گشتاور موتور را به شافت ورودی ترانس اکسل منتقل میکند. شافت ورودی، وقتی کلاچ درگیر است، در یک دور یکسان با موتور می گردد.شافت میانی و دو شافت خروجی هم مرکز به خط محرک متصل شده اند و هر گاه چرخی بگردد می چرخند.
چرخ دنده های محرک زوج هستند. برای هر سرعت جلو و عقب دو چرخ دنده ی محرک وجود دارد.همچنین دنده عقب یک چرخدنده ی سوم نیاز است(هرزگرد) برای انکه مسیر گردش را معکوس کند. برای هر جفت چرخ دنده، یکی روی شافت ورودی و دیگری روی شافت میانی سوار شده است. یکی از جفت چرخ دنده ها  گرداگرد شافت روی یک بلبرینگ ساچمه ای شناور است. و چرخدنده ی دیگر این جفت روی شافت خود ثابت شده است. همه ی چرخ دنده ها در همه ی زمان ها با یکدیگر درگیرند.سنکرونیزه ها همراه شافت ورودی می گردند انها کوپلینگ لغزشی هستند و برای درگیر کردن یک چرخ دنده(چرخ دنده ای که روی یک بلبرینگ ساچمه ای شناور است)  به شافت به کار رفته اند.میتسوبیشی از یک سنکرونیزه دو طرف مخروطی برای دنده یک و دنده دو روی شافت میانی و از یک سنکرونیزه یک طرف مخروطی برای بقیه دنده ها استفاده می کند. دسته دنده در گیربکس پنج دنده سه شافت را و در گیربکس شش دنده چهار شافت را کنترل می کند. هر میله ی شافت یک چنگکی را، که روی سنکرونیزه های متناظر با دنده هایش قرار دارد ، کنترل می کند. اگر هیچ کدام از سنکرونیزها درگیر نباشند گیربکس خنثی است و گشتاور از خط متحرک جدا شده است حتی اگر کلاچ درگیر باشد.وقتی که در جابجا کردن سنکرونیزه دنده ای  اشتباهی صورت گیرد صدای ساییدگی شنیده می شود. چرخ دنده ها ی محرک همیشه با دنده های متناظر شان روی شافت ها در هم جا افتاده اند.
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

درپوش فولادي A بدون ميله اندازه گيري كه روغن تا قسمت رزوه شده پر مي شود.
در پوش پلاستيكي B با ميله اندازه را تميز كنيد .
درپوش را مجددا جا بزنيد ولي آنرا بپيچانيد بطوريكه ميله اندازه گيري آن بسمت پائين باشد.درپوش را خارج كنيد سطح روغن بايد در نقطه ۲ باشد.
خصوصيات مهم ديفرانسيل از نوع بلبرينگ 
از پايه هاي به شماره B.ri q50-01 يا Bri q50-02 مي بايست جهت تعمير گيربكس استفاده شود . بطوريكه بتوان در گيربكس هاي تيپ JB2,JB3 بلبرينگهاي دبفرانسيل را براحتي خارج كرد.
دو شاخه كلاچ هنگامي از داخل پوسته خارج مي شود كه از بستهاي اتصال جدا شده باشد .
قبل از اينكه گيربكس را بپايه اختصاصي به شماره Bri q50-01 يا Bri q50-02 متصل كنيد پيچهاي اتصال پوسته كلاچ را باز كنيد .
بعد از خارج كردن بوشهاي راهنما از نقاط C,B گيربكس را روي پايه مخصوص قرار دهيد .
شافت اصلي :     
۱-اكر دنده پيچ در نقطه A فاصله ايي نداشته باشد . ابزار مخصوص B.ri 1003 را روي توپي دنده پاج قرار دهيد و مجموعه را خارج كنيد.
قطعات زير را بترتيب خارج كنيد:
-درب پشت گيربكس 
درب پشت گيربكس مي بايست بطور افقي و در جهت فلش خارج شود . بطوريكه لوله روغن پوسته بتواند از داخل شافت خارج شود.
گيربكس چهار دنده :
دو خار فنري را از شافتهاي اصلي ودوم همراه با واشرهاي آنها خارج كنيد .
گيربكس پنج دنده :
دنده يك را دسته دنده و دنده پنج را از گيربكس با حركت دنده پنج روي ميل ماهك انتخاب كنيد .
مهره شافت اصلي و پيچ شافت دوم را در آوريد .
شافت ميل ماهك را بسمت بيرون نكشيد زيرا پين قفل كننده آن داخل گيربكس مي افتد.
گيربكس را در حالت خلاص قرار دهيد .
يك قطعه چوب بين ميل ماهك دنده پنچ و دنده قرار دهيد و با استفاده از ابزار Bri 31-01  پين را خارج كنيد.
-شافت اصلي قابل تعمير نبوده و احتياج به تنظيم ندارد .
در صورتيكه ژيگلور B از قبل داخل شافت نصب شده باشد قابل تعويض و پياده كردن نمي باشد .
كانال مربوط به دنده پنچ را روي شافت تميز كنيد .بلبرينگ . كاسه نمد لبه دار هميشه با شافت اصلي در تماس هستند .محل نشست بلبرينگ و كاسه نمد را روي شافت محل باز ديد و در صورت خوردگي شافت اصلي را تعويض نمائيد.
 
شافت دنده عقب 
شافت مخصوص 
شافت دنده عقب قتابل تعمير نمي باشد . شافت دنده عقب و دنده عقب يكپارچه بوده و كامل تعويض مي شود . و احتياج به تنظيم ندارد.
كليپسها مي بايست در هر پياده و سوار شدن تعويض شوند. هنگام سوار كردن كليپس ها از دنباريك استفاده كنيد مراقب باشيد كه به كليپس ها صدمه نرسد.
خارج كردن دنده ها
شافت را به همراه مجموعه دنده ها يش از انتها به گيره ايي كه داراي فكهاي نرم باشد ببنديد و دنده ها را بترتيب از راست به چپ از روي شافت خارج سازيد. 
سوار كردن
براي سوار كردن دنده ها پس از تعويض قطعات مورد لزوم و دوغنكاري بترتيب پياده كردن آنها را سوار كنيد .
بطور صحيح قطعات زير را سوار كنيد :
دنده ۱و۲و۳و۴و دنده ۵ را همرا با كشويي و مغزي كشويي , با لغزانده روي شافت جا بزنيد .
فنرهاي النگويي مي بايست به انتهاي كليپس ها متصل بشوند.
ديفرانسيل از نوع بلبرينگي 
عمليات فوق پس از جدا كردن پوسته ها انجام مي شود.
پياده كردن 
مجموع دبفرانسيل را بچرخانيد و از نحل ۴۵ به يك گيره با فكهاي نرم متصل كنيد .
كليپس فنري حلقوي ۴۶ را همراه با واشر خاردار ۴۷ خارج كنيد .
دنده پولس ۴۸ را خارج كنيد تا بتوانيد شافت هوزينگ ۴۹ را خارج نمائيد.
در گيربكسهاي JB5,JB4 
پين استوانه ايي ۷۴ را خارج سازيد.
بوش ۷۳ را خارج كنيد .
دنده هرز گرد ۵۰ و واشر كردي ۵۱/۱ خارج سازيد .
مواظب باشيد كه واشر ها با هم قاطي نشوند.
انتهاي شافت را خارج كنيد تا بتوانيد دنده كيلومتر شماره ۴۱ را خارج سازيد.
خارج كردن 
اورينگ ۳۸ را خارج كنيد.
كاسه نمد ديفرانسيل ۳۹ را توسط يك سنبه و چكش ابتدا يك پهلو كنيد و توسط ضربه چكش و با كمك انبردست آنرا خارج سازيد . مواظب باشيد كه به هزار خار دنده پلوس صدمه نرسد .
براي خارج كردن كرانويل از پوسته و صدمه ديدن كرانويل با گذاشتن قطعه چوبي زير دنده كرانويل و با فشار دادن توسط پرس خار قفلي ۴۰ را خارج كنيد.
سپس با فشار پرس روي دنده پلوس ۵۲ مجموعه ديفرانسيل را خارج كنيد , و چنانچه واشر ۴۳ كه پشت واشر ۴۴ قرار دارد در محل باشد آنرا خارج سازيد.
جازدن مجدد 
جا بزنيد :
تيپ اول : قطعه ۴۴ همراه با ۴۱و۴۳
تيپ دوم و سوم : قطعه ۴۴و سپس ۴۱
تيپ چهارم و به ترتيب تعميرات : قطعه ۴۴ و سپس ۴۳ و ۴۱ 
توضيح : در تمام تيپها واشر تنظيمي ۴۴ مطابق شكل قرار مي گيرد .
ديفرانسيل را در داخل پوسته كلاچ و ديفرانسيل جا بزنيد .
توسط پرس :
يك تكه چوب را زير كرانويل قرار دهيد .
-اطمينان حاصل كنيد كه ضخامت كليپس حلقوي برابر شكاف محل نشست أن است . خار فنري را بر روي ابزار B.ri q46 قرار داده و آنرا روي شافت دنده پلوس بگذاريد .سپس ابزار مخصوص Bri q46 به شماره ۲ را روي ابزار به شماره ۱ قرار داده توسط پرس خار فنري را جا بزنيد .ابزار مخصوص را خارج كنيد و با چرخاندن دنده ها اطمينان حاصل كنيد كه دنده كيلومتر شماره براحتي مي چرخد.
سوار كردن مجدد 
نكات مهم 
تيپ اول JB
هنگام سوار كردن مي بايست پين ۷۴ تعويض شود .توسط ابزار مخصوص به شماره Bri 31-01 دنده كيلومتر شماره ۴۱ را در محل خود نصب كنيد.
توضيح : دقت كنيد به هزار خار دنده پلوس صدمه اي نرسد .
با استفاده از ابزار مخصوص به شماره  B.r q45  كاسه نمد ديفرانسيل را در محل خود قرار دهيد . 
توجه : اين كاسه نمد بدون اينكه گيربكس پياده شود قابل تعويض مي باشد.
تنظيمها 
سفتي بلبرينگ ديفرانسيل 
سفتي بلبرينگ كهنه ۰ تا۱٫۶ dan
سفتي بلبرينگ نو ۱٫۶ تا ۳٫۲ DAN
اين عمليات بعد از پياده كردن و جدا كردن پوسته ديفرانسيل انجام مي شود.
ديفرانسيل از نوع بلبرينگ زاويه دار :
با استفاده از ابزار مخصوص FACOM M50 و كاهش دهنده K232 و S232 مهره ديفرانسيل را خارج كنيد .
سپس واشر تنظيم به شماره ۷۹ را خارج كنيد . با استفاده از پرس مجموعه قطعات را از شافت دنده پلوس جدا سازيد .
پياده كردن :
مجموعه كرنويل را برگردانده و به يك گيره با فكهاي نرم اتصال دهيد . كليپس فنري ۴۶ و واشر خار دار ۴۷ را خارج كنيد .سپس دنده پلوس را بيرون بكشيد .
پين استوانه اي ۷۴ را خارج كرده و شافت ۴۹ را در آوريد. سپس بوش ۷۳ و دنده ۵۱ و واشر ۵۱ را خارج سازيد و هر واشر را به دنده هرز گرد خودش متصل سازيد.
شافت دنده پلوس و در صورت لزوم دنده كيلومتر شمار را خارج سازيد.
ت.جه : چنانچه دنده كيلومتر شمار از محل خود خارج شود مي بايست تعويض شود.            
 پياده كردن 
اورينگ ۳۸ را خارج كنيد .
كاسه نمد ديفرانسيل ۳۹ را توسط يك سنبه و چكش ابتدا يك پهلو كرده و سپس به كمك انبر دست آنرا خارج كنيد .
مراقب باشيد كه به هزار خار دنده پلوس صدمه اي نرسد .
براي قفل كردن كرانويل از ابزار مخصوص B.ri 1057 كه به پوسته ديفرانسيل پيچ مي شود استفاده كنيد .
ديفرانسيل و پوسته آنرا مجددا جا بزنيد .
بلبرينگ را در انتهاي شافت دنده پلوس روي هوزينگ جا بزنيد . مهره و واشر را جا بزنيد و مطمئن شويد كه در محل صحصح خود قرار گرفته اند(در شكاف انتهاي بلبرينگ )به منظور قفل مردن كرانويل از ابزار مخصوص B.ri 1059 استفاده كنيد.
سوار كردن  
با استفاده از ابزار مخصوص B. ri 31-10 پين استوانه اي جديد به شماره ۷۴ را جا بزنيد .
دنده كيلومتر شمار به شماره ۴۱ را در پوسته قرار دهيد .

انتخاب واشر خار دار:
سه حالت ممكن است وجود داشته باشد:
حالت اول : تمام قطعات كهنه هستند (بلبرينگ , ديفرانسيل و پوسته)در اين حالت واشر ۷۹ را مجددا جا بزنيد و سفتي آنرا چك كنيد .
حالت دوم: بلبرينگ هاي كهنه هستند اما يكي از قطعات عوض شده است (ديفرانسيل يا پوسته):در اين حالت از مهره با ضخامت ۲٫۵۲۵mm استفاده كنيد . سفتي را چك كنيد و در صورت لزوم آنرا تنظيم نمائيد .
حالت سوم:بلبرينگها نو هستند (ديفرانسيل و پوسته ممكن است تعويض شده يا تعويض شده باشند) در اين حالت نيز مانند حالت دوم عمل مي كنيم.
توجه : بلبرينگها را گريس كاري كنيد.
ديفرانسيل از نوع زاويه دار 
حالت اول و دوم : در صورتيكه بلبرينگ ها تعويض نشده باشند سفتي ديفرانسيل مي بايست ما بين ۰ الي ۱٫۶dan باشد.
حالت سوم: چنانچه بلبرينگها تعويض شده باشند سفتي ديفرانسيل          مي بايست ما بين ۱٫۶ تا۳٫۲ باشد . كه اين تعداد نيرو جهت چرخانده ديفرانسيل لازم است .
در صورت تنظيم نبودن سفتي ديفرانسيل :
چنانچه از ضخامت واشر تنظيمي ۰٫۰۵mm كم شود به مقدار ۰٫۷ الي ۰٫۸ دكا نيوتن به مقدار نيروي كشش اضافه مي شود .
توضيح : ضخامت واشر هاي تنظيمي ما بين ۲٫۵۲۵ الي ۲٫۲۲۵ مي باشد كه ۰٫۰۵ كم و زياد مي شود . براي تنظيم جديد كه در ادازه هاي مختلف      مي بايست از واشر هاي تنظيمي جديد كه در اندازه هاي مختلف مي بايست اندازه شود . مجددا سفتي ديفرانسيل را كنترل كنيد و پس از تنظيم مطمئن شويد كه دنده كيلومتر شمار بخوبي مي چرخد .
توسط ترك متر مهره دنده پلوس را به اندازه ۱ الي ۲dan سفت كنيد .سپس ابزار قفل كننده ديفرانسيل به شماره B.ri 1057 را باز كرده و كرانويل را بچرخانيد تا از صحيح قرار گرفتن بلبرينگ ها مطمئين شويد . سپس مجددا ابزار قفل كننده ديفرانسيل به شماره B.ri 1057 را روي پوسته هوزينگ نصب كرده و توسط ترك متر مهره شافت دنده پلوس را به مقدار ۱۳dan سفت كنيد.
ابزار مخصوص قفل كننده ديفرانسيل به شماره B.ri 1057 را باز كنيد .
كنترل سفتي :
ديفرانسيل را چند بار بچرخانيد .
يك سر ريسمان را به دور كرانويل و سر ديگر را به كيلوكش متصل كرده و با كشيدن كيلو كش مقدار سفتي كرانويل را كنترل كنيد.
براي جلو گيري از خراب شدن كاسه نمد و تماس آن با هزار خار دنده پلوس از ابزار مخصوص به شماره B.ri q45 استفاده كنيد .
براي جا زدن كاسه نمد ديفرانسيل از ابزار اختصاصي به شماره B.ri 1058 استفاده نمائيد .
توضيح : كاسه نمد بدون پياده بدون پياده كردن گيربكس از اتومبيل قابل تعويض است.
تعويض بلبرينگها 
سه نوع بلبرينگ برا سه تيپ گيربكس موجود مي باشد:
JB0,JB1.JB3 :
نوع اول به ضخامت   17mm
نوع اول به ضخامت   17/5mm
نوع سوم به ضخامت   17/5mm با شيار 
هنگام تعويض بلبرينگ دقت كنيد كه از بلبرينگي استفاده شود كه با بلبرينگ تعويض شده يا اوليه مطابقت داشته باشد.
     در گيربكسهاي تيپ JB0,JB1,JB3 براي جا زدن بلبرينگها از ابزار مخصوص به شماره B.riq470 استفاده مي شود.
 براي جا زدن بلبرينگ آنرا متصل به ابزار كرده و در محل خود روي پوسته قرار مي دهيم . سپس توسط ضربات چكش و با پرس ابزار را به داخل فشار مي دهيم . توسط ابزار مخروطي فنر را باز كرده و سپس در شيار بلبرينگ قرار مي دهيم .
توجه كنيد كه خار هاي فنري بطور صحيح داخل شيار بلبرينگ قرار گرفته و بلبرينگها روي پوسته ثابت شده باشند.
خارج كردن :
ابتدا توسط خار باز كن در انتهاي خارهاي فنري را باز كرده و آنها را خارج كنيد .سپس توسط چكش با ضربه زدن به بلبرينگها آنها را داخل پوسته گيربكس بياندازيد.
جازدن مجدد:
خارهاي فنري را بطور صحيح  داخل پوسته قرار دهيد.
انگشتي ۵۶ را در محل خود سمت پوسته قرار داده, سپس شافت دسته دنده به شماره ۵۷ را همراه با گرد گير ۵۹ در محل خود روي پوسته جا بزنيد.
دقت كنيد كه سوراخ انگشتي و سوراخ دسته دنده بر هم منطبق باشند.حال پين هاي استوانه اي را جا بزنيد.
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر

این مقاله شامل مواردزیراست.

۱.فهرست کامل مطالب
۲.توضیحات کامل
۳.ذکرمنابع وماخذبرای مطالعه بیشترتمامی توضیحات جداول مواداولیه موردنیاز،….موجوداست.

نحوه ترکیب موادوشرکتهای فروشنده ،لیست خریداران و….دراین مقاله موجوداست.


عتیقه زیرخاکی گنج