گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از آنجائي كه براي طراحي يك مجموعة  مسكوني، آگاهي نسبت به وضعيت مجموعه هايي كه تاكنون در اين شهر به وجود آمده اند و تأثيراتي كه از مرحله طراحي تا زمان استفاده ، از محيط گرفته يا بر آن مي گذارند، ضروري مي نمايد. با عنايت به اين مهم، در اين بخش  از رسالة حاضر، چند نمونة شاخص و تأثير گذار در بخشهاي مختلف شهر انتخاب شده اند تا به ترتيب زماني و با بررسي نكات مثبت و منفي آنها، شناخت دقيق تري از وضعيت اين پديده ها در سطح شهر به دست آيد.
ارائه اطلاعات در مورد اين مجموعه ها در قالب: نمايش موقعيت قرارگيري در شهر، ديدهاي گوناگون در وضعيت موجود از آنها، تصويري بازسازي شده از مجموعه ( برايدرك بهتر بيان معماري آنها) ، همچنين نقشه ها و ساير مشخصات. در موارد لازم، اطلاعات نقشه ها و ساير توضيحات ضروري در ارتباط با بنا اين بررسي را كاملتر ميكند.
۱- مجتمع مسكوني فيروزه:
علت انتخاب:‌اين مجموعه يكي از معدود مجتمعهاي مسكوني مشهد است كه پس از آپارتمانهاي مرتفع در عرصه ساخت و ساز مسكن، به بلند مرتبه سازي روي آورده و امكان زندگي در ارتفاع بيش از ۵۶ طبقه را براي ساكنين، فراهم نموده است.
۱- بررسي ويژيگيهاي كالبدي – فضايي مجموعه:
مجتمع مسكوني فيروزه با تعداد ۱۴۰۰ واحد مسكوني در قسمتي از شهر واقع شده كه بيشترين كابري اراضي آن مسكوني است.
موقعيت شهري و كاربريهاي بافت پيراموني و بلافصل:
اين مجموعه در محدوده بين بلوار شهيد قرني ( بلوار فردوسي) ، بلوار شهيد صادقي (بلوار سازمان آب) و بلوار قاضي طباطبايي واقع شده است. كاربريهاي اطراف آن در حوزه پيراموني عبارتند از:
۱- اورژانس   2- مجموعه فني و حرفه اي  3- هتل صبا
۴- پمپ بنزين   5- بيمارستان خاتم الانبياء  6- مجموعه ورزشي كارگران و مجموعه تفريحي ۷- مجموعه هاي مسكوني با قدمت زياد نظير ۶۰۰ دستگاه،۵۱۲ دستگاه مجموعه مسكوني شركت گاز و مجموعه مسكوني فرهنگيان
كاربريهاي داخل مجموعه و در حوزه بلافصل آن عبارتند از :
۱- مسكوني  2- مركز تجاري ۳- درمانگاه ۴- مسجد 
نظام دسترسيها و الگوي حركت سواره و پياده:
كل مجموعه به ۶ فاز مجزا از يكديگر تقسيم شده كه هر كدام داراي هيات مديره مختص به خود مي باشد و هيچگونه ارتباطي بين فازهاي مختلف وجود ندارد. تفكيك حركت سواره و پياده بدين ترتيب است كه حركت سواره در فضاهاي  ارتباطي كه در بين فازهاي مختلف ايجاد شده اند، صورت مي گيرد و هيچگونه تداخل حركتي سواره در داخل محوطه هاي دروني مجتمع وجود ندارد، مگر در موارد اضطراري.
بررسي نحوه همگني مجموعه با بافت اطراف و محيط:
در اين زمينه مي توان به نكات زير اشاره نمود:
۱- برجها طوري طراحي شده اند كه حداقل سايه اندازي را بر هم داشته باشند.
۲- اگر چه ريتم افقي- عمودي و نيز شكستگيهايي در نما ديده مي شود، وليعدم استفاده از مصالح متنوع، موجب بوجو آمدن سيمايي يكنواخت در بدنه شده است كه البته  وجود تراسها وفضاهاي باز در طبقات و نيز ريتم نما، از تأثير آن كاسته است. 
۳- وجود فضاهاي باز در طبقات بالاي برجها، نكته اي قابل توجه است كه تنها در مورد تعداد واحدهاي معدودي استفاده گشته است و در جاي خود قابل تقدير و تأمل است.
۴- مسأله اشراف مجمع بر منازل مسكوني اطراف و نيز طراحي تراسها رو به فضاي خصوصي بافت مسكوني مجاور، يكي از نكات منفي پروژه است. چرا كه با توجه به نظر  خواهي صورت گرفته از ساكنين، يكي از كابريهاي عمده تراسها، مسأله چشم انداز ذكر شده است كه با درنظر گرفتن اشراف بوجود آمده بر منازل اطراف، مطلوب نمي باشد.
۵- بهتر بود كه حجم برجها با افزايش ارتفاع پلكاني مي شد تا از تأثير ارتفاع زياد آنها بر بافت مجاور بكاهد.
۶- غلبه توده بر فضا، بجاي فضا بر توده از معضلات مجموعه است.
۷- فازهاي مختلف مجتمع با. نرده از محيط پيراموني خود تفكيك شده اند.
۸- كمبود فضاهاي سبز ونشيمن و نيز مكانهاي جمعي مناسب كه بصورتي شايسته تجهيز شده باشند، باعث انرواي ساكنين شده و از بعد اجتماعي مجتمع كاسته است.
۹- فضاي باز مجموعه نيز، عموماً‌ با موزائيك فرش شده است و فضاهاي تجمع جهت گذران اوقات فراغت ونيز ايجاد همبستگي اجتماعي در ساكنين، متناسب با جمعيت مجموعه وجود ندارد.
۱۰- مجتمع تجاري مجموعه در مكاني قرار گرفته كه علاوه بر پاسخگويي به نياز مجتمع با بيرون هم ارتباط كند.
۱۱-سلسله مراتب دسترسي به داخل مجتمع از فضاي باز (محوطه)، به فضاي نيمه باز ( سرپوشيده ) و سپس فضاي بسته صورت مي گيرد كه تركيب مناسبي بنظر مي رسد. همچنين فضاي نيمه باز سرپوشيده مجموعه كه شامل پيلوت ساختمانها مي شود، با قرار گرفتن در سطحي بالاتر از محوطه شخص گشته است. اين فضا شايد بتواند در صورت ساماندهي مناسب، بعنوان يك فضاي اجتماع مطلوب براي ساكنين بخصوص در فصول سرد و باراني، مورد استفاده قرار گيرد و تا حدي كمبود اينگونه فضاها در مجتمع را، جبران نمايد

عتیقه زیرخاکی گنج