گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

چگونه کتاب الکترونیکی بسازیم؟

معرفی نرم افزار Ebook Maker2.1

کتاب الکترونیکی اصطلاحی آشنا در میان کاربران کامپیوتری است .که به طور کلی به فایل هایی که حاوی نوشته ی آموزشی مدون با موضوعی خاص  باشد اطلاق می شود. فایل های راهنمای نرم افزار ها،کتب آموزشی که به صورت سی دی عرضه می شود، فایل های PDFو…ازمصادیق کتاب الکترونیکی هستند.مطمئنا شماتا کنون از کتاب الکترونیکی استفاده نموده اید ولی شاید خودتان هم خواسته باشید از آموزه هایتان یک کتاب الکترونیکی ساخته وعرضه نمایید اگر ما را تا انتهای مقاله همراهی کنید طرز ساختن کتاب الکترونیکی را خواهید آموخت. 


معرفی

نرم افزار Ebook Maker2.1 محصول شرکت نرم افزاری Antssoft از فایلهای “.htm” و “.html“( یا همان فایلهای صفحات وب) ، فایل خود اجرا با پسوند “.exe” می سازد. به عبارتی دیگر فایل های شما را کامپایل می کند.شما می توانید متون آموزشی خود را درقالب صفحات وب طراحی کرده سپس بوسیله این نرم افزار به فایل های خود اجرا تبدیل نمایید با این تفاوت که:

ü       می توانید ازکتاب الکترونیکی خود نسخه ای آزمایشی ساخته که پس ازچند بار باز کردن یا پس از گذشت چند روز غیر فعال شود.

ü        می توانید برای ورود به کتاب الکترونیکی یا دیدن صفحات خاص رمز عبورتعیین کنید.

ü         در صورت ساختن نسخه محدود می توانید با دادن رمز عبور آن را به نسخه ای نامحدود تبدیل کنید.

ü       می توانید برای نرم افزار هایتان فایل راهنما(Help )بسازید.

  • بازدید : 155 views
  • بدون نظر

در این فصل ابتدا مفاهیم پایهای پردازش دادهها شامل: دادهها، اطلاعات و
پردازش که در کتاب مبانی کامپیوتر خواندهاید، یادآوری میشود و سپس در ادامه این
فصل، با برنامه، زبان برنامه نویسی و تقسیم بندی زبانهای برنامه نویسی از نظر نزدیکی
بهزبان محاورهای و لزوم یادگیری یک زبان برنامه نویسی آشنا میشوید.انواع زبانهای برنامهنویسی
زبانهای برنامهنویسی را از نظر اینکه تا چه اندازه به زبان محاورهای ما نزدیک باشند بهصورت
زیر دستهبندی میکنند:
زبانهای سطح پایین :۱زبانهایی که به زبان پردازشگر کامپیوتر ( )CPUنزدیک باشد و
مسلماً از زبان محاورهای ما دور هستند زبانهای سطح پایین نام دارند. زبان ماشین و زبان اسمبلی۲
در گروه زبانهای سطح پایین قرار دارند.
زبانهای سطح بالا :۳زبان برنامهنویسی که به زبان محاورهای ما نزدیک باشد، زبان سطح
بالا نام دارد. تاکنون صدها زبان برنامهنویسی سطح بالا در دانشگاهها و یا شرکتهای کامپیوتری
طراحی و ابداع شدهاند ولی بعضی از آنها عمومی نشدند و مورد استقبال برنامهنویسان قرار نگرفتند و
بعضی از زبانها با آمدن زبانهای جدید منسوخ شدهاند. از میان زبانهای رایج برنامهنویسی میتوان
به زبان Java ،VBو # Cاشاره نمود.
زبانهای سطح میانی :۴زبانهایی در این دسته قرار میگیرند که در آنها دستوراتی برای
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها

مسلماً از زبان محاورهای ما دور هستند زبانهای سطح پایین نام دارند. زبان ماشین و زبان اسمبلی۲
در گروه زبانهای سطح پایین قرار دارند.
زبانهای سطح بالا :۳زبان برنامهنویسی که به زبان محاورهای ما نزدیک باشد، زبان سطح
بالا نام دارد. تاکنون صدها زبان برنامهنویسی سطح بالا در دانشگاهها و یا شرکتهای کامپیوتری
طراحی و ابداع شدهاند ولی بعضی از آنها عمومی نشدند و مورد استقبال برنامهنویسان قرار نگرفتند و
بعضی از زبانها با آمدن زبانهای جدید منسوخ شدهاند. از میان زبانهای رایج برنامهنویسی میتوان
به زبان Java ،VBو # Cاشاره نمود.
زبانهای سطح میانی :۴زبانهایی در این دسته قرار میگیرند که در آنها دستوراتی برای
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها

بالا نام دارد. تاکنون صدها زبان برنامهنویسی سطح بالا در دانشگاهها و یا شرکتهای کامپیوتری
طراحی و ابداع شدهاند ولی بعضی از آنها عمومی نشدند و مورد استقبال برنامهنویسان قرار نگرفتند و
بعضی از زبانها با آمدن زبانهای جدید منسوخ شدهاند. از میان زبانهای رایج برنامهنویسی میتوان
به زبان Java ،VBو # Cاشاره نمود.
زبانهای سطح میانی :۴زبانهایی در این دسته قرار میگیرند که در آنها دستوراتی برای
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها
زبانهای سطح میانی :۴زبانهایی در این دسته قرار میگیرند که در آنها دستوراتی برای
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها


عتیقه زیرخاکی گنج