گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد سيستمهاي ترمز ضد قفل A.B.S رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله :

سيستم بنديكس مكاترونيك II …………………………………………………………………..  1

سيستم بوش ۲ …………………………………………………………………………………………  2

نيپوندسو (تويوتا) ……………………………………………………………………………………..  15

سيستم تويوتا ……………………………………………………………………………………………  17

سيستم ABS چهارچرخ تويوتا …………………………………………………………………..  22

كنترل قدرت سوپرا TRAC ………………………………………………………………………  24

كنترل قدرت كمري ………………………………………………………………………………….  25

سيستم دولفي ABS VI ……………………………………………………………………………  26

كلسي- هايز EBC4 …………………………………………………………………………………  32

مقدمه

سيستم بديكس مكاترونيك II برروي فورت كانتورو مركوري ميستيك مدل ۱۹۹۵ نصب گرديد. انتخاب سيستم كنترل قدرت موجود بر روي اين سيستم اختياري است و به سفارش مشتري انجام مي‌شود.

مكاتورونيك II يك سيستم غير مجتمع چهاركاناله مي باشد و از روي سيستم ترمز اصلي معمولي و يك واحد هيدروليكي نصب شده در بين سيلندر اصلي و ترمزهاي چهارچرخ تشكيل شده است. واحد هيدروليكي خود متشكل است از:

يك محرك هيدروليكي، يك پمپ فشار ABS يك تنظيم كننده الكترونيكي كه جعبة رله اي برروي آن سوار شده و دو عدد شير فشارشكن. ترمز هر يك از چهارچرخ توسط يك شير سلونوئيدي مجزا ومستقل كه در يك محرك هيدروليكي تعبيه شده كنترل مي‌شود در حالتي كه سرعت خودرو بيش از mph3 بوده و يكي از چرخها در آستانة‌قفل شدن باشد شيري باز شده و فشار روغن آن چرخ را آزاد مي كند تا بتواند آزادانه و متناسب با سرعت خودرو حركت كند. اين دوره مي‌تواند در يك ثانيه چند بار تكرار شود. بروز نقص در سيستم ABS هيچ مشكلي براي سيستم ترمز اصلي به وجود نمي آورد.  سيستم كنترل قدرت از همان سيستم اصلي ABS  و يك پمپ و يك شير اضافي كه روي تنظيم كننده هيدروليكي سوار شده استفاه مي كند.


عتیقه زیرخاکی گنج