گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 177 views
  • بدون نظر
This 55-slide powepoint file in English is  made from one of the unique monuments of Esfahan, i.e. Chehel Sotoun Palace
این فایل پاورپوینت شامل ۵۵ اسلاید بی نظیر از اثر تاریخی کاخ موزه ی چهل ستون اصفهان به زبان انگلیسی ا است. 
Some of the slides you will see in this powerpoint file are as follows

این پاورپوینت شامل موارد ذیل است:
mural paintings in Chehel Sotoun Palace
نقاشی های کاخ چهل ستون
cornices
کتیبه های کاخ چهل ستون
statues
مجسمه های کاخ چهلستون
museum in chehel sotoun palace 
موزه ی کاخ چهلستون
museum objects
اشیا موزه
pools
حوض های کاخ چهلستون 
stone lions
شیرهای سنگی کاخ چهلستون
and many more
و بسیاری از موارد دیگر

This file has been made from the file “Chehel Sotoun Palace” in this site. The translation of the original English file is also available in this site. To understand bettter the powerpoint, you are strongly suggested to study the English file and its translation
این فایل از روی فایل کاخ موزه ی چهل ستون که در همین سایت موجود می باشد و به زبان انگلیسی است تهیه شده است. ترجمه ی فایل انگلیسی به زبان فارسی هم در همین سایت موجود می باشد. برای درک بهتر فایل پاورپوینت به علاقه مندان توصیه می شود فایل اصلی به زبان انگلیسی همین سایت را حتما مطالعه فرمایند.
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
This file contains about 150 pictures of Chehel Sotoun Palace in Esfahan
این فایل حاوی حدود ۱۵۰ عکس بسیار زیبا از کاخ موزه ی چهل ستون اصفهان است.
These pictures are as follows:
این عکس ها شامل موارد ذیل می شوند:
Chehel Sotoun Palace کاخ چهلستون
۲٫ Columns ستون ها
۳٫ Paintings نقاشی ها
۴٫ the courtyard محوطه ی کاخ
۵٫ museum’s objects اشیا موزه
۶٫ stone lions شیرهای سنگی
۷٫ statues مجسمه ها
۸٫ Char Shanbeh Souri Room اتاق چهارشنبه سوری
and many more
و بسیاری از موارد دیگر

  • بازدید : 190 views
  • بدون نظر
This file is the translation of the file Chehel Sotoun of this site from English to Persian
این فایل ترجمه ی فایل کاخ موزه ی چهل ستون موجود در همین سایت از زبان انگلیسی به فارسی است.
To better understand the explanations, a detailed powerpoint file is also available for the interested 
people
برای درک بهتر مطالب, فایل پاورپوینت با جزییات کامل در همین سایت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
The original file of this translation in English is also available in this site
فایل اصلی این ترجمه که به زبان انگلیسی است در همین سایت موجود می باشد که به علاقه مندان توصیه می شود.

عتیقه زیرخاکی گنج