گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 186 views
 • بدون نظر
This 55-slide powepoint file in English is  made from one of the unique monuments of Esfahan, i.e. Chehel Sotoun Palace
این فایل پاورپوینت شامل ۵۵ اسلاید بی نظیر از اثر تاریخی کاخ موزه ی چهل ستون اصفهان به زبان انگلیسی ا است. 
Some of the slides you will see in this powerpoint file are as follows

این پاورپوینت شامل موارد ذیل است:
mural paintings in Chehel Sotoun Palace
نقاشی های کاخ چهل ستون
cornices
کتیبه های کاخ چهل ستون
statues
مجسمه های کاخ چهلستون
museum in chehel sotoun palace 
موزه ی کاخ چهلستون
museum objects
اشیا موزه
pools
حوض های کاخ چهلستون 
stone lions
شیرهای سنگی کاخ چهلستون
and many more
و بسیاری از موارد دیگر

This file has been made from the file “Chehel Sotoun Palace” in this site. The translation of the original English file is also available in this site. To understand bettter the powerpoint, you are strongly suggested to study the English file and its translation
این فایل از روی فایل کاخ موزه ی چهل ستون که در همین سایت موجود می باشد و به زبان انگلیسی است تهیه شده است. ترجمه ی فایل انگلیسی به زبان فارسی هم در همین سایت موجود می باشد. برای درک بهتر فایل پاورپوینت به علاقه مندان توصیه می شود فایل اصلی به زبان انگلیسی همین سایت را حتما مطالعه فرمایند.
 • بازدید : 196 views
 • بدون نظر

این فایل پی دی اف شامل توضیح مسجد شیخ لطفالله اصفهان به زبان انگلیسی است که شامل موارد ذیل می باشد:

This pdf file describes the different parts of the Sheikh Lotfo llah Mosque  or the Women’s Mosque (in Esfahan) in English: It consists of several parts such as

معماری مسجد 
architecture
دوره ی ساخت 
period built
موقعیت مکانی 
location
محراب مسجد 
mihrab of the mosque
طاووس زیر گنبد 
the peacock under the dome
 و بسیاری از موارد دیگر
and many more

ترجمه ی این فایل در همین سایت وجود دارد که به علاقه مندان به فرهنگ ایرانی و زبان انگلیسی توصیه می شود.

 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر
This file contains about 150 pictures of Chehel Sotoun Palace in Esfahan
این فایل حاوی حدود ۱۵۰ عکس بسیار زیبا از کاخ موزه ی چهل ستون اصفهان است.
These pictures are as follows:
این عکس ها شامل موارد ذیل می شوند:
Chehel Sotoun Palace کاخ چهلستون
۲٫ Columns ستون ها
۳٫ Paintings نقاشی ها
۴٫ the courtyard محوطه ی کاخ
۵٫ museum’s objects اشیا موزه
۶٫ stone lions شیرهای سنگی
۷٫ statues مجسمه ها
۸٫ Char Shanbeh Souri Room اتاق چهارشنبه سوری
and many more
و بسیاری از موارد دیگر

 • بازدید : 76 views
 • بدون نظر

This wonderful file has 65 beautiful pictures of Hash Behesht Palace in Esfahan

این فایل شامل ۶۵عکس زیبا ازکاخ هشت بهشت اصفهان است.

You can see pictures such as

برخی از عکس هایی که خواهید دید شامل موارد ذیل است:

some Hasht Behesht Palace facades

نماهایی از کاخ هشت بهشت

tile works

کاشی کاری های کاخ

Hasht Behesht on map

هشت بهشت بر روی نقشه

decorations of the palace

تزیینات کاخ

architecture

معماری کاخ

stairways

راه پله ها

pools

حوض ها

fireplaces

بخاری ها

stucco works

گچ کاری های کاخ

the pearl pond

حوض مروارید

Hasht Behesht roof

پشت بام کاخ هشت بهشت

and many more

و بسیاری از موارد دیگر

 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر

.This file contains 135 pictures from Vank Cathedral of Esfahan 

این فایل حاوی ۱۳۵ عکس فوق العاده زیبا از کلیسای وانک اصفهان است. 

:These pictures include

این عکس ها شامل:

all the mural paintings

کلیه ی نقاشی های کلیسای وانک

museum objects

اشیا موزه

statues

مجسمه ها

belfry

ناقوس

graveyard

قبرستان

library

کتابخانه

several parts of the cathedral

قسمت های مختلف کلیسای وانک

Vank museum

موزه ی کلیسای وانک

administrative parts of the cathedral

بخش های اداری کلیسای وانک

memorial of Armenian genocide

نماد نسل کشی ارامنه

and many more

و بسیاری موارد دیگر

Pdf files of the complete description of this Cathedral and a unique powerpoint file are also available in this site
فایل توضیحات کامل کلیسای وانک و ترجمه ی آن و نیز پاورپوینت آن نیز در این سایت موجود می باشد.
 • بازدید : 208 views
 • بدون نظر
This file is the translation of the file Chehel Sotoun of this site from English to Persian
این فایل ترجمه ی فایل کاخ موزه ی چهل ستون موجود در همین سایت از زبان انگلیسی به فارسی است.
To better understand the explanations, a detailed powerpoint file is also available for the interested 
people
برای درک بهتر مطالب, فایل پاورپوینت با جزییات کامل در همین سایت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
The original file of this translation in English is also available in this site
فایل اصلی این ترجمه که به زبان انگلیسی است در همین سایت موجود می باشد که به علاقه مندان توصیه می شود.
 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر
This beautiful powerpoint reflects the wonderful aspects of the oldest bridge in Esfahan, i.e. Shahrestan Bridge. This powerpoint file has been prepared based on the explanations of the original English file of the Shahrestan Bridge of this site. I’m sure you’ll enjoy it.

این پاورپوینت شامل جلوه های زیبای قدیمی ترین پل اصفهان یعنی پل شهرستان می باشد. این پاورپوینت از روی فایل پل شهرستان موجود در همین سایت تهیه شده. مطمینم که از مشاهده ی آن لذت خواهید برد.

To better understand this powerpoint file, I strongly suggest you to get the original English file of Shahrestan Bridge of this site
برای فهم بهتر عکس های این پاورپوینت از شما دعوت می کنم فایل اصلی و ترجمه ی آن را از همین سایت تهیه فرمایید.
 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

این فایل، ترجمه ی فایل پل شهرستان می باشد که فایل اصلی آن به زبان انگلیسی در همین سایت موجود می باشد. این فایل شامل سه صفحه می باشد.

This file is the translation of the file “Shahrestan Bridge” of this site. The original file is in English. All of the difficult and technical words has been translated to Persian for the interested students and people.
این فایل شامل ترجمه ی کلیه ی کلمات دشوار فایل پل شهرستان موجود در همین سایت می باشد که کلیه ی کامات از انگلیسی به فارسی برگردانده شده اند.

 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

این فایل در مورد قدیمی ترین پل اصفهان یعنی پل شهرستان  به زبان انگلیسی است.

This ٍEnglish pdf file is about the oldest bridge in Esfahan, i.e. Shahrestan Bridge.
In this pdf file you can find the following:

در این فایل مطالبی از قبیل:
تاریخچه ی پل
the history of this bridge
دوره ی ساخت
period built
کاربرد پل
usage
معماری پل
architecture
اتاق های مکعبی
cubical chambers
نمایشگاه پل شهرستان
International Exhibition
و … 
And many more
آمده است.

 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر
This 5-page pdf file includes the translation of the English file “Ali Qapu Palace” of this site from English to Persian.
 این فایل شامل ترجمه ی کامل فایل کاخ عالی قاپو می باشد که فایل آن در این سایت موجود می باشد. این فایل پی دی اف شامل ۵ صفحه می باشد.
To understand this translation file, you are strongly advised to study the original English file of this site
برای درک بهتر مطالب این فایل به علاقه مندان توصیه می شود حتما فایل انگلیسی اصلی را از این سایت تهیه و مطالعه فرمایند.
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر
This 22-slide wonderful powerpoint depicts one of the most wonderful palaces in Esfahan, i.e. Ali Qapu Palace
این پاورپوینت ۲۲ اسلایدی جلوه های یکی از شگفت انگیزترین کاخ های ایران یعنی کاخ عالی قاپوی اصفهان را به تصویر می کشد.
Some slides are as follows
برخی از اسلایدها شامل موارد ذیل می باشند:
location
محل کاخ
mural paintings
نقاشی های دیواری
usage of the different stories
کاربرد طبقات مختلف کاخ
pool
حوض کاخ
columned veranda
ایوان ستون دار
architecture
معماری
unique characteristics
ویژگی های منحصر بفرد
acoustic effects
ویژگی های صوتی
and many more
و بسیاری از موارد دیگر

This powerpoint file has been made from the English file “Ali Qapu Palace” of this site
To better understand this powerpoint file, it is strongly suggested to study the original English file of this site
این پاورپوینت از روی فایل زبان اصلی کاخ عالی قاپوی همین سایت درست شده که برای درک بهتر مطالب به علاقه مندان توصیه می شود حتما فایل اصلی را تهیه و مطالعه فرمایند.
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
This English pdf file includes some useful explanations about the most beautiful historical bridge in Iran, i.e. Khaju Bridge. This file contains some information such as the followings
این فایل پی دی به زبان انگلیسی شامل توضیحات درمورد زیباترین پل تاریخی ایران یعنی پل خواجو است. این فایل حاوی مطالبی از قبیل زیر می باشد:
nomenclature
وجه تسمیه
period built
تاریخ ساخت
stone lions
شیرهای سنگی
Artur Pop Mauseleum
مقبره ی آرتور پوپ
Greek Symbols
علامات یونانی
functions of this bridge
کاربردهای این پل
polychrome tiles
کاشی های هفت رنگ پل
and many more
و بسیاری از مطالب دیگر
At the end of the page, the list of sources used is also available
در پایان, لیستی از منابع استفاده شده موجود می باشد.
To better understand the explanations, a translation file and a power point file is also available in this site for the interested individuals
برای درک بهتر مطالب این فایل,  یک فایل ترجمه و نیز یک فایل پاورپوینت بی نهایت زیبا در همین سایت در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج