گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 576 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۲    کد محصول : ۱۳۸۳۴    حجم فایل : ۲۳۴۹ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد برق سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)

عنوان سمینار: سیستمهای مالتی پلکس نوری (DWDM)
فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق
فصل دوم: سیستمهای DWDM
مقدمه
۱-۲) انواع سیستمهای WDM
۱-۱-۲) سیستمهای WWDM
۲-۱-۲) سیستمهای CWDM
۳-۱-۲) سیستمهای DWDM
۲-۲) مشخصات سیستمهای DWDM
۱-۲-۲) باند DWDM
۲-۲-۲) نرخ بیت سیگنال های نوری
۳-۲-۲) تعداد کانال ها، ظرفیت، پهنا و فاصله گذاری کانال
۴-۲-۲) نرخ بیت کانال و مدولاسیون
۵-۲-۲) BER و عملکرد کانال
۶-۲-۲) کدگذاری سیگنال های نوری
۷-۲-۲) پاشندگی کانال
۸-۲-۲) توان تغذیه شده
۹-۲-۲) جبران و تقویت نوری
۱۰-۲-۲) محیط فیبری و محدودیت های آن
۱۱-۲-۲) بیشینه نرخ خطای بیت (BER)
۱۲-۲-۲) بیشینه و کمینه توان خروجی کانال
۱۳-۲-۲) طول موج مرکزی
۱۴-۲-۲) بیشینه انحراف طول موج مرکزی
۱۵-۲-۲) کمینه نسبت تمایز کانال (EX)
۱۶-۲-۲) بیشینه تضعیف
۱۷-۲-۲) کمینه تضعیف
۱۸-۲-۲) بیشینه پاشندگی رنگی
۱۹-۲-۲) کمینه اتلاف برگشتی نوری
۲۰-۲-۲) حساسیت گیرنده
۲۱-۲-۲) بیشینه همشنوایی میان کانالی
فصل سوم: بررسی ساختار و عملکرد اجزای مختلف DWDM
مقدمه
۱-۳) فرستنده نوری
۱-۱-۳) منابع نور
۱-۱-۱-۳) دیودهای نوری
۲-۱-۱-۳) لیزرها
۱-۲-۱-۱-۳) انواع مهم دیودهای لیزری
لیزرهای فابری-پرو
لیزرهای DFB
۲-۲-۱-۱-۳) لیزرهای قابل تنظیم
۳-۲-۱-۱-۳) مقایسه لیزرها
۴-۲-۱-۱-۳) پارامترهای دیودهای لیزر
طول همدوسی و زمان همدوسی
پهنای طیف
پهنای خط
توان نوری
طول موج کارکرد
پایداری طول موج
۳-۱-۱-۳) مدولاتورها
۱-۳-۱-۱-۳) انواع مدولاتورها
مدولاتورهای ماخ-زندر (MZ)
مدولاتورهای جذب الکتریکی (EA)
مدولاتورهای چاه چند کوانتومی جذب الکتریکی (EA-MQW)
مدولاتورهای انکسار الکتریکی (ER)
۲-۳) مقدمه ای بر اجزای پسیو DWDM
۱-۲-۳) مالتی پلکسر /دی مالتی پلکسر نوری
۱-۱-۲-۳) پارامترهای مالتی پلکسر نوری
فاصله بین کانال ها
 پهنای باند کانال
افت الحاقی
ریپل
۲-۱-۲-۳) مالتی پلکسر حذف و اضافه نوری
۱-۲-۱-۲-۳) انواع OADM
۲-۲-۱-۲-۳) گریتینگ آرایه موجبر
۳-۱-۲-۳) مالتی پلکسر افزایش و کاهش دهنده (ADM)
۱-۳-۱-۲-۳) کراس کانکت نوری (OXC)
۲-۲-۳) آشکارسازهای نوری
۱-۲-۲-۳) پارامترهای آشکارسازی نوری
راندمان کوانتومی
پاسخ دهی
سرعت پاسخ
محدوده دینامیکی
جریان تاریکی
حساسیت
نرخ بیت
نویز
محدوده طول موج کارکرد
۳-۲-۳) ترانسپوندر
۱-۳-۲-۳) ترانسپوندر ارسال
۲-۳-۲-۳) ترانسپوندر دریافت
ترانسپوندر FEC
۴-۲-۳) کاپلر نوری
۵-۲-۳) تضعیف کننده نوری
۶-۲-۳) فیبر نوری
۷-۲-۳) تقویت کننده نوری
تقویت کننده نوری نیمه هادی (SOA)
۱-۷-۲-۳) تقویت کننده های فیبر نوری
۱-۱-۷-۲-۳) انواع تقویت کننده های فیبر نوری
۱-۱-۱-۷-۲-۳) تقویت کننده توان
۲-۱-۱-۷-۲-۳) پیش تقویت کننده
۳-۱-۱-۷-۲-۳) تقویت کننده خط
۴-۱-۱-۷-۲-۳) تقویت کننده های فیبری غنی شده اربیوم (EDFA)
مزایای EDFA
معایب EDFA
فصل چهارم: شبکه های نوری
مقدمه
۱-۴) ویژگی های شبکه های DWDM
۲-۴) انواع شبکه های WDM
۱-۲-۴) شبکه های WDM انتخابی-انتشاری
۲-۲-۴) شبکه های WDM مسیردهی طول موج
۳-۲-۴) شبکه های غیر قابل پیکره بندی مجدد
۴-۲-۴) شبکه های قابل پیکره بندی مجدد
۵-۲-۴) شبکه های تک جهشه
۶-۲-۴) شبکه های چند جهشه
۷-۲-۴) شبکه های طول موج انتخابی
۸-۲-۴) شبکه های قابل تغییر طول موج
۹-۲-۴) شبکه های تک فیبره
۱۰-۲-۴) شبکه های چند فیبره
۱-۱۰-۲-۴) ترانمایی
۲-۱۰-۲-۴) به کارگیری مجدد طول موج
۳-۱۰-۲-۴) قابلیت اعتماد
۳-۴) سیستم های DWDM در لایه شبکه
۱-۳-۴) سیستم های نقطه به نقطه
۱-۱-۳-۴) سیستم های نوری دوربرد
۲-۱-۳-۴) سیستم های نوری برد متوسط و کوتاه
۳-۱-۳-۴) سیستم های خطی اتصال متقاطع فزود-فرود نوری
۲-۳-۴) سیستم های اتصال متقاطع نوری بزرگ
۳-۳-۴) سیستم های مترو DWDM
۱-۳-۳-۴) سیستم های مترو کوچک و متوسط
۴-۴) آینده شبکه های نوری
۱-۴-۴) IP روی WDM
۲-۴-۴) شبکه شهری نوری
۳-۴-۴) شبکه دسترسی نوری
۵-۴) بازار آینده شبکه های نوری
شبکه های راه دور
شبکه های درون مرکزی شهری
شبکه های دسترسی تجاری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع لاتین
سایت های اطلاع رسانی
چکیده انگلیسیامیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 


عتیقه زیرخاکی گنج