گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 85 views
  • بدون نظر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰    کد محصول : ۱۸۳۸۴    حجم فایل : ۱۴۲ کیلوبایت   

دانلود مقاله با عنوان تلفيق مدل هاي HEC-HMS  و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي سيلاب (مطالعه موردي: حوزه جاغرق) که شامل 10 صفحه و بشرح زیر است :  نوع فایل : Word

دانلود مقاله با عنوان تلفيق مدل هاي HEC-HMS  و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي سيلاب (مطالعه موردي: حوزه جاغرق) که شامل ۱۰ صفحه و بشرح زیر است :

نوع فایل : Word

چكيده

توسعه مناطق مسکوني و شهري در حاشيه رودخانه ­ها و بستر سيلابدشت­ها بدون توجه به شرايط هيدرولوژيکي و هيدروليکي حاکم بر حوزه آبخيز بالادست و رودخانه، از يک سوافزايش خطر پذيري از سيلاب و از طرف ديگر اتلاف سرمايه گذاري در اين مناطق را به­ دنبال دارد.  مطالعه حاضر  به منظور بررسي رفتار سيلاب و نحوه گسترش آن در بازه­اي از رودخانه جاغرق در استان خراسان رضوي از تلفيق مدل­هاي هيدرولوژيکي HEC-HMS و مدل هيدروليکي HEC-RAS استفاده گرديد بدين منظور با استفاده از آمار بارش و رواناب ايستگاه ­هاي بارانسنجي و هيدرومتري حوزه مدل HEC-HMS  کاليبره گرديد و با برداشت مقاطع عرضي رودخانه در محل بازه مسکوني حوزه, پهنه ­هاي سيلابي مربوط به بارش­های با دوره­ بازگشت­هاي ۱۰، ۲۰ و۵۰ سال در GIS با استفاده از الحاقيه HEC-GeoRAS در Arc view  نمايش داده شد. نتايج مطالعه حاضر نحوه گسترش پهنه ­هاي سيلابي در بازه مورد مطالعه را به خوبي نشان مي­دهد و ضمن تاييد کارايي تلفيق مدل­هاي مذکور کاربرد آن را در برنامه ­ريزي شهري و مديريت توسعه مناطق مسکوني توصيه  مي­نمايد.

  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

تحقيق حاضر به بررسي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS پرداخته اسـت كـه در آن كليـه فضـاهاي
ورزشي شهر كه شامل ۱۴۳ مكان ورزشي اعم از خصوصي و دولتي بود مورد بررسي قرار گرفت ، ايـن تحقيـق از نـوع تحقيـق توصـيفي و روش
تحقيق آن ميداني و كتابخانهاي ميباشد. ابزار جمع آوري داده ها با حضور محقق در مكان هاي مورد مطالعه ، با استفاده از دسـتگاه GPS، ثبـت
گرديد. 
تحقيق حاضر به بررسي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS پرداخته اسـت كـه در آن كليـه فضـاهاي
ورزشي شهر كه شامل ۱۴۳ مكان ورزشي اعم از خصوصي و دولتي بود مورد بررسي قرار گرفت ، ايـن تحقيـق از نـوع تحقيـق توصـيفي و روش
تحقيق آن ميداني و كتابخانهاي ميباشد. ابزار جمع آوري داده ها با حضور محقق در مكان هاي مورد مطالعه ، با استفاده از دسـتگاه GPS، ثبـت
گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ، -۱ سرانه ورزشي براي شهروندان شهر كرمانشاه بر اساس استانداردهاي تعيين شده نمـي باشـد -۲٫
توزيع مكاني فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با توجه به تراكم جمعيت و استانداردهاي ارائه شده مطابقت ندارد-۳٫ همه مردم شهر كرمانشاه امكان
استفاده از اماكن ورزشي را ندارند-۴٫ بسياري از مناطق شهر پتانسيل تأسيس فضاهاي ورزشي جديد و يا گسترش مكان هاي ورزشـي موجـود را
دارا مي باشند -۵ GIS مي تواند ابزار مناسبي براي تحليل مكان و مكانيابي فضاهاي ورزشي باشد نتايج اين تحقيق مي تواند اطلاعـات جـامع و
كاملي به مديران سازمان تربيت بدني در خصوص اماكن و فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه ارائه دهد


  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

فایل gis شهرستان فریمان مناسب برای شهرداریها و دفاتر خدماتی شهرسازی
فایل gis شهرستان فریمان شامل اطلاعات آبادی ها،شهر ها و … می باشد.این فایل برای رشته شهرسازی نیز مناسب می باشد

  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

آموزش نرم افزار جی آی اس همراه با فایل تمرین
نرم افزار Gis یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای رشته های مهندسی است.این آموزش بصورت فایل Pdf جامع و یادگیری سریع و آسان،همراه با فایل تمرین منطقه ملک آباد مشهد می باشد.این آموز شامل : clip ، erase ، intersect ، join و خروجی گرفتن نقشه است.


عتیقه زیرخاکی گنج