گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع اثر افزایش آهك بر خصوصيات تحكيمي خاك‌هاي رسي گچي که در قالب فایل Word میباشد بشرح زیر است : * دارای چکیده به زبان انگلیسی چكيده : شبکه آبیاری و زهکشی مارون در جنوب شرق استان خوزستان واقع شده و در بیشتر بخشها دارای خاک­های گچی است. در این تحقیق با توجه به تخریب­های موجود در شبکه که در اثر زیرشویی و انحلال خاک رخ داده بود از محل­های تخریب شده نمونه برداری گردید. با توجه به آزمایش­های متعدد فیزیکی، شیمیایی و مقاومتی خاک، مشخص شد عمده­ترین عوامل تخریب ناشی از شرایط ژئوتکنیکی خاکریز کانالها نظیر تورم و وجود املاحی نظیر گچ یا ماسه در آن می­باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن ویژگی­های آهک، از این ماده جهت بهسازی خاک مورد مطالعه، با عیارهای 50، 100 و 200 كيلوگرم در هر مترمكعب خاك استفاده و آزمایش تحکیم به منظور بررسی تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی و تحکیمی خاک رسی- گچی انجام گردید. نتایج به طور کلی نشان داد که تمام عیارهای ذکر شده در کاهش ضریب تحکیم خاک مورد مطالعه، تاثیر بسزایی داشته­اند؛ به طوری که، در عیار 100 مشخص شد که ضریب تحکیم در بیشترین مقدار 50 برابر و در کمترین مقدار 4 برابر کاهش می­یابد. به علاوه نتایج نشان داد که در عیار آهک 50 و 100كيلوگرم در هر مترمكعب در اولین مرحله بارگذاری، زمان مورد نياز براي 50 درصد تحكيم 26 برابر اين زمان در نمونه شاهد خاک منطقه است. همچنین نتایج نشان داد که در عیار 50 كيلوگرم در هر مترمكعب، شاخص فشردگی، 180 برابر نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است. از طرفي، شاخص تورم­پذیری در نمونه­های بهسازی شده نیز از نمونه شاهد کمتر بدست آمد. در بیشترین میزان براي عیار آهك 50، این شاخص 7 برابر کاهش یافت.

دانلود مقاله با عنوان اثر افزایش آهك بر خصوصيات تحكيمي خاك‌هاي رسي گچي که در قالب فایل Word میباشد بشرح زیر است :

تعداد صفحات : 14

* دارای چکیده به زبان انگلیسی

 چكيده : شبکه آبیاری و زهکشی مارون در جنوب شرق استان خوزستان واقع شده و در بیشتر بخشها دارای خاک­های گچی است. در این تحقیق با توجه به تخریب­های موجود در شبکه که در اثر زیرشویی و انحلال خاک رخ داده بود از محل­های تخریب شده نمونه برداری گردید. با توجه به آزمایش­های متعدد فیزیکی، شیمیایی و مقاومتی خاک، مشخص شد عمده­ترین عوامل تخریب ناشی از شرایط ژئوتکنیکی خاکریز کانالها نظیر تورم و وجود املاحی نظیر گچ یا ماسه در آن می­باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن ویژگی­های آهک، از این ماده جهت بهسازی خاک مورد مطالعه، با عیارهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ كيلوگرم در هر مترمكعب خاك استفاده و آزمایش تحکیم به منظور بررسی تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی و تحکیمی خاک رسی- گچی انجام گردید. نتایج به طور کلی نشان داد که تمام عیارهای ذکر شده در کاهش ضریب تحکیم خاک مورد مطالعه، تاثیر بسزایی داشته­اند؛ به طوری که، در عیار ۱۰۰ مشخص شد که ضریب تحکیم در بیشترین مقدار ۵۰ برابر و در کمترین مقدار ۴ برابر کاهش می­یابد. به علاوه نتایج نشان داد که در عیار آهک ۵۰ و ۱۰۰كيلوگرم در هر مترمكعب در اولین مرحله بارگذاری، زمان مورد نياز براي ۵۰ درصد تحكيم ۲۶ برابر اين زمان در نمونه شاهد خاک منطقه است. همچنین نتایج نشان داد که در عیار ۵۰ كيلوگرم در هر مترمكعب، شاخص فشردگی، ۱۸۰ برابر نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است. از طرفي، شاخص تورم­پذیری در نمونه­های بهسازی شده نیز از نمونه شاهد کمتر بدست آمد. در بیشترین میزان براي عیار آهك ۵۰، این شاخص ۷ برابر کاهش یافت.

Abstract

     Maroon irrigation and drainage network is located in the south east of Khuzestan province of Iran where the most regions the soils are chalky. In this research, the very specimens were gathered in the destroyed canal locations of existing irrigation network. Then, the various engineering tests were performed to determine of the physical, chemical and mechanical properties of the soil samples. The results showed that often destruction have occurred due to poor geotechnical condition of embankment such as swelling and dissolving of gypsum soils. In this research, the lime was used to rehabilitation of problematic soils which the content of lime in per cubic meter was 50, 100 and 200 kg. The consolidation tests were performed in order to investigate of mechanical properties of clay–gypsum soils. Findings showed that all contents have a significantly effect on decreasing the rate of soil consolidation. So that the calculations showed that at the maximum and minimum cases, the consolidation coefficient decreases to 50 and 4 times for 100 kg content of lime respectively. Moreover, findings showed that the 50% time of consolidation in the first loading, increases to 26 times rather that natural soil of zone for 50 and 100 kg content of lime. In addition, the results showed that the compression index 180 times decreased for 50 kg content of lime. While, the swelling index in rehabilitated samples were smaller than the natural soils also. For 50 kg content of lime, this index decreased to about 7 times


عتیقه زیرخاکی گنج