گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

این فایل ترجمه ی فایل مسجد شیخ لطف الله از انگلیسی به فارسی است که فایل اصلی که به زبان انگلیسی می باشد در این سایت موجود می باشد.

This file is the translation of the file “Sheikh Lotfollah Mosque” of this site from English to Persian. 
شایان ذکر است که فایل اصلی مسجد شیخ لطف الله به زبان انگلیسی در همین سایت موجود می باشد.
It should be noted that the original file is also in this site

  • بازدید : 162 views
  • بدون نظر
This beautiful powerpoint reflects the wonderful aspects of the oldest bridge in Esfahan, i.e. Shahrestan Bridge. This powerpoint file has been prepared based on the explanations of the original English file of the Shahrestan Bridge of this site. I’m sure you’ll enjoy it.

این پاورپوینت شامل جلوه های زیبای قدیمی ترین پل اصفهان یعنی پل شهرستان می باشد. این پاورپوینت از روی فایل پل شهرستان موجود در همین سایت تهیه شده. مطمینم که از مشاهده ی آن لذت خواهید برد.

To better understand this powerpoint file, I strongly suggest you to get the original English file of Shahrestan Bridge of this site
برای فهم بهتر عکس های این پاورپوینت از شما دعوت می کنم فایل اصلی و ترجمه ی آن را از همین سایت تهیه فرمایید.
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

این فایل، ترجمه ی فایل پل شهرستان می باشد که فایل اصلی آن به زبان انگلیسی در همین سایت موجود می باشد. این فایل شامل سه صفحه می باشد.

This file is the translation of the file “Shahrestan Bridge” of this site. The original file is in English. All of the difficult and technical words has been translated to Persian for the interested students and people.
این فایل شامل ترجمه ی کلیه ی کلمات دشوار فایل پل شهرستان موجود در همین سایت می باشد که کلیه ی کامات از انگلیسی به فارسی برگردانده شده اند.

  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

این فایل در مورد قدیمی ترین پل اصفهان یعنی پل شهرستان  به زبان انگلیسی است.

This ٍEnglish pdf file is about the oldest bridge in Esfahan, i.e. Shahrestan Bridge.
In this pdf file you can find the following:

در این فایل مطالبی از قبیل:
تاریخچه ی پل
the history of this bridge
دوره ی ساخت
period built
کاربرد پل
usage
معماری پل
architecture
اتاق های مکعبی
cubical chambers
نمایشگاه پل شهرستان
International Exhibition
و … 
And many more
آمده است.

  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر
This 2-page English pdf file describes the various parts of the Ali Qapu Palace in Esfahan
این فایل پی دی اف دو صفحه ای  شامل توضیحات کامل کاخ عالی قاپوی اصفهان می باشد که به زبان انگلیسی است.
In this file you’ll study different parts of this palace such as
در این فایل شما بخش های مختلف این کاخ را مطالعه می کنید:
different stories
طبقات مختلف
columned veranda
ایوان ستون دار
music room
اتاق موسیقی
the throne hall
تالار تخت
various mural paintings
نقاشی های دیواری کاخ
painters
نقاشان کاخ
sets of stairways
راه پله ها
the pool
حوض
and many more
و بسیاری از موارد دیگر
می باشد.

این فایل توضیحات کاملی در مورد وجه تسمیه

دوره ی ساخت
معماری
نقاشی ها
شیرهای سنگی 
کاربرد هریک از طبقه هاو … 
ارایه می دهد.
To fully understand this file, there are a powerpoint file and a translation file from English to Persian available in this site for the interested individuals
برای درک کامل مطالب این فایل, فایل ترجمه از انگلیسی به فارسی و نیز فایل پاورپوینت آن در همین سایت در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج