گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر

این فایل  پی دی اف ۴ صفحه ای شامل ترجمه ی فایل کاخ هشت بهشت اصفهان همین سایت از زبان انگلیسی به زبان فارسی است که شامل موارد ذیل می باشد:

.This 4-page pdf file is the translation of the file named Hasht Behesht of this site from English to Persian
This file has the translation of the following parts

tile works

کاشی کاری های کاخ

Hasht Behesht on map

هشت بهشت بر روی نقشه

decorations of the palace

تزیینات کاخ

architecture

معماری کاخ

stairways

راه پله ها

pools

حوض ها

fireplaces

بخاری ها

stucco works

گچ کاری های کاخ

the pearl pond

حوض مروارید

and many more

و بسیاری از موارد دیگر


.It should be noted that the original file in English is also in this site

شایان ذکر است که فایل اصلی که به زبان انگلیسی می باشد در همین سایت موجود است.


  • بازدید : 166 views
  • بدون نظر

این فایل شامل توضیحاتی در مورد کاخ هشت بهشت اصفهان به زبان انگلیسی می باشد که این توضیحات شامل:

This pdf file consists of some explanations of the Hasht Behesht Palace in Esfahan. This file is in English. It describes the following parts

تاریخچه
the history of the palace
وجه تسمیه
nomenclature
معماری
architecture
نقاشی های کاخ
wall paintings
کاشی کاری های کاخ
tile works
عناصر هشت تایی در این بنا
octogonal elements

Hasht Behesht on map

هشت بهشت بر روی نقشه

decorations of the palace

تزیینات کاخ

stairways

راه پله ها

pools

حوض ها

fireplaces

بخاری ها

stucco works

گچ کاری های کاخ

the pearl pond

حوض مروارید

and many more

و بسیاری از موارد دیگر

این کاخ می باشد که در پایان منابع و مااخذ معتبر مورد استفاده ی مولف آمده است.
The list of the sources used are at the end of the last page


عتیقه زیرخاکی گنج