گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 176 views
 • بدون نظر
This 55-slide powepoint file in English is  made from one of the unique monuments of Esfahan, i.e. Chehel Sotoun Palace
این فایل پاورپوینت شامل ۵۵ اسلاید بی نظیر از اثر تاریخی کاخ موزه ی چهل ستون اصفهان به زبان انگلیسی ا است. 
Some of the slides you will see in this powerpoint file are as follows

این پاورپوینت شامل موارد ذیل است:
mural paintings in Chehel Sotoun Palace
نقاشی های کاخ چهل ستون
cornices
کتیبه های کاخ چهل ستون
statues
مجسمه های کاخ چهلستون
museum in chehel sotoun palace 
موزه ی کاخ چهلستون
museum objects
اشیا موزه
pools
حوض های کاخ چهلستون 
stone lions
شیرهای سنگی کاخ چهلستون
and many more
و بسیاری از موارد دیگر

This file has been made from the file “Chehel Sotoun Palace” in this site. The translation of the original English file is also available in this site. To understand bettter the powerpoint, you are strongly suggested to study the English file and its translation
این فایل از روی فایل کاخ موزه ی چهل ستون که در همین سایت موجود می باشد و به زبان انگلیسی است تهیه شده است. ترجمه ی فایل انگلیسی به زبان فارسی هم در همین سایت موجود می باشد. برای درک بهتر فایل پاورپوینت به علاقه مندان توصیه می شود فایل اصلی به زبان انگلیسی همین سایت را حتما مطالعه فرمایند.
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

.This file contains 135 pictures from Vank Cathedral of Esfahan 

این فایل حاوی ۱۳۵ عکس فوق العاده زیبا از کلیسای وانک اصفهان است. 

:These pictures include

این عکس ها شامل:

all the mural paintings

کلیه ی نقاشی های کلیسای وانک

museum objects

اشیا موزه

statues

مجسمه ها

belfry

ناقوس

graveyard

قبرستان

library

کتابخانه

several parts of the cathedral

قسمت های مختلف کلیسای وانک

Vank museum

موزه ی کلیسای وانک

administrative parts of the cathedral

بخش های اداری کلیسای وانک

memorial of Armenian genocide

نماد نسل کشی ارامنه

and many more

و بسیاری موارد دیگر

Pdf files of the complete description of this Cathedral and a unique powerpoint file are also available in this site
فایل توضیحات کامل کلیسای وانک و ترجمه ی آن و نیز پاورپوینت آن نیز در این سایت موجود می باشد.
 • بازدید : 189 views
 • بدون نظر
This file is the translation of the file Chehel Sotoun of this site from English to Persian
این فایل ترجمه ی فایل کاخ موزه ی چهل ستون موجود در همین سایت از زبان انگلیسی به فارسی است.
To better understand the explanations, a detailed powerpoint file is also available for the interested 
people
برای درک بهتر مطالب, فایل پاورپوینت با جزییات کامل در همین سایت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
The original file of this translation in English is also available in this site
فایل اصلی این ترجمه که به زبان انگلیسی است در همین سایت موجود می باشد که به علاقه مندان توصیه می شود.
 • بازدید : 170 views
 • بدون نظر
This 5-page pdf file includes the translation of the English file “Ali Qapu Palace” of this site from English to Persian.
 این فایل شامل ترجمه ی کامل فایل کاخ عالی قاپو می باشد که فایل آن در این سایت موجود می باشد. این فایل پی دی اف شامل ۵ صفحه می باشد.
To understand this translation file, you are strongly advised to study the original English file of this site
برای درک بهتر مطالب این فایل به علاقه مندان توصیه می شود حتما فایل انگلیسی اصلی را از این سایت تهیه و مطالعه فرمایند.
 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر
This 22-slide wonderful powerpoint depicts one of the most wonderful palaces in Esfahan, i.e. Ali Qapu Palace
این پاورپوینت ۲۲ اسلایدی جلوه های یکی از شگفت انگیزترین کاخ های ایران یعنی کاخ عالی قاپوی اصفهان را به تصویر می کشد.
Some slides are as follows
برخی از اسلایدها شامل موارد ذیل می باشند:
location
محل کاخ
mural paintings
نقاشی های دیواری
usage of the different stories
کاربرد طبقات مختلف کاخ
pool
حوض کاخ
columned veranda
ایوان ستون دار
architecture
معماری
unique characteristics
ویژگی های منحصر بفرد
acoustic effects
ویژگی های صوتی
and many more
و بسیاری از موارد دیگر

This powerpoint file has been made from the English file “Ali Qapu Palace” of this site
To better understand this powerpoint file, it is strongly suggested to study the original English file of this site
این پاورپوینت از روی فایل زبان اصلی کاخ عالی قاپوی همین سایت درست شده که برای درک بهتر مطالب به علاقه مندان توصیه می شود حتما فایل اصلی را تهیه و مطالعه فرمایند.
 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

این پاورپوینت شامل ۴۰ اسلاید از زیباترین پل تاریخی ایران یعنی پل خواجو به زبان انگلیسی می باشد که تهیه ی آن چندین روز به طول انجامیده و حاوی مطالب بسیار مفیدی است که من به عنوان یک تورلیدر تحقیق و تفحص میدانی زیادی کرده ام و از کتاب های بسیار مفیدی بهره جسته ام.


This wonderful powerpoint consists of 40 slides of the most beautiful bridge in Iran,  i.e. Khaju Bridge. Making this powerpoint has taken much time and several days. The slides have really useful and unique information about this bridge that you can’t undoubtedly find them anywhere. As a tour guide it has taken me several days preparing and photographing and also I have used many reliable English and Persian sources.
Some unique characteristics of this powerpoint are as follows
برخی از ویژگی های منحصر بفرد این پاورپوینت شامل موارد ذیل است:

Greek Alphabets on the blocks of stones
الفبای یونانی بر روی سنگ های پایه ی پل
stone lions
شیرهای سنگی
polychrome tile decoration
کاشی های هفت رنگ
the covered corridors of the top storey
راهروهای سرپوشیده ی طبقه ی دوم
the mauseleum of Arthur Pop
آرامگاه آرتور پوپ (ایران شناس و شرق شناس)
and many more
و بسیاری از موارد دیگر
 .The original file in English is also available in this site for the interested individuals
To better understand this powerpoint, it is strongly advised to study the original English file
فایل انگلیسی که این پاورپوینت از روی آن تهیه شده در همین سایت موجود می باشد که برای درک بهتر مطالب پاورپوینت از علاقه مندان دعوت می شود حتما این فایل را هم تهیه نمایند.
 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر
This 2-page English pdf file describes the various parts of the Ali Qapu Palace in Esfahan
این فایل پی دی اف دو صفحه ای  شامل توضیحات کامل کاخ عالی قاپوی اصفهان می باشد که به زبان انگلیسی است.
In this file you’ll study different parts of this palace such as
در این فایل شما بخش های مختلف این کاخ را مطالعه می کنید:
different stories
طبقات مختلف
columned veranda
ایوان ستون دار
music room
اتاق موسیقی
the throne hall
تالار تخت
various mural paintings
نقاشی های دیواری کاخ
painters
نقاشان کاخ
sets of stairways
راه پله ها
the pool
حوض
and many more
و بسیاری از موارد دیگر
می باشد.

این فایل توضیحات کاملی در مورد وجه تسمیه

دوره ی ساخت
معماری
نقاشی ها
شیرهای سنگی 
کاربرد هریک از طبقه هاو … 
ارایه می دهد.
To fully understand this file, there are a powerpoint file and a translation file from English to Persian available in this site for the interested individuals
برای درک کامل مطالب این فایل, فایل ترجمه از انگلیسی به فارسی و نیز فایل پاورپوینت آن در همین سایت در دسترس علاقه مندان قرار دارد.
 • بازدید : 198 views
 • بدون نظر

This 5-page pdf file includes the translation of the English file Khaju Bridge of this site

این فایل پی دی اف ۵ صفحه ای شامل ترجمه ی فایل پل خواجوی همین سایت از زبان انگلیسی به فارسی است.

To better understand this file, it is strongle advised to study the original English file and a powerpoint file of this site
برای درک بهتر این فایل به علاقه مندان توصیه می شود حتما فایل اصلی که به زبان انگلیسی است و نیز پاورپوینت فوق العاده زیبای آن را نیز در همین سایت مطالعه فرمایند.
 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
This English pdf file includes some useful explanations about the most beautiful historical bridge in Iran, i.e. Khaju Bridge. This file contains some information such as the followings
این فایل پی دی به زبان انگلیسی شامل توضیحات درمورد زیباترین پل تاریخی ایران یعنی پل خواجو است. این فایل حاوی مطالبی از قبیل زیر می باشد:
nomenclature
وجه تسمیه
period built
تاریخ ساخت
stone lions
شیرهای سنگی
Artur Pop Mauseleum
مقبره ی آرتور پوپ
Greek Symbols
علامات یونانی
functions of this bridge
کاربردهای این پل
polychrome tiles
کاشی های هفت رنگ پل
and many more
و بسیاری از مطالب دیگر
At the end of the page, the list of sources used is also available
در پایان, لیستی از منابع استفاده شده موجود می باشد.
To better understand the explanations, a translation file and a power point file is also available in this site for the interested individuals
برای درک بهتر مطالب این فایل,  یک فایل ترجمه و نیز یک فایل پاورپوینت بی نهایت زیبا در همین سایت در دسترس علاقه مندان قرار دارد.
 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر
This 120-slide powerpint file belongs to one of the most beautiful churches in Iran, i.e. Vank Cathedral
این پاورپوینت فوق العاده شامل ۱۲۰ اسلاید بی نهایت زیبا از کلیسای وانک اصفهان است.
Slides you will see include some of the most unique aspects of this wonderful church. Some are as follows
اسلایدها شامل منحصربفردترین جنبه های این کلیسای شگفت انگیز می باشند. برخی از این اسلایدها شامل موارد ذیل می باشند:
architecture
معماری کلیسا
several parts of the church
بخش های مختلف کلیسا
all the mural paintings
 تمامی نقاشی های دیواری
amazing pictures of the church museum
عکس های فوق العاده از موزه ی کلیسای وانک و
and many more 
بسیاری از موارد دیگر است.
Making this powerpoint has taken several days. As a tour guide, I strongly suggest you to see  this powerpoint.
ساخت این پاورپوینت روزها به طول انجامیده و از عکس های فوق العاده زیبا در آن استفاده شده است. امیدوارم که مورد استفاده ی هموطنان عزیزم قرار گیرد.
The English file that this powerpoint has been made from and a translation file from English to Persian and a collection of pictures from 
this cathedral are also available in this site for the interested individuals
فایل انگلیسی که این پاورپوینت از روی آن تهیه شده و فایل ترجمه ی آن از انگلیسی به فارسی و همچنین مجموعه ای از عکس های کلیسای وانک نیز در همین سایت در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج